Mục Lục

VI. QUAN ÂM TU VIỆN ĐỐI VỚI CÁC HỆ PHÁI VÀ GHPGVN

Từ năm 1975, trờ về trước, Quan Âm Tu Viện hân hạnh được đón tiếp các cấp lãnh đạo Giáo Hội bạn đến thăm viếng và đàm đạo với Đức Tôn Sư Hoà Thượng Thiện Phước, chứng minh đạo sư Quan Âm Tu Viện như:

1. Hoà Thượng Thích Thiện Hoà

2. Hoà Thượng Thích Đức Nhuận

3. Thượng Tọa Thích Tâm Châu

4. Thượng Toạ Thích Huệ Hưng

5. Thượng Toạ Thích Phước Huệ

6. Hoà Thượng Minh Trực

7. Pháp Sư Giác Nhiên

8. Ni Trưởng Huỳnh Liên.

Ngoài ra, Đức Tôn Sư còn được Hội Đồng Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất mời tham dự Đại Hội toàn quốc nhiều lần tại Việt Nam Quốc Tự cũng như tại Tổ Đình Ấn Quang.

Từ sau năm 1975, Quan Âm Tu Viện lần lượt tiếp đón các bậc cao Tăng, canh Tăng lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo VN đến thăm viếng như:

- Đức Phó Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Trung Ương GHPGVN

- Hoà Thượng Thích Thiện Hào

- Hoà Thượng Thích Thanh Chuyên

- Thượng Toạ Thích Thanh Tú

- Hoà Thượng Thích Thiện Khải

- Hoà Thượng Thích Trí Tấn

- Hoà Thượng Thích Huệ Hưng

- Thượng Toạ Thích Từ Hạnh

- Thượng Toạ Thích Từ Thông

- Ni Trưởng Huỳnh Liên

Về phía cư sĩ lãnh đạo GHPGVN có:

- Giáo sư Nguyễn Văn Hàm

- Đạo hữu Tống Hồ Cầm

Riêng về các Tự Viện bạn trên toàn quốc, Quan Âm Tu Viện luôn luôn ủng hộ tinh thần đóng góp tích cực về tiền bạc, tài sản để xây dựng, trùng tu gia cố những ngôi Tam Bảo bị hư hỏng hoặc xây dựng mới ngôi Tam Bảo.

VII. QUAN ÂM TU VIỆN TRONG CỘNG ĐỒNG GIÁO HỘI

A. Giáo Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông Việt Nam

1. Đức Tôn Sư Hoà Thượng Thích Thiện Phước được cử làm Đại Biểu lưu động thay mặt Trung Ương Giáo Hội tại Miền Đông

2. Thượng Toạ Thích Thiện Thành được cử làm Trưởng ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội (1976 -1981)

3. Trưởng lão Thích Thiện Thông được cử làm Kiểm Soát Trung Ương Giáo Hội (1978 -1981)

4. Thượng Toạ Thích Giác Châu được cử làm Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông Tình Lâm Đồng (1970 -1975)

B. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

1. Ni Sư Huệ Giác

- Được tuyển trạch Ni Sư hộ đàn năm1978 tại giới đàn Long Thiền Tự.

- Ni Sư hộ đàn năm 1979 tại giới đàn Bửu Phong Cổ Tự

- Ni Sư hộ đàn năm 1980 tại giới đàn Long Thiền Tự

- Ni Sư hộ đàn năm 1981 tại giới đàn Bửu Phong Cổ Tự

- Ni Sư hộ đàn năm 1982 tại giới đàn Long Thiền Tự

- Được tuyển trạch vào làm giám khảo và độ tôn chứng tại giới đàn Long Thiền Tự

- Ni Sư Phó Chủ Sự Ban Tổ Chức khoá An Cư Kiết Hạ 1985 tại Bửu Phong Cổ Tự

- Ni Sư Minh đàn năm 1990 tại giới đàn Long Thiền Tự

- Ni Sư chúng đàn Ban Tổ Chức khoá An Cư năm 1991 tại Thanh Long Tự.

2. Thượng Toạ Thích Giác Quang:

- Được tuyển trạch hộ đàn tại giới đàn Bửu Phong Cổ Tự năm 1981.

