320. "Ta như voi giữa trận,


Hứng chịu cung tên rơi,


Chịu đựng mọi phỉ báng.


Ác giới rất nhiều người."


321. "Voi luyện, đưa dự hội,


Ngựa luyện, được vua cưỡi,


Người luyện, bậc tối thượng


Chịu đựng mọi phỉ báng."


322. "Tốt thay, con la thuần,


Thuần chủng loài ngựa Sin.


Đại tượng, voi có ngà.


Tự điều mới tối thượng."


323. "Chẳng phải loài cưỡi ấy,


Đưa người đến Niết bàn,


Chỉ có người tự điều,


Đến đích, nhờ điều phục."


324. "Con voi tên Tài Hộ,


Phát dục, khó điều phục,


Trói buộc, không ăn uống.


Voi nhớ đến rừng voi."


325. "Người ưa ngủ, ăn lớn


Nằm lăn lóc qua lại,


Chẳng khác heo no bụng,


Kẻ ngu nhập thai mãi."


326. "Trước tâm này buông lung,


Chạy theo ái, dục, lạc.


Nay Ta chánh chế ngự,


Như cầm móc điều voi."


327. "Hãy vui không phóng dật,


Khéo phòng hộ tâm ý.


Kéo mình khỏi ác đạo,


Như voi bị sa lầy."


328. "Nếu được bạn hiền trí


Đáng sống chung, hạnh lành,


Nhiếp phục mọi hiểm nguy


Hoan hỷ sống chánh niệm."


329. "Không gặp bạn hiền trí.


Đáng sống chung, hạnh lành


Như vua bỏ nước bại,


Hãy sống riêng cô độc,


Như voi sống rừng voi."


330. "Thà riêng sống một mình,


Không kết bạn người ngu.


Độc thân, không ác hạnh


Sống vô tư vô lự,


Như voi sống rừng voi."


331. "Vui thay, bạn lúc cần !


Vui thay, sống biết đủ,


Vui thay, chết có đức !


Vui thay, mọi khổ đoạn."


332. "Vui thay, hiếu kính mẹ,


Vui thay, hiếu kính cha,


Vui thay, kính Sa môn,


Vui thay, kính Hiền Thánh."


333. "Vui thay, già có giới !


Vui thay, tín an trú !


Vui thay, được trí tuệ,


Vui thay, ác không làm."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Voi”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com