Mục Lục

VI. THỜI KỲ TRUYỀN THỪA LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG:

A. Sơ lược tiểu sử Ni trưởng thượng Huệ hạ Giác Tông trưởng Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng:

Ni Trưởng pháp danh Huệ Giác tên thật là Nguyễn Thị Cưng, sinh năm: 1937 tại làng Tân Ba, Tân Uyên, Tỉnh Sông Bé.

Vốn sanh trong một gia đình trung lưu gia giáo phúc hậu, kính tin ngôi tam bảo. Tuổi trẻ thông minh thích học hỏi. Ngài thường nghe pháp với Ngài Cao Minh Thiền Sư giảng về pháp môn niệm Phật và học đạo với hòa thượng Bổn Sư Thích Trí Châu.

Năm 1955 Ni trưởng thọ giáo Quy Y Tam Bảo với Hòa Thượng Trí Hạ Châu được đặc pháp danh Lệ Cưng. Cũng nơi đây Ni Trưởng đã hoài niệm về pháp môn thiền tịnh song tu của Tổ Tương Truyền Sư Sư Tương Thọ mà bảo hoài của Đức Thanh Tổ Nguyên Thiều không còn mai một ở tương lai… Bởi một bậc nữ lưu có vùng ý thức hy hữu.

Năm 1958 Ni Trưởng chính thức xuất gia dưới sự chứng minh của Đức Tôn Sư Mẫu Trầu, Đức Tôn Sư Thượng Trí Hạ Châu và Hội Đồng trưởng lão tại Tổ Đình Linh Sơn (Núi Dinh). Ni Trưởng có pháp danh Thích Nữ Huệ Giác.

Năm 1960 vâng lệnh Đức Tôn Sư Mẫu Trầu, Ni Trưởng thành lập cô nhi viện Phước Lộc Thọ, nuôi dưỡng bảo bọc các hài nhi, những người già cả yếu sức neo đơn.

Năm 1962 Ni Trưởng vâng lệnh Đức Tôn Sư thành lập Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đảo nhằm đào tạo Tăng Ni tài đức.

Năm 1966 Ni Trưởng về tịnh xá Thắng Liên Hoa phụ trách, hướng dẫn mở lớp học giáo lý căn bản cho Ni chúng.

Cũng trong năm này Ni Trưởng phát họa sơ đồ xây dựng Tam Bảo Quan Âm Tu Viện.

Ngoài việc giảng dạy thuyết pháp cho Tăng Ni Long Sơn Cổ Tự. Quan Âm Tu Viện, Nhất Nguyên Bửu Tự, tịnh xá Thắng Liên Hoa, Bửu Hoa ni Viện, Long Phước Thọ, Tổ Đình Linh Sơn, Ni Trưởng còn chuyên cần giảng kinh thuyết pháp cho hàng chục vạn lượt Nam - Nữ Phật tử đến lễ bái Quy Y Tam Bảo, thọ Ngũ Giới, thọ Bát Quan Trai giới tại Quan Âm Tu Viện.

Năm 1980 Ni Trưởng được tấn phong Ni Sư tại giới đàn Bửu Phong Cổ Tự, Ni Trưởng đã từng được tuyển trạch Hộ Đàn, Phó Đàn Chủ, Giám Khảo, Chứng Đàn giáo thọ A Xá Lê Sư, thất chúng A Xà Lê Sư, Minh Đàn tại các giới đàn tổ chức tại Tổ Đình Long Thiền (Bửu Hòa – Biên Hòa) vào những năm 1981, 1991… Do ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai tổ chức.

Hiện nay Đức Thầy Thượng Huệ Hạ Giác ủy viên Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Đồng Nai, trưởng tử kế thừa sự nghiệp hoằng dương pháp giáo pháp Tông môn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, viện chủ Trụ Trì Quan Âm Tu Viện.

Việc Phật pháp là việc chung của toàn thể hàng giáo phẩm Tăng Ni và Phật tử cùng đóng góp công sức tài sản hiến cho Giáo Hội, mỗi người đều có công đức lớn lao qua nhiều sự nghiệp phụng sự Giáo hội, đáng được tán dương chung. Đối với Ni Trưởng Huệ Giác có một thiên năng sáng tạo đầy tự tin nơi chính mình và tha lực Phật nên cuộc đời hành đạo của người tự sáng tạo những công trình vĩ đại cho Tông Môn, cho Phật Giáo Việt Nam cho chúng sanh chung…

Trên đây là bản tường trình sơ lược tiểu sử Đức Thầy Thượng Huệ Hạ Giác của chúng tôi.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô A Di Đà Phật.

