Danh Sách 139 Chùa, Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Đạo Tràng Thuộc Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

Nội dung sách Hoa Sen Trong Nắng Mới, còn nhiều việc sơ thất, những sự kiện hành đạo của Đức Tôn Sư, sơ sót về hành trình năm tháng của Hệ phái, nhận đến sơ sót trong thao tác vi tính chưa kịp duyệt y. Nhưng chắc chắc rằng những sự kiện trên là phù hợp, đúng đắn, chính xác trong lịch trình hành đạo của Liên Tông Tịnh[...]