Mục Lục

NHỮNG TỰ VIỆN, TỊNH XÁ, TỊNH THẤT, AM, ĐIỆN ĐẠO TRÀNG THUỘC TÔNG PHONG

LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG (TỊNH ĐỘ TÔNG)

(Tính từ năm 1925 đến 30/12/2003)

I. TỈNH AN GIANG:

1. Tu Vũ Tự, Xã Ba Chúc, Huyện Tịnh Biên, Châu Đốc.

2. An Bửu Dức, núi Trà Sư, Nhà Bàng, Châu Đốc.

3. Tổ Đình Bửu Quang Tự, núi Dài, Văn Liên, Châu Đốc.

4. Tổ Đình Thành An Tự, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn.

5. Tịnh Xá Pháp Hoa, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn.

II. TỈNH BÌNH DƯƠNG:

6. Chùa Phổ Thiện Hòa, Bạch Đằng, Thị Xã Thủ Dầu Một.

7. Chùa Phổ An Hòa, Huyện Phú Giáo.

8. Tịnh Thất Phước Minh, Huyện Phú Giáo.

9. Chùa Pháp An, Khu Phố Bình Minh, Thị Trấn Dĩ An.

10. Chùa Trung Bửu, Xã Đông Hòa, Huyện Dĩ An.

11. Tịnh Thất Thiên Quang, Ấp Tân Hòa, Xã Đông Hòa, H. Dĩ An.

12. Nhứt Nguyên Bửu Tự, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An.

13. Chùa Phước Lộc Thọ, Xã Bình Nhâm, Huyện Thuận An.

14. Đạo Tràng Huệ Tâm, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An.

15. Long Sơn Cổ Tự, Ấp Chợ, Xã Thái Hòa, Huyện Tân Uyên.

16. Quan Âm Tự, Xã Thái Hòa, Huyện Tân Uyên.

17. Chùa Bình Sơn, Xã Bình An, Huyện Dĩ An.

18. Chùa Phước Hưng, Xã Tân An, Thị Xã Thủ Dầu Một.

19. Chùa Ngọc Hòa, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo.

20. Đạo Tràng An Hòa (Phật Tử Ngô Văn Chẳn), TX. Thủ Dầu Một

21. Tịnh Thất Bửu Liên, Ấp Chợ, Xã Thái Hòa, Huyện Tân Uyên.

III. TỈNH BÌNH PHƯỚC:

22. Di Đà Tu Viện, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng.

23. Chùa Trúc Lâm, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng.

24. Chùa Giác Quang, Ấp 5, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh.

IV. TỈNH BÌNH THUẬN:

25. Chùa Bình Sơn, Thị Xã Phan Thiết.

26. Chùa Tam Bảo, Thị Xã Phan Thiết.

27. Chùa Long Thọ, (ĐT 062629336), Khu Phố Phú Thành, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc.

28. Đạo Tràng Hạnh Minh, Thị Xã Phan Thiết.

29. Chùa Liên Trì, Thị Xã Phan Rang.

V. TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU:

30. Chùa Long Hương (Hang Tổ), núi Dinh, Xã Long Hương, Huyện Tân Thành.

31. Chùa Hang Mai, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

32. Chùa Long Cốc (Chùa Giữa), núi Dinh, Xã Long Hương, Huyện Tân Thành.

33. Tịnh Cá Ngọc Tiên (núi Dinh), Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

34. Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đão, núi Dinh, Ấp Phước Thành, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

35. Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

36. Am Điện Bồ Đề, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

37. Tổ Đình Linh Sơn I (cơ sở Ni, là ngôi cổ tự có trên 200 năm, hầu hết Chư Sơn Thiền Đức cận đại, cho đến Đức Tăng Chủ Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng Lai đều có góp nhiều công lao với Đạo Pháp và Dân Tộc trong 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp – Nhựt và Mỹ cứu nước), tọa lạc trên núi Dinh cách chân núi 600m, thuộc Ấp Phước Thành, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành. Công trình trùng tu vĩ đại hiện nay đã tạm hoàn thành do Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác thực hiện. Chung quanh Tổ Đình còn có rất nhiều Chùa, Tịnh Xá, Am, Hang, Điện, Tịnh Thất, Đạo Tràng của Chư Tăng Ni, Phật Tử trong Tông Phong an trú tu hành theo Pháp Môn Niệm Phật.

