290. 'Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,


Thấy được lạc lớn hơn,


Bậc trí bỏ lạc nhỏ,


Thấy được lạc lớn hơn."


291. "Gieo khổ đau cho người,


Mong cầu lạc cho mình,


Bị hận thù buộc ràng


Không sao thoát hận thù."


292. "Việc đáng làm, không làm,


Không đáng làm, lại làm,


Người ngạo mạn, phóng dật,


Lậu hoặc ắt tăng trưởng."


293. "Người siêng năng cần mẫn,


Thường thường quán thân niệm,


Không làm việc không đáng,


Gắng làm việc đáng làm,


Người tư niệm giác tỉnh,


Lậu hoặc được tiêu trừ."


294. "Sau khi giết mẹ cha,


Giết hại Vua Sát lỵ,


Giết vương quốc, quần thần


Vô ưu, phạm chí sống."


295. "Sau khi giết mẹ cha,


Hai vua Bà la môn,


Giết hổ tướng thứ năm


Vô ưu, phạm chí sống."


296. "Đệ tử Gotama,


Luôn luôn tự tỉnh giác


Vô luận ngày hay đêm,


Thường tưởng niệm Phật Đà."


297. "Đệ tử Gotama,


Luôn luôn tự tỉnh giác,


Vô luận ngày hay đêm,


Thường tưởng niệm Chánh Pháp"


298. "Đệ tử Gotama,


Luôn luôn tự tỉnh giác,


Vô luận ngày hay đêm,


Thường tưởng niệm Tăng Già."


299. "Đệ tử Gotama,


Luôn luôn tự tỉnh giác,


Vô luận ngày hay đêm,


Thường tưởng niệm sắc thân."


300. "Đệ tử Gotama,


Luôn luôn tự tỉnh giác,


Vô luận ngày hay đêm,


Ý vui niềm bất hại."


301. "Đệ tử Gotama,


Luôn luôn tự tỉnh giác,


Vô luận ngày hay đêm,


Ý vui tu thiền quán."


302. "Vui hạnh xuất gia khó,


Tại gia sinh hoạt khó,


Sống bạn không đồng, khổ,


Trôi lăn luân hồi, khổ,


Vậy chớ sống luân hồi,


Chớ chạy theo đau khổ."


303. "Tín tâm, sống giới hạnh


Đủ danh xưng tài sản,


Chỗ nào người ấy đến,


Chỗ ấy được cung kính."


304. "Người lành dầu ở xa


Sáng tỏ như núi tuyết,


Người ác dầu ở gần


Như tên bắn đêm đen."


305. "Ai ngồi nằm một mình.


Độc hành không buồn chán,


Tự điều phục một mình


Sống thoải mái rừng sâu."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Tạp Lục”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com