Mục Lục

Việc Phật pháp là việc chung của toàn thể hàng Giáo Phẩm Tăng Ni và Phật Tử cùng đóng góp công sức và tài sản cống hiến cho Phật Pháp. Qua sự cống hiến, chắc chắn mỗi người đều được Giáo Hội tuyên dương công đức theo chức năng phụng sự cho Giáo Hội. Nhưng đối với Ni trưởng Huệ Giác thì không cần những thế gian pháp đó, Người có một thiên năng sáng tạo đầy tự tin nơi chính mình cùng tha lực Phật, nên cuộc đời hành đạo của Người luôn có sự sáng tạo nên những kỳ vĩ cho Tông môn, cho chúng sanh chung …đại thể như công trình to lớn đó như là:

1. Ủng hộ xây dựng những côngtrình Đại Tháp ĐỨC TỔ BỬU ĐỨC (An Giang)

2. Vận động sáng tạo xây dựng công trình CỔNG QUAN ÂM TU VIỆN (Biên Hoà)

3. Đại trùng tu Chùa Long Phước Thọ (Long Phước – Long Thành)

4. Thành lập Bửu Hoa Ni Viện (Phước Thái – Long Thành)

5. Sáng tạo xây dựng Đại Tháp Đức Tôn Sư Hoà Thượng thượng THIỆN hạ PHƯỚC tại Quan Âm Tu Viện (Biên Hoà)

6. Đại trùng tu Tổ Đình Linh Sơn, núi Dinh (Bà Rịa -Vũng tàu)

7. Sáng tạo xây dựng Điện Thờ Đức THIÊN THỦ THIÊN NHÃN - Đức QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Đức ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT - Tịnh Xá THẮNG LIÊN HOA (Hiệp Hoà – Biên Hoà)

8. Thành lập Liên Viện Tịnh Độ Niệm Phật tại Quan Âm Tu Viện

9. Thành lập Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ

10. Thành lập Phật Học Đường TÂY PHƯƠNG BỒNG ĐÃO

11. Thành lập Thánh Tháp Huyền Diệu Quán Thế Âm tại Quan Âm Tu Viện

12. Thành lập thư viện LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG

V . SỰ NGHIỆP GIẢNG KINH, SÁNG TÁC & ẤN TỐNG

Cho đến nay, hiện đang hành đạo tại Quan Âm Tu Viện, Ni trưởng đã từng sáng tác, giảng dạy hoặc bằng văn xuôi, văn vần, kệ pháp, cú pháp, ngữ pháp được tập trung thành các bài giảng với nhan đe :

- Đồng Nai Tiểu Trạch Nhất Minh Đăng (01 quyển)

- 01 bộ bài giảng Pháp Môn Tịnh Độ (băng nhựa)

- 01 bộ bài giảng Từ Bi Thuỷ Sám (băng nhựa)

- 01 bộ bài giảng Quán Thế Âm Tín Luận (băng nhựa)

- Tịnh Độ Bảo Huấn (01 quyển)

- Kinh Thập Thiện diễn giảng (01 quyển)

- Giới thiệu thay lời tựa cho soạn giả Huệ Quảng trong quyển Quan Âm Phổ Độ phiên dịch phát hành năm 1992 .

- Giới thiệu thay lời tựa sách TÂY PHƯƠNG DU KÝ phát hành năm 1991.

- Tái bản Hương Quê Cực Lạc năm 1970

- Ấn tống 12.000 tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

- Ấn tống 20.000 quyển kinh Nhật Tụng

- Ấn tống 10.000 tượng Phật A Di Đà – Quan Âm – Địa Tạng

- Thi Đạo (01 quyển)

- 01 bộ bài giảng 38 pháp Hạnh Phúc (băng nhựa)

- Ấn tống 5.000 bộ kinh Pháp Hoa

VI . SỰ NGHIỆP TỪ THIỆN XÃ HỘI

- Thành lập Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ 1960 - 1978

- Thành lập Cô Nhi Viện Từ Ai 1968 -1978

- Mỗi năm thường xuyên ủy lạo Bệnh Viện tâm thần 04 đến 06 đợt

- Thường xuyên đi ủy lạo các trại cùi ở Tây nguyên, Cao nguyên, các trại người mù, người già và trẻ em, những người tàn phế, nhất là đồng bào bị thiên tai bão lụt .

