306. "Nói láo đọa địa ngục


Có làm nói không làm,


Cả hai chết đồng đẳng,


Làm người, nghiệp hạ liệt."


307. "Nhiều người khoác cà sa,


Ác hạnh không nhiếp phục.


Người ác, do ác hạnh,


Phải sanh cõi Địa ngục."


308. "Tốt hơn nuốt hòn sắt


Cháy đỏ như lửa hừng,


Hơn ác giới, buông lung


Ăn đồ ăn quốc độ."


309. "Bốn nạn chờ đợi người,


Phóng dật theo vợ người;


Mắc họa, ngủ không yên,


Bị chê là thứ ba,


Đọa địa ngục, thứ bốn."


310. "Mắc họa, đọa ác thú,


Bị hoảng sợ, ít vui.


Quốc vương phạt trọng hình.


Vậy chớ theo vợ người."


311. "Như cỏ sa vụng nắm,


Tất bị họa đứt tay


Hạnh Sa môn tà vạy,


Tất bị đọa địa ngục."


312. "Sóng phóng đãng buông lung,


Theo giới cấm ô nhiễm,


Sống Phạm hạnh đáng nghi


Sao chứng được quả lớn ?


313. "Cần phải làm, nên làm


Làm cùng tận khả năng


Xuất gia sống phóng đãng,


Chi tăng loạn bụi đời."


314. "Ác hạnh không nên làm,


Làm xong, chịu khổ lụy,


Thiện hạnh, ắt nên làm,


Làm xong, không ăn năn."


315. "Như thành ở biên thùy,


Trong ngoài đều phòng hộ


Cũng vậy, phòng hộ mình,


Sát na chớ buông lung.


Giây phút qua, sầu muộn.


Khi rơi vào địa ngục."


316. "Không đáng hổ, lại hổ.


Việc đáng hổ, lại không.


Do chấp nhận tà kiến,


Chúng sanh đi ác thú."


317. "Không đáng sợ, lại sợ,


Đáng sợ, lại thấy không,


Do chấp nhận tà kiến.


Chúng sanh đi ác thú."


318. "Không lỗi, lại thấy lỗi,


Có lỗi, lại thấy không,


Do chấp nhận tà kiến,


Chúng sanh đi ác thú."


319. "Có lỗi, biết có lỗi,


Không lỗi, biết là không,


Do chấp nhận chánh kiến,


Chúng sanh đi cõi lành."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Địa Ngục”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com