"Lành thay, phòng hộ mắt !


Lành thay, phòng hộ tai.


Lành thay, phòng hộ mũi,


Lành thay, phòng hộ lưỡi."


361. "Lành thay, phòng hộ thân !


Lành thay, phòng hộ lời,


Lành thay, phòng hộ ý.


Lành thay, phòng tất cả.


Tỷ kheo phòng tất cả.


Thoát được mọi khổ đau."


362. "Người chế ngự tay chân,


Chế ngự lời và đầu,


Vui thích nội thiền định.


Độc thân, biết vừa đủ,


Thật xứng gọi tỷ kheo."


363. "Tỷ kheo chế ngự miệng,


Vừa lời, không cống cao,


Khi trình bày pháp nghĩa,


Lời lẽ dịu ngọt ngào."


364. "Vị tỷ kheo thích pháp,


Mến pháp, suy tư Pháp.


Tâm tư niệm chánh Pháp,


Không rời bỏ chánh Pháp."


365. "Không khinh điều mình được,


Không ganh người khác được


Tỷ kheo ganh tị người,


Không sao chứng Thiền Định."


366. "Tỷ kheo dầu được ít,


Không khinh điều mình được,


Sống thanh tịnh không nhác,


Chư thiên khen vị này."


367. "Hoàn toàn, đối danh sắc,


Không chấp Ta, của Ta.


Không chấp, không sầu não.


Thật xứng danh Tỷ kheo."


368. "Tỷ kheo trú từ bi,


Tín thành giáo Pháp Phật,


Chứng cảnh giới tịch tỉnh.


Các hạnh an tịnh lạc."


369. "Tỷ kheo, tát thuyền này,


Thuyền không, nhẹ đi mau.


Trừ tham, diệt sân hận,


Tất chứng đạt Niết Bàn."


370. "Đoạn năm, từ bỏ năm


Tụ tập năm tối thượng


Tỷ kheo vượt năm ái


Xứng danh "Vượt bộc lưu"


371. "Tỷ kheo, hãy tu thiền,


Chớ buông lung phóng dật,


Tâm chớ đắm say dục,


Phóng dật, nuốt sắt nóng


Bị đốt, chớ than khổ !"


372. "Không trí tuệ, không thiền,


Không thiền, không trí tuệ.


Người có thiền có tuệ,


Nhất định gần Niết Bàn."


373. "Bước vào ngôi nhà trống,


Tỷ kheo tâm an tịnh,


Thọ hưởng vui siêu nhân


Tịnh quán theo chánh pháp."


374. "Người luôn luôn chánh niệm,


Sự sanh diệt các uẩn,


Được hoan hỷ, hân hoan,


Chỉ bậc bất tử biết."


375. "Đây Tỷ kheo có trí,


Tụ tập pháp căn bản


Hộ căn, biết vừa đủ,


Giữ gìn căn bản giới,


Thường gần gũi bạn lành,


Sống thanh tịnh tinh cần."


376. "Giao thiệp khéo thân thiện,


Cử chỉ mực đoan trang.


Do vậy hưởng vui nhiều,


Sẽ dứt mọi khổ đau."


377. "Như hoa Vassikà,


Quăng bỏ cánh úa tàn,


Cũng vậy vị Tỷ kheo,


Hãy giải thoát tham sân."


378. "Thân tịnh, lời an tịnh,


An tịnh, khéo thiền tịnh.


Tỷ kheo bỏ thế vật,


Xứng danh "bậc tịch tịnh".


379. "Tự mình chỉ trích mình,


Tự mình dò xét mình,


Tỷ kheo tự phòng hộ


Chánh niệm, trú an lạc."


380. "Tự mình y chỉ mình,


Tự mình đi đến mình,


Vậy hãy tự điều phục,


Như khách buôn ngựa hiền."


381. "Tỷ kheo nhiều hân hoan,


Tịnh tín giáo pháp Phật,


Chứng cảnh giới tịch tịnh,


Các hạnh an tịnh lạc."


382. "Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ


Siêng tu giáo pháp Phật,


Soi sáng thế gian này,

Như trăng thoát khỏi mây."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Tỷ Kheo ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com