Mục Lục

171. Có phải chú Chuẩn Đề và chú Lăng Nghiêm là kinh chú mạnh nhất để chống lại bùa ngải thuốc mê?

Hai bài chú trên đúng là có năng lực giải trừ bùa ngãi nhưng tuỳ theo người niệm có công hiệu hay không. Thường thì người ta nói ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nếu bạn sợ gặp phải vấn đề đó thì nên trì niệm mỗi ngày 108 biến. Tuy nhiên, nếu gặp phải bùa chú thuốc mê làm hại thì tự mình khó có thể hoá giải. Bạn nên đến các thầy có chuyên môn nhờ giúp đỡ.

Câu 172: Con muốn đến viếng một ngôi chùa. Tuy nhiên, con lại nghe nói chùa ấy có bùa ngải và vị thầy ấy thường dùng bùa ngải nên các vật phẩm như áo tràng hoặc chuỗi đeo tay không nên đụng đến. Vậy làm thế nào để biết nơi đó có bùa ngải? Làm thế nào để phòng tránh? Vì sao các nhà sư tu hành mà dùng bùa ngải ?

Muốn biết chùa có bùa ngải hay không cần phải có công năng tịnh tu, nhập thất trì chú, từ đó mình sẽ cảm nhận được nơi đó có hay không. Còn những tu sĩ có luyện bùa ngải vì họ muốn đạt được điều họ muốn làm như chữa bệnh, trừ tà... Tuy nhiên, đạo Phật không dạy hoặc cho phép sử dụng bùa chú vì bùa phép là của đạo khác.

173. Có người xem bói xem bài xem tướng số chỉ tay đoán vận mệnh, có khi đúng khi sai. Nhưng có người nhìn vào người khác hay chỉ nghe nói đã biết căn kiếp của họ là vì sao? Họ có năng lực gì để biết được điều này? Điều đó có đúng không và làm sao khảo nghiệm năng lực đó? Năng lực đó có mất đi không?

Chuyện bói bài xem tướng số là một thuật toán không bảo đảm đúng 100%. Đó là chưa nói họ không thể đoán được sắp tới mình làm gì để số tốt hơn hoặc xấu hơn. Còn có những người có năng lực biết căn kiếp của người khác đó gọi là túc mạng thông nhưng cái biết này cũng có giới hạn tuỳ theo đẳng cấp. Do đó có người nói đúng có người nói sai. Năng lực này có thể mất vì sự tu tập súc kém

174. Hoa quả ngũ phần hương dâng cúng giữa bàn Phật và Bàn thờ ông bà có hoán đổi được không? Có phải hoa quả dâng trên bàn thờ ông bà nhanh tàn hơn bàn Phật? Nếu vì cuộc sống khó khăn hay không thể thay bông trái thường xuyên cúng bằng hoa quả giả có được không?

Hoa quả cúng Phật và thờ ông bà không thể lẫn lộn hoán đổi được. Nếu cuộc sống khó khăn không thể cúng bông trái thường xuyên thì hãy thắp nén hương cúng Phật. Nếu như không thể thắp hương thì cúng Phật bằng tâm hương. Nghĩa là lấy công đức tu, công đức giúp người, giúp vật mà cúng dường chư Phật.

175. Ai mới đủ khả năng chú nguyện vào những pháp bảo để có năng lực? Năng lực này có thật không? Đây là do ở người chú nguyện hay do người giữ pháp bảo?

Ai cũng có thể chú nguyện vào pháp bảo cho người khác với tất cả tâm thành của người cho và người nhận. Xưa kia khi tỳ kheo Vô Não bắt đầu đi theo Phật chưa đắc quả, một hôm nọ đi trên đường khất thực về gặp một người phụ nữ sắp sanh gặp khó khăn. Bà ấy cầu khẩn Ngài Vô Não chú nguyện. Ngài dừng lại nói rằng " Tôi từ ngày mới sanh ra (trong nhà phật pháp) tới giờ tôi chưa từng giết hại sanh vật. Tôi xin lấy công đức này để chú nguyện cho bà được mẹ tròn con vuông". Quả thật sau đó bà đó sanh con dể dàng. Phải biết tâm lực của người chú nguyện và tâm lực của người cầu chú nguyện phải tương ưng.