- Xây dựng trại nuôi người già và tàn phế tại Quan Âm Tu Viện

- Cử người đi học ngành Y tá để chữa trị bệnh cho các cháu cô nhi

- Cử người đi phục vụ thuốc Nam tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi

- Thành lập phòng thuốc Nam tại Quan Âm Tu Viện, Long Phước Thọ (Long Thành), Bửu Hoa Ni Viện (Long Thành )

- Thành lập phân hội Chữ Thập Đỏ tại Quan Âm Tu Viện.

VII . SỰ NGHIỆP KINH TẾ NHÀ CHÙA

- Ni trưởng đã tạo 350 ha rừng nhân tạo để làm bản vị kinh tế nhà Chùa, hỗ trợ các Tự Viện mà Ni trưởng trực tiếp nuôi dưỡng cho Tăng Ni tại đó.

- Ngoài ra Ni trưởng còn tạo được 10 mẫu ruộng

- 10 mẫu rẫy

- Để tạo điều kiện sống đạo cho toàn thể Tăng Ni các Chùa : Nhứt Nguyên Bửu Tự, Quan Âm Tu Viện, Tịnh xá Thắng Liên Hoa, Chùa Long Phước Thọ, Bửu Hoa Ni Viện, Tổ Đình Linh Sơn I & II.

Số rẫy, ruộng và rừng ở các nơi như : Dầu Giây, Biên Hoà, Dĩ An, xã Long Phước, Phước Thái (Long Thành), xã Hội Bài (núi Dinh)

VIII . ĐƯỢC PHÓ CHÚC

Ni trưởng được phó chúc Trưởng Tử Non Bồng từ lúc Đức Tôn Sư còn sinh tiền, dưới sự Chứng minh tối cao của Đức Sư Ông thượng Bửu hạ Đức. Tức là khi Tôn Sư viên tịch, thì Ni trưởng sẽ là người kế thừa sự nghiệp đạo pháp của Bổn sư, trước những nhân chứng sống gồm Hội Đồng Trưởng lão và Hội Đồng Tăng Lữ của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Ni trưởng được suy tôn là TÔNG TRƯỞNG của môn phái LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG từ sau ngày Đức Tôn Sư viên tịch .

IX . TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác là bậc xuất gia tuy mang báo thân là nữ lưu, nhưng bản tính linh tri của Người có khả năng hoằng pháp lợi sinh có một không hai tại Việt Nam. Ni trưởng là một nữ lưu linh hoạt xuất chúng vượt ngoài suy tư của đại chúng, không chạy theo sự đánh giá của thế nhân, phàm phu. Người đã vượt qua mọi gian lao thử thách gian nguy khó khổ, để tiến đến thành công nơi phía trước dành cho Đạo pháp và cho chúng sanh chung.

Ni trưởng cũng là một bậc đạo sư khả kính, nhà đạo hạnh hiếm có đối với Tăng Ni trong Tông môn hay ngoài Tông môn đều tỏ lòng tôn trọng kính mộ. Ni trưởng xứng đáng là bậc Tôn túc đúng đắn trong Tông môn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Đứng trên phương diện Đại Thừa giáo, sống bằng linh tri trực giác và công hạnh Bồ Tát, chúng ta không thể phủ nhận một bậc Đạo sư, một thiện tri thức dùng “phương tiện môn” nhập thế độ sanh trợ duyên cho hàng Thích tử bước vào đạo giới tu hành đến thành công đắc quả.

Ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác là một bậc đạo sư đáng tôn kính, ngưỡng mộ trong thế gian hy hữu.