38. Tổ Đình Linh Sơn II (cơ sở Tăng), Ấp Hội Bài, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành.

39. Tây Thiên Tự (tiền môn Tây Phương Bồng Đảo), Cầu Rạch Ván, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành.

40. Tịnh Xá Bửu Châu, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

41. Am Điện Kim Cang, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

42. Quan Âm Phật Tự, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

43. Am Bửu Cung Phật Nữ, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

44. Am Bửu Cung Phật Nam, núi Dinh, Xã Tân Hòa, H. Tân Thành.

45. Am Điện Lôi Âm, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

46. Tịnh Viện Huỳnh Mai, chân núi Dinh, Ấp Phước Thành, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

47. Am Điện Phổ Đà, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

48. Am Điện Địa Tạng, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

49. Chùa Tịnh Độ (TT Huệ Hải), núi Dinh, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành.

50. Phước An Hòa Tự, Ấp Hội Bài, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành.

51. Am Điện Ngũ Đài (Tấn Quang), núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

52. Tịnh Xá Niết Bàn, đường Bacu, Thành Phố Vũng Tàu.

53. Tịnh Xá Cực Lạc, Bãi sau, Thành Phố Vũng Tàu.

54. Thiên Quốc Đạo Tràng, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành.

55. Chùa Bửu Thọ I, Ấp Thạch Sơn 3, Xã Phước Tân, H.Xuyên Mộc.

56. Chùa Bửu Thọ II, Ấp Thạch Sơn 3, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc.

57. Tịnh Xá Phổ Đà, Ấp Hội Bài, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành.

58. Tịnh Thất Bửu Trì, núi Dinh, Ấp Phước Thành, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

59. Tịnh Thất Thiện Tài (Suối Ba La), núi Dinh, Ấp Phước Thành, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

60. Tịnh Xá Bửu Châu Anh Lạc, núi Dinh, Ấp Phước Thành, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành.

61. Tịnh Xá Bạch Y, Ấp Hội Bài, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành.

62. Am Điện Bảo Quang Quang, đỉnh Bao Quan, núi Dinh, Xã Long Hương, Huyện Tân Thành.

VI. TỈNH DAKLAK:

63. Tịnh Thất Tấn Khai. Daklak.

VII. TỈNH ĐỒNG NAI:

64. Bửu Hoa Ni Viện, Ấp 3, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành.

65. Chùa Long Phước Thọ, Ấp 5, Xã Long Phước, Huyện Long Thành.

66. Tịnh Thất Diệu Hưng, Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước, Huyện Long Thành.

67. Tịnh Thất Bửu Minh, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành.

68. Chùa Phổ Hiền, Ấp Tân Thành, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa.

69. Chùa Phổ Hiền, hẽm 18 Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa.

70. Am Phổ Ân, hẽm 18, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa.

71. Thiên Quốc Tự, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa.

72. Tịnh Thất Phổ Hạnh, khu du lịch P. Bửu Long, TP. Biên Hòa.

73. Tịnh Xá Ngọc Cát, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa.

74. Am Tam Huê Bửu Điện, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa.

75. Chùa Phổ Minh, Ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc, H. Thống Nhất.

76. Tịnh Thất Diệu Hương, Ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất.

77. Chùa Vân Sơn, Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu.