176. Con nghe nói cát tán sa có thể giúp siêu độ vong linh là có đúng không? Ai mới có đủ thần lực và khả năng để trì chú? Làm sao để biết đó là cát tán sa thật hay giả hay công năng thật hiện hữu của cát tán sa?

Cát tán sa là có trong kinh Mật Tông của Phật. Hành giả phải làm giống như lời Phật dạy và tâm chí thành mới có khả năng cứu độ vong linh. Cát này chỉ có người xuất gia dùng. Nếu bạn biết thật hay giả thì bạn phải chứng kiến mới biết.

177. Phật dạy là ba cõi ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng quỷ thần là thuộc cõi nào vì có phải những vị này rất có năng lực? Nếu là ngạ quỷ ở cõi ác vì sao họ vẫn có khả năng để hóa hiện, phá quấy người khác?

Ba cõi ác đạo vốn không có cõi thần. Cõi thần là cõi phi nhân ở trung giới không phải người cũng không phải trời. Tâm của họ có thiện có ác, có người ủng hộ Phật pháp có người không ủng hộ. Vì thế nếu gặp cõi đó quấy phá thì có thể do nhân quả của bạn, hoặc năng lực tu làm động đến họ nên bị quấy phá. Điều này bạn đọc trong kinh Lăng Nghiêm sẽ thấy rõ. Còn người tu tịnh hoặc mật cũng có thể bị quấy phá vì khi bạn niệm phật hay niệm chú đến mức có năng lực lớn, sâu xa làm kinh động đến họ.

178. Con nghe nói Phật pháp đi đến đâu đều có sự hộ trì và các kinh sách đều có những vị Hộ Pháp, thiên long bát bộ theo gia hộ. Vậy tại sao vẫn có sự diệt độ kinh Phật hay lại là mạc pháp? Có phải là các vị long thần hộ pháp không làm tròn trách nhiệm của mình?

Đức Phật từng dạy "nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh..." Có sanh thì có hoại không phải do ai cả mà do luật vô thường. Khi hết duyên, Phật pháp ẩn chổ này lại xuất hiện chỗ khác.

179. Con xem một số video thấy các trai đàn chẩn tế sản nạn vong nhi, cứ một lát là gần như cả đạo tràng đều bị vong nhập, than khóc thê thảm từng người một. Có người rất già lớn tuổi bảo là vong của con cái, hay cháu nhập vào. Điều này là có đúng không? Vì sao lại có thể nhập dễ dàng như vậy? Có vấn đề bùa ngải hay chú lực gì gây ra vấn đề này? Làm thế nào để hóa giải khi bị vong nhi nhập?

Vong nhi nhập tới phá là vì lúc bị xảy thai hay phá thai nó bị đau đớn, cứ tường rằng mẹ nó sát hại nó. Trường hợp này tuy có nhưng không có nhiều. Còn có trường hợp thai nhi khi mất thì thần thánh đem đi học đạo một thời gian sao quay lại nhập vào bà mẹ để hộ gia đình và người ngoài. Trường hợp này cũng không nhiều.

180. Vong nhi có tồn tại như vong thường không và trong bao lâu? Con nghe nói vong nhi thường hay bị lợi dụng để người ta luyện bùa phép vì có năng lực hơn vong thường là có đúng không? Vì sao? Trai đàn chẩn tế có giúp siêu độ tất cả không? Ai mới có đủ lực để làm chủ đàn tràng?

Vong nhi nếu không có ai quản dễ trở thành cô hồn vất vưỡng bị người khác hại, đói khát thậm chí bị người ta dùng bùa phép bắt. Trai đàn chẩn tế hội tụ nhiều vị tăng để siêu độ nên có hiệu lực hơn bình thường nhưng không phải giải quyết được tất cả như ý của người ta muốn. Một vị chủ đàn phải có đạo hạnh tu tập công đức sâu dày thì đàn pháp mới suông sẻ có lực mạnh.

Thượng Tọa Thích Vạn HùngCó phản hồi đến “19. Phần 8: Bùa Ngải – Vong Nhi – Chú Nguyện ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com