209. "Tự chuyên, không đáng chuyên


Không chuyên, việc đáng chuyên.


Bỏ đích, theo hỷ ái,


Ganh tị bậc tự chuyên."


210. "Chớ gần gũi người yêu,


Trọn đời xa kẻ ghét.


Yêu không gặp là khổ,


Oán phải gặp cũng đau."


211. "Do vậy chớ yêu ai,


Ái biệt ly là ác;


Những ai không yêu ghét,


Không thể có buộc ràng."


212. "Do ái sinh sầu ưu,


Do ái sinh sợ hãi,


Ai thoát khỏi tham ái,


Không sầu, đâu sợ hãi ?"


213. "Ái luyến sinh sầu ưu,


Ái luyến sinh sợ hãi.


Ai giải thoát ái luyến


Không sầu, đâu sợ hải ?"


214. "Hỷ ái sinh sầu ưu,


Hỷ ái sinh sợ hãi.


Ai giải thoát hỷ ái,


Không sầu, đâu sợ hãi ?


215. "Dục ái sinh sầu ưu,


Dục ái sinh sợ hãi,


Ai thoát khỏi dục ái,


Không sầu, đâu sợ hãi ?"


216. "Tham ái sinh sầu ưu,


Tham ái sinh sợ hãi.


Ai giải thoát tham ái,


Không sầu, đâu sợ hãi."


217. "Đủ giới đức, chánh kiến;


Trú pháp, chứng chân lý,


Tự làm công việc mình,


Được quần chúng ái kính."


218. "Ước vọng pháp ly ngôn


Ý cảm xúc thượng quả


Tâm thoát ly các dục,


Xứng gọi bậc Thượng Lưu."


219. "Khách lâu ngày ly hương,


An toàn từ xa về,


Bà con cùng thân hữu,


Hân hoan đón chào mừng."


220. "Cũng vậy các phước nghiệp,


Đón chào người làm lành,


Đời này đến đời kia.

Như thân nhân, đón chào."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Hỷ Ái”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com