78. Chùa Phổ Tịnh, Xã Bình Hòa, Huyện Vĩnh Cửu.

79. Chùa Bửu Sơn, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán.

80. Chùa Thiền Tịnh, Thị Trấn Định Quán.

81. Viện Phật Giáo Quan Âm Tu Viện, K2/77, Khu Phố 3, Ấp Tân Bản, Phường Bửu Hòa, Thành Phố Biên Hòa và các cơ sở nội viện: Chánh Điện, Đông Viện, Tây Viện, Hậu Viện, khu Pháp Tháp Chư Phật, Bồ Tát, khu Bảo Tháp Đức Tôn Sư và Trụ Trì (đã viên tịch), Liên Viện Tịnh Độ Nam, Điện Tháp Thờ Xá Lợi Phật, Điện Thờ Đức Tăng Chủ Tôn Sư, Chi Hội Chữ Thập Đỏ, Điện thờ Di Ảnh Đức Tăng Chủ Tôn Sư Chánh Điện Ni, Điện Tháp Đức Địa tạng Bồ Tát, Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đảo, Trường Trung Tiểu Học Lâm Tỳ Ni. Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ, Liên Viện Tịnh Độ Nữ, Viện Phật Học Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng Đạo Tràng Đại Ai Đạo, Tịnh Thất Bảo Tạng, Tịnh Thất Bảo Tịnh, Bạch Tịnh Am, Bất Huyền Am, Ni Viện Tịnh Tâm, Ni Viện Tịnh Đức, Ni Viện Tịnh Huệ, Hội Sở Tông Phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

82. Tịnh Xá Thắng Liên Hoa, Ấp Bình Tự, Xã Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa.

83. Chùa Tịnh Châu Như Ý, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa.

84. Đạo Tràng An Lạc, khu Xuân Hòa, Thị Xã Long Khánh.

85. Đạo Tràng Minh Thế (Gia Lào), Xã Xuân Trường, H. Xuân Lộc.

86. Phật Đà Bửu Tự, Ấp Bàu Cá, Xã Trung Hòa, Huyện Trảng Bom.

VIII. TỈNH KHÁNH HÒA:

87. Chùa Tây Phương, Ba Ngòi, Cam Ranh, Nha Trang.

IX. TỈNH LÂM ĐỒNG:

88. Đạo Tràng Diệu Đức, Thành phố Đà Lạt.

89. Chiên Đàn Hương Tu Viện, Lan Hanh, Huyện Đức Trọng.

90. Chùa Phi Lai, Liên Khường, Thành phố Đà Lạt.

X. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

91. Chùa Phổ Quang, Thị Trấn Thủ Đức.

92. Bửu Hương Phật Tự, Ấp Trường Thọ, Thị Trấn Thủ Đức.

93. Bửu Ngọc Phật Tự, Hạnh Thông Tây, Gò Vấp.

94. Trường Linh Phật Tự, Hạnh Thông Tây, Gò Vấp.

95. Phổ Huệ Phật Tự, Mai Xuân Thưởng, Quân 6.

96. Liên Hoa Tự, Khu Phố 6, Phường 5, Quận 8.

97. Linh Bửu Tự, Khu Phố 5, Phường 5, Quận 8.

98. Chùa Bửu Quang, Chộ Phạm Thế Hiển, Quận 8.

99. Chùa Thiền Tịnh, DaKao, Quận Bình Thành.

100. Chùa Phước Thiện An, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.

101. Tịnh Xá Thiện Chơn, Xã Bà Điểm, Huyện Hốc Môn.

102. Chùa Phước Hòa, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân.

103. Chùa Phổ Huệ, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân.

104. Chùa Linh Hòa, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh.

105. Chùa Tứ Hải Ân, Minh Phụng, Quận 11.

106. Hoa Quang Đạo Tràng, Phường 7, Quận 10.

107. Đạo Tràng Tịnh Độ Pháp Đoan, Quận Nhất.

108. Đạo Tràng Thạnh Lộc (Bà Út), Hốc Môn.

109. Chùa Phước Lâm, Quận Phú Nhuận.

110. Tịnh Xá Ngọc Hồng, Quận Nhà Bè.

111. Chùa Bửu Thắng, Bình Trị Đông, Phú Lâm (SC Phụng Liên)

112. Chùa Hòa Ngọc , P. Đông Hưng Thuận, Quận 12

113. Chùa Hội Phước, Bình Mỹ, Củ Chi.

114. Chùa Bửu Châu, Xã Bình Mỹ, Củ Chi (ĐĐ Bửu Thành)

115. Chùa An Hòa, B8/20, Ấp 3, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh.

116 . Tịnh thất Bửu Chánh, Quận 12 (NS Diệu Trí)

XI. TỈNH QUẢNG NGÃI:

117. Chùa An Phước, Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi (ĐĐ Thích Thiện Duyên, thế danh Võ Hồng Phúc, sinh 12/04/1957, Bình Sơn, Quảng Ngãi, CMND số 211996764, cấp ngày 10/08/1993, tại Quảng Ngãi, Thọ Tỳ kheo năm 1972, tại Chùa Huỳnh Kim).