                                                    Mùa Xuân năm Quý Dậu, ngày 02.04.1993

                                                                         Tịnh Thất Bảo Tịnh

                                                                           Sư Giác Quang

                                                                               biên soạn

 Kính tặng Ni Sư Huệ Giác Viện trưởng Tu Viện Quan Âm

Cạnh núi Châu Thới

SƯ                                                                        NI

ÔNG                                                                    SƯ

SÁNG                                                                  GIÁM

LẬP                                                                      THIỀN

CẢNH                                                                  NGÔI

ĐẠO                                                                    TAM

TRÀNG          Căn to chí lớn xuất tư gia              BẢO

NGHIÊM     Thu nhập thiền môn dứt việc nhà    TÂN

CHỈNH       Phật pháp soi đường khai Huệ Giác TRANH

THÂN        Thiên cung rạng ánh nở Hồng Hoa   GÂY

NHẬN        Lệ Cưng mỹ từ tùng nhơn đạo          THÊM

TĂNG        Tâm hướngBồ Đề thuyết vị tha         UY

NI               Chuông mõ kệ kinh lần chuỗi hột     TÍN

CHÂN        Lắng lòng luyện trí niệm Di Đà         NIỆM

CHÍNH                                                                 TIN

TU                                                                        GIỮ

HÀNH                                                                  HẠNH

ĐÁC                                                                     THUẦN

QUẢ                                                                    THÀNH

ĐỜI                                                                      ĐẠO

VINH                                                                             CẢI

TẶNG        Biên Hoà ngày 25 -09 Âm lịch                   XUÂN

UY                   Năm Canh Ngọ 1990                             TÔN

DANH                 Lương Văn Lựu                        NGŨ

MẸ                           Nhân sĩ                                ÔNG

TRẦU         78 Cách Mạng tháng 8 (Cây Chàm)  SÁU

TỔ                            Biên Hoà                             QUAN

PHÁI                                                                    ÂM

 MONG BÁT NHÃ THUYỀN

******

                             Nơi đài vô thượng hiện ánh chơn như

                             Đại từ bi Đức Mẹ Quán Thế Âm

                             Trang nghiêm hiền diệu ánh sáng lành thay

                             Mẹ hiền ơi cánh tay màu sen hồng

                             Uy nghiêm diệu mầu trông thanh tịnh lạ

                             Dương liễu phất phơ cành tươi thắm biếc

                             Bầu cam lộ được nhuần giọt mát tâm

                             Hướng về Mẹ đôi mắt từ tha thiết

                             Lạy Mẹ, Mẹ cứu khổ cho chúng sanh

                             Lạy Mẹ, Mẹ cứu vớt cho muôn loài

                             Trần gian bể khổ đắm chìm Mẹ ơi

                             Nhìn chân dung Mẹ lệ con rơi tràn

                             Bao chúng sanh đời mộng ảo còn vương

                             Bể ái sông mê còn đắm luỵ mình

                             Mẹ ơi đâu Cam lồ đâu bể hồ

                             Mẹ ơi, con ước được quỳ bên Mẹ

                             Nghe được tiếng nhiệm mầu Mẹ ru khẽ

                             Con mơ nhìn lặng lẽ giữa đêm sương

                             Xin được thấy đấng chơn từ vô thượng

                             Và được chiêm ngưỡng chơn dung thể hiện

                             Mẹ ơi triều dâng lên tiếng sóng lòng

                             Mẹ ơi tri âm bản đờn huyền diệu

                             Mẹ ơi, con Mẹ rất nhiều nhớ Mẹ

                             Mẹ ơi sợi dây hồng xin cắt đoạn

                             Mẹ ơi lửa tham sân si dặp tắt liền

                             Nhớ nhung Mẹ không phút giây xao lãng

                             Thương Mẹ gắn cho liền tâm vĩnh cửu

                             Mẹ nhìn con soi sáng cho tâm con

                             Mẹ bể trần nặng Mẹ dùi con qua

                             Đường chông gai Mẹ hướng dẫn con đi

                             Muôn thuở, ngàn đời huệ lòng không phai

                             Hạnh chơn toàn vô ý vẫn nhớ hoài

                             Mẹ, Mẹ con xin cầm nhành dương liễu

                             Mẹ, Mẹ con xin nâng đỡ tịnh bình

                             Xin Mẹ nhìn con, con mong thấy Mẹ

                             Diệu âm, hải triều âm, tiếng lòng Mẹ

                             Thắng bỉ thế gian âm oai lực Mẹ

