Mục Lục

211. Con đọc kinh Phật thấy Phật mô tả đủ thứ cảnh giới khắp nơi bao la rộng lớn. Nhưng con không hiểu duyên gì để sanh ra những cảnh giới này? Các cảnh giới này từ đâu đến, hình thành khi nào, ai chịu trách nhiệm sự hình thành và sẽ đi về đâu? Cảnh giới nào là vĩnh hằng nhất?

Kinh nói tam giới duy tâm vạn pháp, duy thức do đó nhục nhãn không thể thấy được. Còn cõi vĩnh hằng chỉ có cõi tịnh độ và niết bàn là vĩnh hằng.

212. Luân hồi, địa ngục là có thật không? Vì sao có quá nhiều người khi chết không chịu đi đầu thai? Nếu họ không biết tu nhưng người thân biết tu làm các công việc Phật sự hồi hướng cho họ thì có được không và họ có nhận được phước đức không?

Luân hồi và địa ngục thật sự chính là trong tâm của bạn đang sanh. Do đó sống bằng tâm nào thì chết sẽ nhận lấy cảnh giới mà bạn từng tạo tác. Nếu người chết không được siêu thoát còn bị đoạ lạc thì người thân phải làm lễ siêu độ hoặc làm các công Đức để cầu nguyện cho họ, họ sẽ được nhận lấy công đức đó nhiều hay ít là do tấm lòng của bạn. Cũng như người ở tù được sự trợ giúp của người thân ở ngoài.

213. Người thường không biết nhân quả, luân hồi các cảnh giới nên vẫn làm ác. Tuy nhiên, có nhiều vị xuất gia có năng lực, có thể thấy các cảnh giới xung quanh, biết rất rõ đường đi nhân quả, thấy những sự sống chết lên xuống ghê rợn nhưng vì sao vẫn không thể vượt qua cám dỗ trần tục và sa đọa làm điều ác?

Thấy biết là một việc còn có giác ngộ hay không là việc khác. Cũng như học cao hiểu rộng vẫn sống bằng tâm thức phàm tục của họ chứ đâu sống bằng sự giác ngộ. Nghĩa là sự giác ngộ hay không, không tuỳ thuộc vào sự biết nhiều hay biết ít.

214. Vì sao có những người có thể thấy các cảnh giới thấy phần âm nhưng có những người lại không thấy? Nếu thấy có phải là dễ làm cho họ bám theo mình không?

Thấy hay không là do duyên. Còn cõi âm có theo mình hay không cũng là do duyên và hạnh nguyện của mình.

215. Cứ mỗi khi có chuyện gì xấu ác xảy ra, mọi người đều bảo cảnh giới Ta Bà là vậy. Nhưng trong cõi Ta Bà cũng có nhiều vị Phật độ sanh. Vậy cõi Ta Bà là cõi uế trược còn các cõi khác, ngoài cõi Phật đều là tốt đẹp cả? Ai sinh ra ở cõi này đều đọa lạc cả sao?

Cõi Ta Bà đúng là uế trược. Người sinh ra trong cõi Ta Bà đa số là do nghiệp thức đưa đẩy, đó gọi là do nghiệp mà sanh . Có những trường hợp sanh là do hạnh nguyện của Bồ Tát và các bậc thánh thị hiện vào cõi Ta Bà để hoá độ chúng sanh.

216. Người đã tu hành đắc đạo có thoát khỏi quả báo luân hồi không? Ai mới có thể thoát khỏi quả báo luân hồi?

Người tu hành đắc đạo có thể thoát luân hồi nhưng không thoát được quả báo. Bậc A La Hán trở lên thì không còn phải tái sanh nhưng từ Đức Phật trở xuống vẫn có những quả báo phải trả.

217. Đức Phật dạy có vô số cảnh giới khác nhau hiện đang tồn tại và sống cùng với cõi người. Vậy những cảnh giới này là cảnh giới nào? Ai mới có thể thấy được? Làm thế nào để đến những cảnh giới này?

Những cảnh giới khác nhau thì đúng là vô số trong đó có Bát Bộ Thiên Long ( trời, rồng, atula ...). Ngoài ra còn những cảnh giới thần tiên hoặc thánh, Bồ Tát, Phật đều hiện diện nhưng người phàm không thấy được. Các vị đó hoặc do duyên mà đến hoặc do hạnh nguyện mà đến.

218. Con có đọc về câu chuyện Huyền Diệu tháp Địa Tạng đen ở Quan Âm Tu Viện. Câu chuyện thật hay. Chuyện có thật không? Đa phần là con thấy tháp Địa Tạng màu đỏ, ít thấy màu đen? Vậy tháp tượng giờ còn linh hiển không? Làm sao biết tháp tượng nào là linh hiển và không?

Tháp tượng Địa Tạng màu đen, những sự tích đều có thật phát xuất từ một ngôi chùa ở Tp HCM. Sở dĩ màu đen là doNngài ứng mộng cho kiến trúc sư Mai Lâm và vài Phật tử. Còn về sự linh ứng của Ngài thì chỉ có người trong cuộc mới biết được và những gì bạn được kể đều là có thật.

219. Bồ Tát nào là có khả năng cao nhất? Phật nào là lớn nhất trong tất cả các vị Phật? Cõi nào là lớn nhất trong các cõi? Làm thế nào để thấy được Phật và Bồ Tát?

Các vị Bồ Tát như ngài Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là cấp Đẳng Giác như nhau, chỉ khác nhau ở hạnh nguyện chứ không có lớn nhỏ. Đã gọi là Phật thì đều như nhau. Còn hình tướng lớn nhỏ là do hạnh nguyện mà hình thành. Nếu thấy được Phật và Bồ Tát là do các Ngài thị hiện cho thấy chứ không phải do mình muốn hoặc vọng cầu. Vì khởi tâm vọng cầu sẽ khởi sanh ma chướng.

220. Người ở các cảnh giới khác có thể thâm nhập vào các cảnh giới hay xem vào cuộc sống của con người không? Việc vong nhập, vong báo oán có phải là một dạng của thay đổi cảnh giới? Một số người bảo có khả năng chữa bệnh vong, chữa bệnh ung thư là do có Phật độ là đúng không? Làm thế nào để biết đó là người bị các phần âm nhập và có người được chư Phật, chư thiên hóa độ giúp đời?

Người ở cảnh giới khác có thể xen vào cõi người do nghiệp duyên và nhân quả. Vong nhập hoặc báo oán là do túc duyên của vong và người đó. Người chữa được bệnh vong và ung thư là do lực gia hộ của cõi trên. Người bị vong nhập có những biểu hiện khác thường hoặc có khi họ xưng tên tuổi ra. Người được chư Phật chư tiên hoá độ có những hiểu biết về năng lực hơn người mà không phải do công tu tập có được. Thí dụ có những người tự nhiên ứng ra làm thầy chữa bệnh hoặc cứu độ mà trước kia người đó không có tu tập gì cả.

HT Thích Vạn Hùng
Có phản hồi đến “24. Phần 2 : Cảnh Giới Bồ Tát – Lục Đạo Luân Hồi”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com