197. "Vui thay, chúng ta sống,


Không hận, giữa hận thù !


Giữa những người thù hận,


Ta sống, không hận thù !"


198. "Vui thay, chúng ta sống,


Không bệnh, giữa ốm đau !


Giữa những người bệnh hoạn,


Ta sống, không ốm đau."


199. "Vui thay, chúng ta sống,


Không rộn giữa rộn ràng;


Giữa những người rộn ràng,


Ta sống, không rộn ràng."


200. "Vui thay chúng ta sống,


Không gì, gọi của ta.


Ta sẽ hưởng hỷ lạc,


Như chư thiên Quang Âm."


201. "Chiến thắng sinh thù oán,


Thất bại chịu khổ đau,


Sống tịch tịnh an lạc.


Bỏ sau mọi thắng bại."


202. "Lửa nào sánh lửa tham ?


Ác nào bằng sân hận ?


Khổ nào sánh khổ uẩn,


Lạc nào bằng tịnh lạc."


203. "Đói ăn, bệnh tối thượng,


Các hành, khổ tối thượng,


Hiểu như thực là vậy,


Niết Bàn, lạc tối thượng."


204. "Không bệnh, lợi tối thượng,


Biết đủ, tiền tối thượng,


Thành tín đối với nhau,


Là bà con tối thượng.


Niết Bàn, lạc tối thượng."


205. "Đã nếm vị độc cư,


Được hưởng vị nhàn tịnh,


Không sợ hải, không ác,


Nếm được vị pháp hỷ."


206. "Lành thay, thấy thánh nhân,


Sống chung thường hưởng lạc.


Không thấy những người ngu,


Thường thường được an lạc."


207. "Sống chung với người ngu,


Lâu dài bị lo buồn.


Khổ thay gần người ngu,


Như thường sống kẻ thù.


Vui thay, gần người trí,


Như chung sống bà con."


208. "Do vậy :


Bậc hiền sĩ, trí tuệ


Bậc nghe nhiều, trì giới,


Bậc tự chế, Thánh nhân;


Hãy gần gũi, thân cận


Thiện nhân, trí giả ấy,


Như trăng theo đường sao."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm An Lạc”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com