235. "Ngươi nay giống lá héo,


Diêm sứ đang chờ ngươi,


Ngươi đứng trước cửa chết,


Đường trường thiếu tư lương."


236. "Hãy tự làm hòn đảo,


Tinh cần gấp, sáng suốt.


Trừ cấu uế, thanh tịnh,


Đến Thánh địa chư Thiên."


237. "Đời ngươi nay sắp tàn,


Tiến gần đến Diêm Vương.


Giữa đường không nơi nghỉ,


Đường trường thiếu tư lương."


238. "Hãy tự làm hòn đảo,


Tinh cần gấp sáng suốt.


Trừ cấu uế, thanh tịnh,


Chẳng trở lại sanh già."


239. "Bậc trí theo tuần tự.


Từng sát na trừ dần.


Như thợ vàng lọc bụi


Trừ cấu uế nơi mình."


240. "Như sét từ sắt sinh,


Sắt sanh lại ăn sắt,


Cũng vậy, quá lợi dưỡng


Tự nghiệp dẫn cõi ác."


241. "Không tụng làm nhớp kinh,


Không đứng dậy, bẩn nhà,


Biếng nhác làm nhơ sắc,


Phóng dật uế người canh"


242. "Tà hạnh nhơ đàn bà,


Xan tham nhớp kẻ thí,


Ác pháp là vết nhơ,


Đời này và đời sau."


243. "Trong hàng cấu uế ấy,


Vô minh, nhơ tối thượng,


Đoạn nhơ ấy, tỷ kheo,


Thành bậc không uế nhiễm."


244. "Dễ thay, sống không hổ


Sống lỗ mãng như quạ,


Sống công kích huênh hoang,


Sống liều lĩnh, nhiễm ô."


245. "Khó thay, sống xấu hổ,


Thường thường cầu thanh tịnh.


Sống vô tư, khiêm tốn,


Trong sạch và sáng suốt."


246. "Ai ở đời sát sinh,


Nói láo không chân thật,


Ở đời lấy không cho,


Qua lại với vợ người."


247. "Uống rượu men, rượu nấu,


Người sống đam mê vậy,


Chính ngay tại đời này,


Tự đào bới gốc mình."


248. "Vậy người, hãy nên biết,


Không chế ngự là ác.


Chớ để tham phi pháp,


Làm người đau khổ dài."


249. "Do tín tâm, hỷ tâm


Loài người mới bố thí.


Ở đây ai bất mãn


Người khác được ăn uống,


Người ấy ngày hoặc đêm,


Không đạt được tâm định ?"


250. "Ai cắt được, phá được,


Tận gốc nhổ tâm ấy.


Người ấy ngày hoặc đêm,


Tất đến được tâm định."


251. "Lửa nào bằng lửa tham !


Chấp nào bằng sân hận !


Lưới nào bằng lưới si !


Sông nào bằng sông ái !"


252. "Dễ thay thấy lỗi người,


Lỗi mình thấy mới khó.


Lỗi người ta phanh tìm,


Như sàng trấu trong gạo,


Còn lỗi mình, che đậy,


Như kẻ gian dấu bài."


253. "Ai thấy lỗi của người,


Thường sanh lòng chỉ trích,


Người ấy lậu hoặc tăng,


Rất xa lậu hoặc diệt."


254. "Hư không, không dấu chân,


Ngoài đây, không sa môn,


Chúng sanh thích hý luận,


Như lai, hý luận trừ."


255. "Hư không, không dấu chân,


Ngoài đây, không sa môn.


Các hành không thường trú,

Chư Phật không giao động."

HT Thích Minh Châu

Có phản hồi đến “Phẩm Cấu Uế”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com