Mục Lục

181. Thầy có thấy cảnh cõi âm hay người âm không? Nếu có thì hình tướng cõi này như thế nào, có giống như kinh Phật dạy không? Thầy siêu độ cho họ như thế nào?

Cõi âm thì rất nhiều cõi do nghiệp thức chiêu cảm mà họ có đủ thứ hình tướng tốt hoặc xấu. Thầy chỉ siêu độ những vong linh chết mà còn bị khổ não trói buột giúp cho họ được rời khỏi chỗ đó 

182. Mở kinh hay băng giảng để ngủ có tốt không và có bị ma chướng quấy nhiễu không? Có người bảo là không nên vì đó là thiếu tôn kính pháp bảo, rằng xem kinh như là thuốc ngủ. Có người ngủ dậy nhức đầu. Tuy nhiên, có người mở kinh, băng giảng, nhạc niệm Phật lên ngủ rất ngon lành? Vậy mở kinh nghe liên tục có mang tội không?

Mở kinh hay băng giảng để ngủ rất tốt không có bị gì cả. Vì trước khi ngủ hoặc trong khi ngủ tâm thức, tiềm thức sẽ nhận được kinh pháp vô tư do vậy giúp bạn ngủ ngon mà cũng được nghe kinh, như vậy pháp sẽ thâm nhập nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn không nên nằm mà coi kinh như vậy là thiếu tôn kính.

Nếu bạn nghe kinh, mở nhạc niệm Phật suốt đêm mà mơ thấy cảnh giới lạ, hoặc đau đầu, khó chịu thì bạn nên đổi kinh hoặc ngưng lại một thời gian xem thế nào.

183. Theo kinh nghiệm và sự tu tập, thầy có thể cho biết là cõi Di Đà, thế giới Cực Lạc và các cảnh giới Phật nói đến trong kinh là có đúng không? Chúng con nghe nói đó là sự hoang tưởng, là một vị Phật không có thật, là pháp môn tu của người Trung Hoa đưa đến Việt Nam là có đúng không?

Chứng cứ nào để xác định Pháp môn niệm Phật phát xuất từ Trung Quốc. Ngay cả tên Phật A Di Đà được viết là Amita, qua Trung Quốc mới dịch là A Di Đà. Tất cả những bộ kinh liên quan đến pháp môn tịnh độ đều được dịch ra bởi những cao tăng nước ngoài.

Còn bạn nghi ngờ Đức Phật Di Đà là không có thật thì tội nghiệp cho bạn và những người truyền bá lý tưởng này. Xét về gốc độ duy tâm, khi bạn niệm Phật Di Đà thì sẽ có Phật và cảnh giới Phật được thành lập. Còn trên thực tế Phật Di Đà và cảnh giới cực lạc là cảnh giới diệu hữu của bản thể chân không của Đức Phật thị hiện ra chứ không phải hoang tưởng.

Những người bác bỏ điều này chẳng biết gì về lẽ vạn pháp duy tâm cả. Cả bên thiền tông khi họ bác về Phật Di Đà là nhằm khai ngộ hành giả đừng bao giờ bám chấp vào tướng Phật và cõi Phật mà hãy trở về với chơn Phật của chính mình.

184. Kinh Phật dạy rằng tam thiên đại thiên thế giới, đủ cảnh giới và trên trái đất chỉ là một hành tinh bé nhỏ trong cõi ta bà. Chỉ có con người ở trái đất hay có ở nơi khác không? Họ có hình tướng thế nào? Các vị Phật và Bồ Tát thường đến cõi người hóa độ tái sinh ra ở thế giới Ta Bà có tái sinh các cảnh giới khác không?

Phật dạy trái đất chỉ là 1 hành tinh trong cỏi ta bà. Những cỏi khác có chúng sanh nhưng ta không xác định được vì ta không có thiên nhãn do đó không rõ hình tướng như thế nào. Các vị Phật, bồ tát có thể tái sanh bất cứ thế giới nào họ muốn khi thấy các chúng sanh ở đó có duyên.

185. Hình tướng của các vị Phật, Bồ Tát là như thế nào mới đúng? Làm sao để biết đó là được Phật độ, được bề trên giúp đỡ mà không phải bị ma dẫn?

Hình tướng của các vị Phật và Bồ Tát thì không có đúng sai. Các vị tuỳ duyên mà hoá hiện để độ sanh. Còn chân thân các vị thì khó lường. Người tu hành chánh niệm tin tấn mới được bề trên giúp đỡ. Còn nếu khởi vọng tâm muốn có muốn được dể bị ma phá.

186. Người tu thường có người theo hộ có đúng không? Có các vị tu sĩ, đặc biệt là ở núi non thường bảo xung quanh họ luôn có những phần hộ, bề trên chỉ cho họ. Tuy nhiên, mỗi người là một kiểu. Vậy có phải đó là chư thiên, chư Phật và Bồ tát gia hộ không với những việc làm, lời nói tiên đoán của các vị ấy?