                             Con xin học tiếng Bát nhã thâm trầm

                             Lực vô uý tam muội trãi bi tâm

                             Xin Mẹ thuỳ từ gia hộ cho con

                             Chơn thành đây con Mẹ đang quỳ lạy

                             Nén hương tâm khói lam màu phưởng phất

                             Mây từ triều hào quang dâng lên Mẹ

                             Xin Mẹ chấp nhận linh cảm ứng hiện

                             Con, con, con tất cả là con của Mẹ

          Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát

                                                       Dâng lên Mẹ niềm nhớ nhung vô lượng

                                                      Hằng sa triệu mùa Xuân nhớ Mẹ

                                                      Lòng thương xót chúng sanh khôn nguôi

                                                      Mẹ ơi, kỷ niệm thất vắng…

(Bài thơ này được Ni trưởng sáng tác vào Năm Quý Sữu. 1973 nhân ngày Lễ khánh thành Thánh tháp Huyền diệu Quán Thế Âm (19-06-1973) và đã trở thành bài kinh tụng trong Tông môn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, trước khi bước vào khóa lễ tụng kinh Phổ Môn)

 KÍNH DÂNG THẦY

          Của Bác sĩ Ngọc Chiếu, khi đi du học, lập luận án Tiến sĩ y học đã cảm tác bài thơ trên đất Phật (Thái Lan) gởi về kính dâng Ni trưởng Bác Sĩ Chiếu là người đệ tử luôn đặt trọn niềm tin chính chân nơi Thầy…

                             Con đến nơi này ngàn xưa từ phụ

                             Bước chân người còn lưu dấu nơi đây

                             Mãi mãi theo người đường xa dịu vợi

                             Một tiếng chim kêu, ngàn vạn tiếng chim kêu

                                                              Kính dâng Thầy

                                                                        Con

                                             Minh Lý Nguyễn Ngọc Chiếu 12.1990

                             Con hỏi Thầy về ngàn xưa?

                             Ôi, rừng xa văng còn ai canh giữ nữa

                             Lý cứ trắng, Đào cứ hồng muôn đời không ai vẽ 

                             Con hỏi Thầy về ngày nay

                             Hãy sống đi con, đừng mơ ánh bạc mà lầm trăng thanh

                             Đừng ngỡ Xuân vui qua dăm đoá Hồng Đào

                             Con lại hỏi Thầy về ngày mai?

                             Biển bờ kia mờ chi mà chờ đợi sóng

                             Trời cao xanh sao ngóng trăng về?

                             Con hỏi Thầy phải sống thế nào?

                             Có gì đâu con ơi, nhộn vừa thôi và cho tất cả

                             Tâm Bồ Đề vô thượng lấy chi đo ?

                                                      Kính dâng Thầy

                       Sau bài giảng của Thầy vào ngày Bát Quan Trai 25/9/89

                                       Đệ tử Minh Lý Nguyễn Ngọc Chiếu

 KINH DÂNG THẦY

(Của hai chúng Bát Quan Trai Đại Trí và Đại Hạnh nhân ngày khai giảng khoá Bát Quan Trai đầu tiên…)

 Anh sáng ĐẠO NON BỒNG toả khắp mười phương, mười phương chư Phật từ bi gia hộ bá gia phước huệ song tu.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguyện mười phương chư Phật, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần, Long thiên Hộ pháp chứng minh :

Chúng con Phật tử Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

Nguyện kết thành một khối “KIM CANG BẤT HOẠI” để hộ trì cho Thầy hoằng dương chánh pháp, xiển dương pháp môn Niệm Phật, giữ viềng mối Đạo Phật Non Bồng của Đức Sư Ông thượng Bửu hạ Đức và Đức Tôn Sư  khai sáng được trường cửu đời đời.

Anh sáng và chơn lý của Đạo Phật Non Bồng đang cứu rỗi những người lầm đường lạc nẽo, được giác ngộ Phật lý trở về con đường chân chính, tinh chuyên tu niệm Phật, cầu mau đến bờ giác, đồng vãng sanh Tây phương Cực Lạc Quốc, đồng thành Phật đạo.

Chúng con cúi đầu đảnh lễ ĐỨC ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỐ TÁT từ bi  hộ trì cho chúng con được phước trí nhị nghiêm, được nhiều phương tiện khéo, nguyện lực bất thối chuyển, công đức Phật sự được viên mãn.

Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải Mẫu Trầu tác đại chứng minh

                                                                          Đệ tử Hồng Thanh

                                                               Đại diện 2 chúng Bát Quan Trai

                                                                        Đại Trí và Đại Hạnh

                                                                            Kính dâng Thầy

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác - Sự Nghiệp Sáng Lập”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com