XII. TỈNH LONG AN:

118. Chùa Phước Ân, Thị Trấn Tân Trụ.

119. Chùa Long Thành, Huyện Tân Trụ.

120. Chùa Nhật Quang, Huyện Tân Trụ.

121. Chùa Nhật Minh, Huyện Tân Trụ.

122. Chùa An Hòa, Xã Bình An, Huyện Thủ Thừa.

123. Tịnh Thất Từ Ý, Huyện Đức Hòa.

XIII. TỈNH TIỀN GIANG:

124. Trường Sanh Phật Tự, Thành Phố Mỹ Tho.

125. Trường Bình Tự, Xã Bình Phan, Huyện Chợ Gạo.

126. Chùa Thiên Phước, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo.

127. Chùa Phước An, Vàm Láng, Gò Công.

128. Chùa Liên Hoa, Ấp Hòa Thân, Xã Bình Đông, Huyện Gò Công Đông.

129. Am Phước Thiện Sanh, Ấp Hòa Thân, Xã Bình Đông, Huyện Gò Công Đông.

130. Đạo Tràng Thiện Thành, Huyện Cái Bè.

131. Đạo Tràng Đạo Tâm (Cậu Tư), Cổ Cò, Huyện Cái Bè.

XVI. PHẦN BỔ SUNG: (các Chùa xin đăng ký vào Tông phong)

132. Chùa Vân Sơn, Ấp 1, Xã Định Hòa, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

133. Chùa Thiền An, Ấp 4, Xã Tam Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

134. Chùa Linh Sơn, số 127/586, đường Lê Lư, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 08.9781396, Sư Cô Chúc Thông (đệ tử ông Hai Thầy Thuốc Thích Huệ Minh xuất gia tại núi).

135. Chùa Sùng Hưng, số 8/19, đường Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 08.9602469, Đại Đức Thích Thiện Từ (đệ tử Má Tám Ma Gia).

136. Phổ Tịnh Thiên Tự, Gò Đen.

137. Chùa Thiên Linh, Tân Ba, Tân Uyên, Bình Dương

138. Chùa Phước Hòa, Gò Mây, Thành Phố Hồ Chí Minh.

139 . Tịnh thất Chơn Tịnh, xã Phước Tân, Long Thành (SC Vạn Liên)

                                                           Hòa Thượng Thích Giác Quang

                                                Ngày mùng 15 tháng 06, năm Kỷ Sửu (2009)

  LỜI BẠT

          Nội dung sách Hoa Sen Trong Nắng Mới, còn nhiều việc sơ thất, những sự kiện hành đạo của Đức Tôn Sư, sơ sót về hành trình năm tháng của Hệ phái, nhận đến sơ sót trong thao tác vi tính chưa kịp duyệt y. Nhưng chắc chắc rằng những sự kiện trên là phù hợp, đúng đắn, chính xác trong lịch trình hành đạo của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

          Rất mong chư độc giả thông cảm.

HT Thích Giác QuangCó 2 phản hồi đến “Danh Sách 139 Chùa, Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Đạo Tràng Thuộc Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng”

  1. Dạ thưa chúng tôi không biết ạ. Bạn nên đến tận nơi để thăm viếng và tìm hiểu thì như thế sẽ tốt nhất. Xin cảm ơn bạn ạ. A Di Đà Phật!

  2. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật! Dạ vui lòng cho con số điện thoại,thông tin về Sư Cô Thích Nữ Diệu Huê Trụ Trì và xuất xứ của Chùa Trung Bửu ở Xã Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Con xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com