- Được mời tham gia Gió Hội với tư cách Phó Ban Đại diện Phật Giáo thành Phố Biên Hoà từ năm 1983 đến năm 1987

- Được tuyển trạch làm Giám khảo và đệ nhị Tôn chứng tại giới đàn Tổ Đình Long Thiền năm 1983.

- Được tuyển trạch Giảng Sư hệ tại khoá An Cư Kiết hạ Tổ Đình Long Thiền năm 1985

- Giảng sư các khoá An Cư Kiết Hạ tại chỗ Quan Âm Tu Viện năm 1989, 1990, 1991.

- Giảng sư phụ trách lớp Bổ Túc Giáo Lý tại Long Sơn Cổ Tự năm 1991.

Ngoài ra, năm 1992 Quan Âm Tu Viện có 9 đại biểu chính thức tại Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo Tỉnh Đồng Nai

VIII. NHỮNG CƠ SỞ TỪ THIỆN XÃ HỘI GIÁO DỤC, VĂN NGHỆ TẠI QUAN ÂN TU VIỆN

1. Từ thiện xã hội:

Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ cơ sở đặt tại Quan Âm Tu Viện được Tăng Ni phát tâm phục vụ nuôi dưỡng 250 cháu cô nhi, viện sinh hoạt từ tháng Giêng năm Mậu Thân 1968 đến tháng 12 năm Ất Tỵ 1977 thì Nhà nước giải thể.

2. Giáo dục:

Thành lập trường Tiểu Học Lâm Tỳ Ni năm 1968 trường có 3 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Sinh hoạt đến năm 1977 thì giải thể

3. Văn nghệ:

Do chính Tăng, Ni Phật tử Quan Âm Tu Viện phụ trách năm 1070 -1971, do Sư Thiện Tâm hướng dẫn về ca kịch vũ…

Năm 1972 -1973 do nhóm soạn giả Hoàng Ngọc An, Vũ Đăng Dương Hoài Bảo phụ trách hướng dẫn ca nhạc kịch cải lương.

Cho đến năm 1977 cũng đồng giải thể với Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ và trường Tiểu Học Lâm Tỳ Ni

Về văn nghệ đạo đức trên cơ bản giáo lý hiện nay do Ni sư Huệ Giác sáng tác ý và lời họp đồng cùng nhạc sĩ Minh Chơn phổ nhạc.

IX. NHỮNG PHẬT TỬ TRÍ THỨC, ĐẠI THÍ CHỦ, NGHỆ SĨ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC QUY Y GẮN BÓ VỚI QUAN ÂM TU VIỆN

1. Nam Phật tử trí thức .

Có các Đạo hữu Hồng Thanh, Chánh Niệm, Thiện Thanh, Thiện Minh, Đại Nhẫn Nhục, Phước Trung, Pháp Thắng, Thiện Chánh, Minh Chơn, Minh Lý, Chánh Tiến, Nguyễn Duy Điều, Bùi Đức Thọ, Phước Đăng, Bác sĩ Lương Phán, Bác sĩ Ngọc Chiếu, Pháp Như, Tâm Hảo, Trí Chiếu, Pháp Thông, Lý Phước, Chánh Tâm Hảo. Đổ Công Trường.

2. Nữ Phật tử trí thức:

Có các Phật tử: Diệu Từ, Bạch Lan, Diệu Quang, Huỳnh Kim Vạn. Hương Nghiêm. Diệu Tuyết, Cô Hương, Cô Huệ, cô Tâm Tịnh, Tâm Huệ, Huệ Lan, Bác sĩ Trịnh Thị Lợi, Bác Sĩ Phan Kim Phương, cô Huỳnh Thị Ngọc (Hoa Kỳ).

