60. "Đêm dài cho kẻ thức,


Đường dài cho kẻ mệt,


Luân hồi dài, kẻ ngu,


Không biết chơn diệu pháp."


61. "Tìm không được bạn đường,


Hơn mình hay bằng mình,


Thà quyết sống một mình,


Không bè bạn kẻ ngu."


62. "Con tôi, tài sản tôi,


Người ngu sanh ưu não,


Tự ta, ta không có,


Con đâu, tài sản đâu."


63. "Người ngu nghĩ mình ngu,


Nhờ vậy thành có trí.


Người ngu tưởng có trí,


Thật xứng gọi chí ngu."


64. "Người ngu, dầu trọn đời,


Thân cận người có trí,


Không biết được Chánh pháp,


Như muỗng với vị canh."


65. "Người trí, dầu một khắc,


Thân cận người có trí,


Biết ngay chân diệu pháp,


Như lưỡi với vị canh."


66. "Người ngu si thiếu trí,


Tự ngã thành kẻ thù.


Làm các nghiệp không thiện,


Phải chịu quả đắng cay."


67. "Nghiệp làm không chánh thiện,


Làm rồi sanh ăn năn,


Mặt nhuốm lệ, khóc than,


Lãnh chịu quả dị thục."


68. "Và nghiệp làm chánh thiện,


Làm rồi không ăn năn,


Hoan hỷ, ý đẹp lòng,


Hưởng thọ quả dị thục."


69. "Người ngu nghĩ là ngọt,


Khi ác chưa chín muồi;


Ác nghiệp chín muồi rồi,


Người ngu chịu khổ đau."


70. "Tháng tháng với ngọn cỏ,


Người ngu có ăn uống


Không bằng phần mười sáu


Người hiểu pháp hữu vi."


71. "Nghiệp ác đã được làm,


Như sữa, không đông ngay,


Cháy ngầm theo kẻ ngu,


Như lửa tro che đậy."


72. "Tự nó chịu bất hạnh,


Khi danh đến kẻ ngu.


Vận may bị tổn hại,


Đầu nó bị nát tan."


73. "Ưa danh không tương xứng,


Muốn ngồi trước tỷ kheo,


Ưa quyền tại tịnh xá,


Muốn mọi người lễ kính."


74. "Mong cả hai tăng, tục,


Nghĩ rằng (chính ta làm).


Trong mọi việc lớn nhỏ,


Phải theo mệnh lệnh ta"


Người ngu nghĩ như vậy


Dục và mạn tăng trưởng.


75. "Khác thay duyên thế lợi,


Khác thay đường Niết Bàn.


Tỷ kheo, đệ tử Phật,


Hãy như vậy thắng tri.


Chớ ưa thích cung kính,

Hãy tu hạnh viễn ly."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Ngu”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com