                                                               Ngày 01 tháng 08 năm 1997

                                                                          Ban Biên Soạn

                                                        Lịch Sử Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng 

PHỤ TRANG:

 

… NHỮNG THÀNH TÍCH ĐIỂN HÌNH VỀ TỪ THIỆN XÃ HỘI

CỦA VIỆN PHẬT GIÁO QUAN ÂM TU VIỆN TỪ NĂM 2000-2004

          Thực hiện văn thư ngày 13/12/2004 của Ban Chấp Hành Hội Chữ Thập Đỏ Phường Bửu Hòa v/v đề nghị Quan Âm Tu Viện báo cáo thành quả công tác Từ Thiện Xã Hội của Viện từ năm 2000-2004 nhân Đại Hội Chữ Thập Đỏ Phường diện ra vào quý I/2005.

          Chúng tôi Viện Trưởng Quan Âm Tu Viện, Chi Hội Trưởng Chữ Thập Đỏ Viện Phật Giáo Quan Âm Tu Viện, K2/77, Ấp Tân Bản, Phường Bửu Hòa, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, xin tham gia báo cáo những thành tích điển hình của tập thể Tăng Ni, Phật Tử đã tích cực tham gia các công tác từ thiện & xã hội từ 5 năm qua, để cùng góp phần với Nhà nước xây dựng xã hội lành mạnh ấm no hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc văn minh giàu đẹp.

          Là đơn vị cơ sở tập thể của Phật Giáo Miền Đông xây dựng những mô hình công tác từ thiện xã hội từ năm 1960, phát triển kinh tế nhà Chùa theo chủ trương của Giáo Hội và tăng gia sản xuất có hiệu quả về nông, lâm nghiệp như sau:

          1. Thành lập Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ & Viện Nuôi người già:

          Do Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng THIỆN hạ PHƯỚC sáng lập, hoạt động từ năm 1960 đến năm 1978 giải thể theo chính sách chung sau ngày giải phóng đất nước. Hiện nay, tổ chức Viện Nuôi Người già yếu cô độc, neo đơn và trẻ em tâm thần bại liệt từ năm 1978 đến nay.

          2. Phát triển nông, lâm nghiệp phục vụ kinh tế quốc dân & kinh tế nhà Chùa:

          Quan Âm Tu Viện là ngôi Đại Già Lam thắng cảnh của Tỉnh Đồng Nai, là một tập thể Tăng Ni, Phật Tử, nên việc xây dựng mô hình kinh tế nhà Chùa là việc chính yếu, đồng thời cũng góp phần thiết thực cho kinh tế Nhà Nước tại các địa phương trong Tỉnh.

          Nhằm để có cơ sở lao động tăng gia sản xuất, Viện huy động Tăng Ni, Phật Tử đến các địa phương như Long Thành, Vĩnh Cửu, Biên Hòa, Dĩ An, Thống Nhất, Bà Rịa Vũng Tàu xin đất khai hoang, tạo thành ruộng vườn để trồng cây gây rừng và các loại hoa mầu phụ để tự túc. Đồng thời được Nhà Nước Tỉnh Đồng Nai ngành Lâm nghiệp và địa phương tin tưởng giao đất giao rừng, trồng các loại cây công nghiệp như: tràm, bạch đàn, sao, dầu, xà cừ… Cho đến nay quản lý 420 hecta rừng, gồm rừng tự trồng tự hưởng, rừng khoanh nuôi, rừng theo diện 327 Nhà nước và nhân dân cùng làm – 12 hecta vườn ruộng.

          3. Công tác từ thiện & xã hội từ năm 2000 đến 2004:

          Thực thể của Chữ Thập Đỏ là công tác nhân đạo rộng rãi vô biên giới có tổ chức, từ thiện xã hội vốn là công tác của người con Phật,c ó truyền thống từ khi Ngài còn sinh tiền, cũng như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hôm nay và trên 40 năm phục vụ cho công tác nầy theo khả năng từng thời điểm của tập thể môn phong Quan Âm Tu Viện.

