Mục Lục

NỘI QUY CHUNG

(Khi vào ở tu dưỡng tại VIỆN TỊNH ĐỘ của QUAN ÂM TU VIỆN)

1. Viện để nuôi người già an dưỡng lo tu tập, nên phải thực hiện tốt việc tu trong sáu thời theo HƯỜNG DẪN SƯ.

2. Viện ở để tu nên phải thanh tịnh, không mở Radio, cassette, tivi hát nhảm nhí, khi cần nên nghe giảng kinh, thuyết pháp, niệm Phật mà thôi.

3. Viện ở của tập thể không phải của riêng mình, mỗi phòng chỉ có 2 người, 2 đơn, 2 tủ nhỏ, 1 bàn nhỏ để nước, không được tự sắm bàn ghế, đơn riêng theo ý mình

4. Không làm bàn Phật thờ riêng

5. Không được nấu bất cứ thứ gì trong phòng ở bằng các loại: Bếp lò, bếp dầu, bếp điện…v…v…

6, Không tiếp khách riêng trong phòng, không cho khách ngủ trong phòng dù là quyến thuộc bà con của mình đến thăm (nên tiếp khách ở bàn khách và cho ngủ ở nhà khách).

7. Nên thọ thực ở Trại Đường Ni, cúng dường, trừ khi bệnh, ăn tại bàn ăn ở đầu viện, có băng ngồi.

8. Thỉnh thoảng có Thầy khám bệnh cho thuốc, nếu bệnh nặng phải nghe lời Thầy đi bệnh viện.

9. Khi không muốn ở phòng nữa, phải trả lại cho Trưởng viện, chớ không tự ý kêu người khác vào ở, mà không Bạch qua Trưởng viện

10. Đúng giờ là phải tắt điện, tuyệt đối không được dùng bàn ủi điện hay bếp điện.

11. Đây là NỘI QUI CHUNG cho VIỆN TỊNH ĐỘ nơi tu dưỡng của Ni giới QUAN ÂM TU VIỆN những vị nào ở tại VIỆN không chấp hành một trong những điều nêu trên, thì sẽ không được ở trong VIỆN này nữa, để nhường lại cho người khác vào ở.

Là Ni giới phát tâm tu hành cầu đạo giài thoát, phát nguyện vãng sanh về nước Tịnh Độ, nương y báo trang nghiêm có đủ thiện duyên để tu hành niệm Phật, sớm được man thanh tịnh, được nhất tâm bất loạn, viên mãn tam muội tại tiền, để tự cứu mình, cứu Cửu Huyền Thất Tổ quá thể và tại tiền của mình được thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, cầu quốc thới dân an, thiên hạ thái bình. Báo thâm ân chư Phật về Tổ Thầy trong muôn một. Chúng ta không nên chần chờ hững hờ chi nữa, mà hạ quyết tâm, giới đức trang nghiêm thanh tịnh niệm cầu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Với tâm thành chí nguyện, quyết lòng về Cực Lạc quyết chắc được vãng sanh để khỏi phụ lòng Đấng Tư Bi Phụ

                             Mặc ai lưu luyến lối hiểm sơn khê

                             Trăng gió cố hương vẫn chờ người viễn khách

                                                    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

                                             Ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Thân

                                                        QUAN ÂM TU VIỆN

                                                             Ni sư Viện Chủ

                                                                   Kính đề

 

                             Cấp cấp tu Tịnh độ

                             Cầu tu như lửa đốt dầu

                             Đừng cho cái buổi như chầu đế vương

                             Tấm thân mỏng mảnh vô thường

                             Sớm còn tối mất lo phương cứu mình

                             NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Quan Âm Tu Viện Đồng Nai – Nội Quy Chung”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com