Mục Lục

Quan Âm Tu Viện là một trú xứ tu học có tầm vóc, mặc dù trên pháp lý hành chánh Tăng, Ni cùng ở chung một Tu viện, nhưng trên hiện trạng sinh hoạt tu hành, sinh sống, Tu viện được chia từng khu vực giới hạnh, giới tính, mỗi khu vực trú xứ đều có giới hạn phân biệt rõ ràng (không như dư luận phê bình Tăng Ni ở chung). Dù sao đi nữa, người xuất gia có lý trí của kẻ xuất gia, không thể phá vỡ qui củ của Thiền gia, luật của Phật tổ, đối với những người đang làm nhiệm mệnh Tăng Ni trước đạo pháp và tín đồ Phật tử.

Những sinh hoạt thời khóa tụng niệm, tịnh niệm, quả dường tu học giáo lý, sinh hoạt bản thân đều hoàn toàn cách ly từng trú xứ.

Quan Âm Tu Viện được đặt dưới sự chứng minh của Đức Tôn Sư Hoà Thượng Thích Thiện Phước và trong quá khứ cũng như hôm nay Quan Âm Tu Viện có đủ khả năng mở giới đàn cho Tăng Ni thọ học, nhưng với chủ trương của Đức Tôn Sư: “Nếu giới đàn được khai mở tại Quan Âm Tu Viện để truyền giới cho Tăng Ni Quan Âm Tu Viện hoặc Tăng Ni trong tông môn, thì giới đức tăng Ni không được hoàn chỉnh, giá trị giới hạn kém, vì lý do chính ta truyền cho ta là việc quá thông thường, khiến cho Tăng Ni xem thường giới pháp, khinh để thập sư…” Quan Âm Tu Viện buộc Tăng Ni của mình phải ai cầu thọ giới, đến những giới đàn của các hệ phái khác, một lòng khẩn cầu giới pháp, với tinh thần đó giúp cho tăng Ni trân trọng, qui ngưỡng, đồng thời việc giữ giới luật được nghiêm túc, vững bền…

Đức Tôn Sư nói: “Không phải chúng tôi không có những A Xà Lê đạo hạnh, nhưng giới luật quí ở chỗ phát tâm cầu thỉnh, nếu sự cầu thỉnh có ỷ lại, hoặc ỷ lại là việc nội bộ thì không còn là giới luật nửa…” Chính vì vậy mà Quan Âm Tu Viện không tổ chức truyền cho Tăng Ni của mình.

Tại Quan Âm Tu Viện có đủ các giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thức Xoa Sa Ơi, Sa Di Ni… Nhưng tăng Ni phải cầu thọ ở các hệ phái Thống Nhất, CO Truyền Khất Sĩ, Thiên Thai để tu học. Tuy nhiên ở hệ phái gốc Trung Ương Tịnh Độ Tông từ năm 1980 trở về trước vẫn thường xuyên khai mở giới đàn để truyền cho Tăng Ni thọ các giới.

Đối với Phật tử bổn đạo là những người đã được truyền thọ Tam qui Ngũ giới cấm tại Quan Âm Tu Viện, thường gắn bó với bản tự trong các Phật sự, hay các ngày lễ vía, thì số Phật tử nầy lên đến 20.000 người. Quan Âm Tu Viện mỗi năm tổ chức ba đàn giới: Đàn Tháng Giêng, Đàn Tháng Bảy và Đàn Tháng Mười, mỗi đàn được gọi là chính thức từ 150 đến 200 Phật tử cầu thọ.

Người Phật tử khi vừa gặp Thầy cầu xin qui y, thì được bổn sư đặt cho pháp danh, bất luận ở nơi nào, vẫn phải chờ đến kỳ truyền giới theo thông lệ, trường hợp nầy gọi là Sơ Qui Y.

Tại Quan Âm Tu Viện còn có một lớp Phật tử khác nữa là: Tuy gắn bó lâu năm, tinh tấn tu hành trường chay niệm phật thật nghiêm túc, nhưng không ngũ giới cấm theo hình thức giới tướng, họ rất quý trọng giới luật, trọng phật, kính Tăng già, số phật tử này lại càng đông đảo hơn nữa, khoảng 30.000 người.

Riêng số tín đồ có cảm tình với Quan Âm Tu Viện đến chiêm bái hằng năm có đến hằng trăm ngàn người, tuy là tín đồ nhưng họ cũng đóng góp không nhỏ trong các Phật sự từ thiện xã hội do Quan Âm Tu Viện tổ chức.

Về Bát Quan Trai giới, mỗi nửa tháng tổ chức một lần, mội lần có đến từ 80 đến 120 Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di vân tập về tu tập, thiền tụng, nghe thuyết pháp và gia hạnh pháp môn niệm Phật về đêm.

Tăng Ni Quan Âm Tu Viện tu học giới luật bằng các bộ luật:

- Tứ phần luật Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni.

- Tăng đồ nhà Phật.

- Kinh Phạm võng.

- Thiện môn trường hành luật.

- Giới đàn Tăng, Giới đàn Ni.

- Yết ma chỉ nam.

- Yết ma yếu chỉ.

- Bộ luật của chơn lý đại đồng.

- Kinh Ưu Bà Tắc giới.

Ngoài những bộ luật của Phật, Tổ kể trên, Đức Tôn sư còn soạn ra bản nội qui riêng cho Tăng Ni Quan Âm Tu Viện, gọi là Đạo Luật Quan Âm Tu Viện.

Chúng tôi xin trích nguyên văn dưới đây để Tăng Ni hậu học trong Tông môn tiện việc nghiên cứu tu hành.

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Quan Âm Tu Viện Đồng Nai – Giới Luật”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com