Mục Lục

Khởi công năm 1968 (Mậu Thân) do 2 Đại Đức THÍCH THIỆN CHƠN và THÍCH GIÁC CHÂU trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng , qua sự phát họa và chỉ đạo của Ni Sư HUỆ GIÁC, dưới sự chứng minh của Đức sư Ong THƯỢNG BỬU HẠ ĐỨC và Đức Tôn Sư THƯỢNG THIỆN HẠ PHƯỚC, toàn thể Chư Tăng thuộc đệ tử của 2 Đại Đức tại tịnh xá Thiện Chơn góp công sức như Sư THIỆN NGHĨA, THIỆN TRUNG, THIỆN ĐỊNH, THIỆN TỊNH, THIỆN CHÍ, HUỆ QUANG, THIỆN TÂM, THIỆN PHÁP, THIỆN THỚI, THIỆN KIẾT, THIỆN TRANG,… cùng với sự đóng góp tiền bạc, tài sản của gia đình Phật tử PHÙNG MINH CHUNG (Hồng Kông), gia đình Phật tử VẠN ĐỨC HƯƠNG lúc bấy giờ, và gia đình Phật tử HỮU TỪ HÀ LÂM PHƯỚC, cùng quý nam nữ Phật tử đã từng gắn bó với Tổ Đình Linh Sơn, Nhứt Nguyên Bửu Tự, Quan Am Tu Viện.

Chiều cao của pháp tháp tính từ mặt đất lên đến đỉnh tháp cao 12 mét, riêng tượng Đức Bồ tát Quan Am cao 7 mét do điêu khắc sư Phật tử Minh Dung thực hiện.

Pháp tháp Quan Thế Âm chính là biểu tượng của Quan Âm Tu Viện, có tính chính quan trọng trong dòng pháp, sự hiện diện của Quan Âm Tu Viện chính là thệ nguyện của dòng pháp, sự hiện diện của Quan Am Tu Viện chính là thệ nguyện của Đức Bồ Tát và Tam Thập Nhị Ứng Thân Tùy hình của ngài trong kinh pháp hoa, phẩm hổ môn, chuyển pháp từ hiện tượng môn hướng về sinh diệt môn để hoằng pháp lợi sinh, bằng lòng đại từ bi của chư Phật ba đời, qua thâm ý của Đức Bồ Tát, chúng ta sẽ nhận chân giá trị của kiên Phật, được khải thị trong tâm nguyện của mỗi người tu, mỗi chúng sanh trong mười phương.

Pháp tháp được hoàn thành vào ngày 1 tháng 5 AL năm Canh Tuất (1970) lúc bấy giờ có khoảng 20.000 Phật tử tín đồ tứ phương về tham dự, cũng vào ngày này lễ khai kinh Đại bi cũng được tiến hành, để cho chư Tăng Ni khóa lễ tại Quan Am Tu Viện đến ngày nay.

Dưới đây là bài “Mong Bát Nhã Thuyền” do Ni Sư HUỆ GIÁC xuống bút sáng tác để cảm niệm công đức của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, đã được Đại Đức GIÁC QUANG tuyên đọc trước pháp tháp vào ngày lễ khánh thành, bài “Mong Bát Nhã Thuyền” cũng trở thành bài kinh tụng trong những khóa lễ tụng kinh Đại Bi Chú, khóa lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tại Quan Âm Tu Viện cũng như trong các tự viện khác của Tông môn.

Dưới đây là bài “Mong Bát Nhã Thuyền” tôi xin trích lại nguyên văn để tiện cho các vị Phật tử, hành giả của khóa lễ Đại Bi tụng, đọc học hỏi:

Nơi đài vô tượng hiện ánh chơn như

Đại từ bi Đức Mẹ Quan Thế Âm

Trang nghiêm hiển diện ánh sáng lành thay

Mẹ hiền ơi cánh tay màu sen hồng

Uy nghiêm diệu màu trong thanh tịnh lạ

Dương liễu phất phơ cành tươi thắm biếc

Bầu cam lộ đượm nhuần giọt mát tâm

Hướng về mẹ đôi mắt từ tha thiết

Lạy Mẹ, Mẹ cứu khổ cho chúng con

Lạy Mẹ, Mẹ cứu khổ cho muôn loài

Trần ai bể khổ đắm chìm Mẹ ơi

Nhìn chân dung Mẹ lệ con rơi tràn

Bao chúng sanh đời mộng ảo còn vương

Bể ái sông mê còn đắm lụy mình

Mẹ ơi, đâu Cam Lồ, đâu Đề Hồ

Mẹ ơi, con ước được quỳ bên Mẹ

Nghe được tiếng nhiệm mầu Mẹ ru khẽ

Con mơ nhìn lặng lẽ giữa đêm sương

Xin được thấy đấng chơn từ vô thượng

Và được chiêm ngưỡng chân dung thể hiện

Mẹ ơi, tri âm bản đờn huyền diệu

Mẹ ơi, sợi dây hồng xin cắt đoạn

Mẹ ơi, lửa tham sân si dập tắt liền

Nhớ nhung mẹ không phút giây xao lãng

Thương mẹ gắn cho liền tâm vĩnh cửu

Mẹ nhìn con soi sáng cho tâm con

Mẹ, bể trần Mẹ dìu con qua

Đường chông gai Mẹ hướng dẫn con đi

Hiện giờ con Mẹ nguyện làm y mẹ

Muôn thuở ngàn đời huệ lòng không phải

Hạnh chơn toàn vô úy vẫn nhớ hoài

Mẹ, Mẹ con xin cầm nhánh dương liễu

Mẹ, Mẹ con xin nâng đỡ tận tình

Xin Mẹ nhìn con, con mong thấy Mẹ

Diệu Am, Hải Triều Am tiếng lòng Mẹ

Thắng bỉ thế gian âm oai lực Mẹ

Con xin học tiếng bát nhã thâm trầm

Lực, vô úy tam muội trải bi tâm

Xin Mẹ thùy từ gia hộ cho con

Chơn thành đây con Mẹ đang quỳ lạy

Nén hương tâm khói lam màu phưởng phất

Mây từ triều hào quang dâng lên Mẹ

Xin Mẹ chấp nhận linh cảm ứng hiện

Con, …con, con tất cả là con Mẹ…

(Dâng lên Mẹ hiền niềm nhung nhớ vô lượng, hằng hà sa triệu mùa xuân nhớ Mẹ, lòng thương xót chúng sanh khôn nguôi! Mẹ ơi! Kỹ niệm thất vắng tại Quan Am Tu Viện lúc 13 giờ, ngày 17 tháng 01 năm 1970 Canh Tuất niên).

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Quan Âm Tu Viện Đồng Nai - Tháp Huyền Diệu Quan Thế Âm”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com