Mục Lục

Dòng thời gian trôi qua như vó câu, thường là không để một tích nào trong vũ trụ, cũng như để lại một hệ niệm nào nơi dòng sông tâm linh ấy là nét đặt thù của các bậc tôn giả xuất thế tự ngàn xưa trong nền đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật.

Những nét đặc thù đó. vẫn còn phù hợp với hôm nay, có tính quyết định qua con đường giải thoát của chơn lý bình đẳng, chính giác, điều mà Ngài Tu Bồ Đề hết sức dè dặt, hiểu theo lời của Phật nói, thì không có pháp nhứt định nên vô thượng chánh đẳng, chánh giác, cũng không có pháp nhất định Như Lai nói.

Quả thật, nếu có một dòng pháp nào có buộc chúng sanh phải đi trên dòng pháp được ấn định, thì không phái là đạo giải thoát. Dòng pháp ở thời kỳ Đức Phật trụ thế còn như vậy huống chi là một dòng pháp trong thời kỳ mạt pháp.

Tuy nhiên, với mô hình của các pháp trong thời tượng pháp và mạt pháp mà chư Tổ Đức muốn cho Phật pháp được lưu thông, nên các Ngài đã từng xiển dương, vũ hành mọi phương tiện để đưa chân lý vào cuộc đời, hòa nhập nền giáo lý Thích Ca Mâu Ni trong thế pháp bởi thiên hình vạn trạng, chủ yếu là để đưa chúng sanh ra khỏi bến mê, tràn đầy khổ đau, những cuộc thiêu đốt vĩnh cửu trong ngôi nhà Tam giới.

Dĩ nhiên, trong cuộc hoằng pháp lợi sanh đó luôn luôn có tính chất kế thừa, mỗi pháp môn là một vị thuốc đa năng, là chiếc thuyền từ phổ độ, là một hải đồ tế khổ, là nước mát thanh lương để xoa dụi những khổ đau trong tăm tối, là ngọn hải đăng, là la bàn để đưa đường dẫn lối cho con thuyền nhân gian đang chơi vơi giữa ngọn cuồng phong ngoài khơi trùng dương không lặng sóng, là ánh sáng trí huệ xuyên suốt bao tâm hồn đang tiến bước vào dòng nước Thánh….không thể phủ nhận một pháp môn, phương tiện nào đang làm lợi lạc chúng sanh. Do đó mỗi pháp môn là nhân chứng của một chủng loại chúng sanh, giúp cho được tiến hóa trở về với chánh pháp. Bậc đạo sư của dòng pháp chính là nhân chứng của một môn hệ sẽ được lưu lại trong hậu thế, tạo nên một sự kiện có khi phù hợp ở hiện tại, mà không phù hợp ở tương lai, hoặc không phù hợp ở hiện tại, mà phù hợp ở tương lai. Chính vì vậy mà các Ngài đã làm nên.

Ở đây chúng tôi viết sử cho một dòng pháp, mà cũng là một nhân chứng sống, cùng với nhân chứng tạo nên lịch sử, tuy chúng tôi không tạo nên sự kiện lịch sử, nhưng chúng tôi nắm vững được nhửng quá trình của dòng lịch sử đó để ghi chép những công việc đã qua, suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi căn nguyên những công việc của Bậc Đạo sư đã làm, để hiểu cho rõ nhưng hành trang của diễn biến dòng pháp, và sự tiến hóa của chúng sanh đi trên dòng pháp đó trong khoảng tiền bán thế kỷ 20.

Chúng tôi muốn nói đến một dòng pháp có truyền thống từ trên 20 năm qua, một môn hệ kế thừa xiển dương chánh pháp qua cửa ngỏ của pháp môn niệm Phật và pháp hạnh khất sĩ của chư Phật ba đời. Dòng pháp đó là Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng do Đức Tôn Sư Hòa Thượng Thích Thiện Phước, hiệu Nhựt Ý, thuộc dòng Lâm Tế thứ 41, biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng Lai sáng lập.

Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng xuất phát từ Tổ Đình Linh Sơn Tự, núi Dinh trên danh nghĩa được hình thành từ năm 1956 mà Tổ Đình Linh Sơn là ngôi cổ tự trên 200 năm trãi qua 11 đời Trụ Trì. Riêng Tôn Sư của môn hệ này đã đắc pháp với sư Tổ Thượng Bửu Hạ Đức (1879 – 1974), khi Ngài đang hoằng truyền Tông Tịnh Độ tại Tổ Đình Bửu Quang Tự (1920) xã Ba Chúc, Tịnh Biên, Châu Đốc vào mùa xuân năm 1955.

Một ngày nọ Đức Tôn Sư được phép vào yết kiến với Tổ Bửu Đức, Tôn Sư hỏi:

- Con muốn giống Đức Ông?

- Muốn thì được, Đức Ong trả lời, nhưng người phải đi về miền Đông thì nên đạo!

Đức Tôn Sư chỉ học đạo với Sư Tổ có 08 tháng, vâng lời Tổ đi về miền Đông hành đạo năm 1956, bước đầu dừng chân tại Long Sơn Cổ Tự Xã Tân Ba, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Biên Hòa, cho đến đầu năm 1957 thì về hóa đạo tại Tổ Đình Linh Sơn Tự núi Dinh, Xã Phước Hòa, Long Lễ, Bà Rịa (Phước Tuy).