3. Những Phật tử Đại Thí Chủ:

Có các gia đình Đạo hữu Hữu Từ, gia đình Phật tử Liễu toàn, gia đình Phật tử Phùng Minh Chung (Hoa Kỳ), gia đình Phật tử Liễu Quang, Phật tử Diệu Phước, Phật tử Đại Hưng, Phật tử Diệu Ngọc, Võ Thị Mười, gia đình Pháp Đoan, gia đình đạo hữu Thiện Hiếu, gia đình Phật tử Vạn Phước Hưng, gia đình Phật tử Lữ Thiếu Hoàn (Hoa Kỳ), Cô Năm Vàm Láng, Phật từ Hứa Kim Kình…

4. Những Văn Nhân, Thi Sĩ, Nhạc Sĩ Phật tử

Minh Hữu, Châu Phúc Chương, Đồng Châu, Pháp Như, Pháp Đoan, Minh Chơn, Trần tam Bảo, Thân Thị Ngọc Quế, Đoàn yên Linh, Hoàng Ngọc An, Vũ Đăng, dương Hoài Bảo, Mộng Lành. Đoàn cải lương Hồng Lạc Xuân.

Ngoài ra các vị Ưu Bà tắc, Ưu Bà Di của chúng Bát Quan Trai “Đại Trí” và Đại Hạnh” là những đại chúng luôn luôn gắm bó với Quan âm Tu Viện và thật lòng tinh tấn tu học, hổ trì Tam bảo và Tông phong.

X. TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH QUAN ÂM TU VIỆN

Giác Linh Đức Sư Ông Thượng Bửu Hạ Đức chứng minh

- Đức Tôn Sư Hoà Thượng Thượng Thiện Hạ Phước hiệu Nhựt ý, biệu hiệu Mẫu Trầu Bồng Lai tác đại chứng minh

- Ni Sư trưởng Huệ Giác cố vấn Viện Chủ Quan Âm Tu Viện

1. Ban trụ trì năm 1966 -1974

- Trụ trì : Thượng Toạ Thích Thiện Chơn

- Phó Trụ Trì : Thượng Toạ Thích Giác Châu

- Thư ký : Thượng Toạ Thích Giác Châu (kiêm)

- Thủ bổn : Sư Thích Thiện Trung

2. Ban Trụ trì năm 1975 -1977

- Giám đốc Quan Âm Tu Viện và Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ: Ni Sư Huệ Giác.

- Phó Giám đốc kiêm trụ trì: Thượng Toạ THIỆN CHƠN

- Phó Trụ Trì: Thượng Toạ GIÁC CHÂU

- Phó Trụ Trì: Thượng Toạ THIỆN THÀNH.

- Tổng Thư Ký: Thượng Toạ GIÁC QUANG.

- Phó Tổng Thư Ký: Thầy THIỆN TRÍ.

Cùng với các Tiểu Ban:

- Ban Quản Trị.

- Ban Hoằng Pháp

- Ban Nghi Lễ

- Ban Tiếp Tân

- Ban Bảo Trợ

- Ban Hành Đường

- Ban Hương Đăng

- Ban Đời Sống

- Ban Dục Nhi

- Ban Giảng Huấn

- Ban Y Tế

- Ban Nông Thiền

- Kiểm Soát

3. Ban Trụ Trì năm 1977 đến nay:

- Viện Chủ Trụ Trì : Ni Sư Trưởng HUỆ GIÁC

- Phó Trụ Trì : Thượng Toạ GIÁC CHÂU

- Phó Trụ Trì : Thượng Toạ THIỆN THÀNH

- Chánh Thư Ký : Thượng Toạ GIÁC QUANG

- Phó Thư Ký : Thầy THIỆN TRÍ

Cùng với các Tiểu Ban:

- Ban Hoằng Pháp

- Ban Nghi Lễ

- Ban Tiếp Tân

- Ban Bảo Trợ

- Ban Đời Sống

- Ban Hương Đăng

- Ban Nông Thiền

- Phân Hội Chữ Thập Đỏ

- Kiểm Soát

- Trật Tự

Quan Âm Tu Viện là Hội Sở của Tỉnh Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông tỉnh Biên Hoà và miền Đông từ năm 1970 đến 1981.

- Văn phòng hành chánh của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng và Giáo Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng.

- Phương Trượng chứng minh Đạo Sư của Quan Âm Tu Viện.

- Hiện nay Quan Âm Tu Viện (1991) là đơn vị cơ sở của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, bản tự của hệ phái Tịnh Độ Tôn miền Đông.

HT Thích Giác Quang

 Có phản hồi đến “Quan Âm Tu Viện Đồng Nai – Quan Âm Tu Viện Đối Với Các Hệ Phái Và GHPGVN”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com