Người tu luôn có người theo hộ bất cứ ở đâu. Các vị tu sĩ ở núi nếu có được hộ hay được biết một vài việc nào đó tương lai hay quá khứ cũng là thường tình. Tuy nhiên, những việc đó không liên can đến sự giải thoát. Những người hay thấy này nọ mà mê chấp khoe khoang thì dể bị mất hoặc bị cõi âm quấy phá.

187. Vì sao trong kinh mô tả vô số hàng ngàn vị Phật, vị Bồ Tát, các cảnh giới như cõi Cực Lạc chỉ toàn là những bậc giác ngộ, Phật Bồ Tát, người tu tập vãng sanh thượng phẩm liên đài với bao công hạnh vô biên nhưng không cứu hết chúng sanh mà để chúng sanh đọa lạc trầm luân mãi mãi?

Chư Phật và Bồ Tát vô số có lòng bi mẫn cứu độ chúng sanh nhưng không thể giác ngộ dùm ai được. Hiện hữu như bạn thấy có người tu rồi bỏ tu, hoặc tu thời gian rồi thoái chuyển vậy có phải do Phật và bồ tát không. Thậm chí có một số người hoàn tục bồ tát vẫn theo độ theo giới hạnh cư sĩ. Đó là chưa nói còn vô số chúng sanh cõi thấp tiến hoá lên làm người. Vì vậy bạn thấy người ưu mê vẫn còn nhiều là vậy. Bạn thấy đó, người siêu thoát thì ít còn trầm luân thì nhiều do tánh thức mê mờ khó độ, chứ đâu phải do Phật và bồ tát không độ.

188. Con thấy có nhiều người tu thấy được cõi âm, giúp siêu độ, quy y cho họ là có đúng không? Chỉ có tu sĩ mới có thể làm được điều này hay cả cư sĩ cũng có thể làm được? Vì sao có người có khả năng và có người thì không? Có phải do tu tập một pháp môn hay trì một loại chú đặc biệt nào không?

Người có thể giúp siêu độ và quy y cho cõi âm thường có năng lực: - là do có tha lực hộ vì có căn duyên không luận tu sĩ hay là cư sĩ.
- Người có trì chú hoặc tu tập pháp môn đặc biệt mới làm được.

189. Niết Bàn nghĩa là thế nào? Đó là cảnh giới chỉ có Phật mới đến mới chứng đắc hay sao. Làm thế nào để đến Niết Bàn. Ai mới có thể chứng được quả Niết Bàn? Chỉ có khi thác đi mới đến được Niết Bàn như Phật hay khi còn sống có đến được Niết Bàn hay không?

Niết bàn có hữu dư và vô dư. Hữu dư là khi còn tại thế mà chứng đắc, vô dư là khi tịch diệt bỏ lại xác thân. Niết bàn có nghĩa là diệt, diệt tận, diệt độ, tịch diệt, bất sinh... Theo trường phái nguyên thuỷ thì niết bàn được xem là đoạn diệt, đoạn diệt luân hồi, đi vào tịch diệt loại bỏ gốc rễ của ba nghiệp tham sân si và không chịu tác động của ba nghiệp đó. Còn niết bàn của đại thừa là đại niết bàn, ở trong sinh tử mà chứng niết bàn, không lìa sanh tử mà chứng niết bàn.

Đứng trên hai ý niệm sanh tử và niết bàn đi vào sự tuyệt đối, từ đó không lìa sanh tử mà độ sanh, không vào niết bàn mà hành hạnh bồ tát. Tóm lại, quả đại niết bàn này không phải chỉ Phật mới chứng được mà ai cũng có thể làm được, như Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

190. Người tu tập giỏi con nghe nói sẽ có hào quang xung quanh? Điều này có đúng không? Hào quang ở đây nghĩa là thế nào? Làm sao có thể biết đó là hào quang do sự tu tập vì con cũng nghe nói thiên ma dựa vào quấy phá có thể biến hóa ra mọi hình tướng?

Người tu tập giỏi tự có hào quang bản thân mình không biết và không thấy nhưng cõi âm và thần thánh đều thấy họ. Còn trường hợp bị thiên ma quấy phá tạo ra để lừa gạt người tu thì có 2 trường hợp: - do lực tu quá mạnh làm cho ma sợ hãi đến quấy nhiễu dối gạt.
- Do vọng tâm chấp đắm ướt vọng muốn làm Phật làm tổ, muốn có thần thông thì thiên ma tới liền. Họ ban cho người đó pháp lực thần thông và xui khiến nhiều người đi theo rồi sau đó làm cho hư hoại như trong kinh lăng nghiêm nói

Thượng Tọa Thích Vạn Hùng
Có phản hồi đến “20. Phần 9: Cảnh Giới Phật – Cảnh Giới Vô Hình”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com