Kính cùng chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và Phật tử trong Tông Môn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Chúng tôi cùng với chư Tôn Đức, đã từng học đạo khắp Trung Nam nước Việt trong những năm khi Đức Tôn Sư còn sinh tiền, khi thì ở Linh Sơn, lúc thì ở Nhứt Nguyên Bửu Tự, tiến thì tung bay khắp nơi Du Tăng hành đạo, kỷ niệm “Rồng Bay Áo Vàng” đầu năm Giáp Thìn 1964, ngày thành lập Giáo Đoàn II Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng, lúc thì về trú quán Quan Âm Tu Viện, một trú xứ tuy không phải là cổ tự, nhưng là một Tổ Đình đào tạo Tăng Ni tầm vóc của cả nước và hữu dụng cho Giáo Hội. Thế thì không ai trong chúng ta phải là nhân chứng của Tông Môn mà Tổ Thầy đã khai sáng, nên việc thực hiện quyển lịch sử này chúng tôi không quên sự hiện diện đương cớ chúng của chư Tôn Đức, nhưng nếu có nhiều sự sơ xuất về hành trạng của Tông Môn cũng như hàng Giáo phẩm, mong chư Tôn Đức hoan hỉ bổ khuyết thêm để lưu trong hậu thế.

Chúng con xin đảnh lễ Đức Thầy thượng Huệ hạ Giác người kế thừa sự nghiệp của Đức Tôn Sư với tư cách Tông Trưởng Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, giữ gìn viềng mối của Tông Môn, khiến cho giáo pháp càng ngày càng được thăng hoa, mở rộng tri kiến, khiến cho hậu côn được dễ dàng tiến bước, kính xin Đức Thầy từ bi hoan hỷ thị chứng và tạo thuận lợi cho chúng con thực hiện quyển lịch sử này thành công.

Cùng với quý Nam Nữ Phật Tử, quyển lịch sử Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng này chúng tôi dày công biên soạn, nhưng như thế chưa phải là đầy đủ, mặc dù chúng tôi có đầy đủ nhân duyên thiện căn được gần gũi Đức Tôn Sư từ những năm Ngài mới khai sáng Tông Môn, nhất là với tư cách người thị giả (1961 – 1962 tại Linh Sơn 1981 – 1983 tại Quan Âm Tu Viện từ 1968) cũng có thời gian hành đạo xa Thầy, nên việc thực hiện quyển lịch sử không tránh khỏi sự thiếu sót, nhưng không vì thế mà các vị phải tác động mất niềm tin, vì quyển lịch sử rất có giá trị cung cấp sự hiểu biết đích thực, chính trong cuộc đời hành đạo của Đức Tôn Sư và cũng như hàng Giáo phẩm chư Tăng Ni của Môn phong. Khi nghiên cứu quý Phật tử sẽ phấn khởi thêm hơn, bởi hành trình của môn hệ dù không đồng quan điểm với các hệ phái khác nhưng trên 70 năm qua vẫn tồn tại theo tiến trình tín ngưỡng của từng thời đại, chứng tỏ Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng xứng đáng mật khải pháp môn tu cho quý vị niềm tin chánh pháp.

Kính thưa chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Sơn Thiền Đức.

Với quyển lịch sử Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, chúng tôi không có mãn nguyện nào hơn, là muốn cùng đóng góp phần hộ trì và hoằng dương chánh pháp mà Đức Tôn Sư chúng tôi đã khai sơn; ngàn sông trăm rạch rốt rồi dòng nước nào cũng xuôi về đại dương. Chúng tôi cũng không hướng về con đường nào hơn, ngoài hoài bảo của chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, cũng như chư Sơn Hiền Đức, Lịch Đại Tổ Sư tiền bối, nên tuy quan niệm hành đạo có khác với các giáo hệ đôi chút, nhưng tự mình bước đi trên đôi chân của chính mình chính là sự trong sáng trên bước đường hoằng pháp lợi danh của Đức Tôn Sư chúng tôi.

Trong khi trình bày của quyển lịch sử ở những trang, mục được diễn đạt bằng lời, hoặc có những ý chính làm cho chư Tôn Đức chưa thống nhất quan điểm, rất mong quý vị hoan hỷ, tạo cho Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng chúng tôi viết nên trang sử, góp phần vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của Phật Giáo Việt Nam.

Quyển lịch sử này gồm 4 tập, chia ra làm 7 chương như sau:

- Tập I: HOA SEN BÊN NÚI XƯA, gồm chương I và II nói về quá trình hình thành Tông Phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng – Thánh Địa Non Bồng (Tổ Đình Linh Sơn, Trung Tâm Thành Lập Môn Phái).

- Tập II: HOA SEN TRONG NẮNG MỚI, gồm chương III và IV nói về trung tâm hành đạo (Viện Phật Giáo Quan Am Tu Viện, Hội Sở Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng) – hành trang các bậc Đạo Sư sáng lập Tông Phong.

- Tập III: HOA SEN VI DIỆU PHÁP, chương V nói về Giáo Lý Cơ Bản của Tông phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

- Tập IV: CÒN MÃI NHỮNG HOA SEN: chương VI và VII nói về các cơ sở Tự Viện của Tông Phong – Chư Tăng Ni, Tín Sĩ có công đức với Đạo Pháp và Dân Tộc đã viên tịch.

Tại tập này, chúng ta sẽ bước vào nội dung của Tập II.

Khắp nguyện thế giới hòa bình, vạn dân an lạc, pháp giới chúng sanh sớm tỏ đường lành, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Biên Hòa, TỊNH THẤT BẢO TỊNH

Mùa AN CƯ năm Quý Dậu 1993

Sa môn Giác QuangCó phản hồi đến “Hoa Sen Trong Nắng Mới – Lời Nói Đầu”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com