          Từ năm 2000 đến nay (25/12/2004), chúng tôi đã thực hiện các công tác cụ thể như:

          a. Về giáo dục: Hằng năm ủng hộ 1.200.000đ cho qũy Giáo dục Phường Bửu Hòa, đở đầu cho 12 đợt học sinh nghèo hiếu học tại Bửu Hòa và Tỉnh Đồng Nai.

          b. Công tác Huệ Tỉnh Đường: Thành lập Chi Hội Chữ Thập Đỏ, mở phòng thuốc chẩn trị miễn phí cho bà con lao động địa phương. Mời các Ban Sĩ Lương Y Phật Tử đến khám bệnh kê toa bốc thuốc tại Tân Bản. Ung hộ 01 máy Laser trị tim cho Tuệ Tỉnh Đường Tỉnh Đồng Nai. Vận động thăm viếng, ủy lạo giúp các bệnh nhân đang cai nghiện xì ke ma tuý. Đôn đốc các Bác Sĩ Phật Tử thường xuyên đến nhiều nơi tại các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long để khám bệnh phát thuốc cho bà con nghèo bị thiên tai lũ lụt.

          c. Sinh hoạt cộng đồng: Tăng Ni, Phật Tử Viện Phật Giáo Quan Âm Tu Viện hưởng ứng các chương trình: vận động Tăng Ni ủng hộ chương trình “bê tông hóa cầu khỉ” năm 2004 tại Giồng Trôm (Bến Tre), ủng hộ xây dựng 02 căn nhà tình thương thông qua MTTQ Tỉnh, 14 đợt tổ chức thăm viếng ủy lạo tặng quà các Bệnh Nhân Tâm Thần Biên Hòa, hỗ trợ Trung tâm Nuôi Trẻ Em Khuyết Tật Tân Bản, Hội người Mù Tân Hạnh (Biên Hòa), Nhân các mùa Trung Thu, tổ chức ủy lạo tặng quà trẻ em nghèo tại Long Thành và Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức 05 đợt thăm viếng ủy lạo các gia đình người dân tộc Stiêng Bù Đăng, sóc Bom Bo (Bình Phước), thăm viếng ủy lạo các gia đình nạn nhân chất độc da cam Tân Uyên, chương trình “cần lắm một tấm lòng” do Đài Truyền Hình và Hội CTĐ Đồng Nai tổ chức, ủng hộ nồi cháo nhân đạo cho Hội CTĐ Tỉnh, Thành Phố Biên Hòa, hợp tác với Trung Ương Giáo Hội ủy lạo tặng quà bà con bị thiên tai lũ lụt 2004 tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và nuôi 60 người già yếu, trẻ em tâm thần bại liệt tại Quan Âm Tu Viện.

          Với những công tác trên, hằng năm Viện chúng tôi kết toán quy thành tiền là 1.650.999.595đ (Một tỷ sáu trăm năm mươi triệu chín trăm chín mươi chín ngàn năm trăm chín mươi lăm đồng), được phân ra như sau:

                               * Năm 2000                        242.245.000đ

                              * Năm 2001                        303.815.268đ

                              * Năm 2002                        175.439.105đ

                              * Năm 2003                        491.070.000đ

                              * Năm 2004                        438.430.222đ

                              Tổng cộng:                     1.650.999.595đ

           Với tinh thần vừa tu hành vừa hòa nhập cộng đồng xã hội. Quan Âm Tu Viện quyết tâm thực hiện những chủ trương đúng đắn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: Phụng sự Đạo Pháp phục vụ Dân tộc, gần gũi với xã hội, giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Hoàn thành tốt các sinh hoạt cộng đồng, hướng dẫn Tăng Ni, Phật Tử hưởng ứng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, mang lại nếp sống đạo đức cho con người trên địa bàn dân cư.

           Cuối cùng, chúng tôi xin chúc sức khỏe toàn thể quý Đại Biểu, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

          Trân trọng kính chào và xin cảm ơn.

                                                    BAN QUẢN TRỊ QUAN ÂM TU VIỆN

                                                                     VIỆN TRƯỞNG kiêm TRỤ TRÌ

                                                                NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỆ GIÁC

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Tiểu Sử Ni Trưởng Thượng Huệ Hạ Giác Tông Trưởng Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com