21. "Không phóng dật, đường sống,


Phóng dật là đường chết.


Không phóng dật, không chết,


Phóng dật như chết rồi."


22. "Biết rõ sai biệt ấy,


Người trí không phóng dật,


Hoan hỷ, không phóng dật,


An vui hạnh bậc Thánh."


23. "Người hằng tu thiền định,


Thường kiên trì tinh tấn.


Bậc trí hưởng Niết Bàn,


Ách an tịnh vô thượng."


24. "Nỗ lực, giữ chánh niệm,


Tịnh hạnh, hành thận trọng


Tự điều, sống theo pháp,


Ai sống không phóng dật,


Tiếng lành ngày tăng trưởng."


25. "Nỗ lực, không phóng dật,


Tự điều, khéo chế ngự.


Bậc trí xây hòn đảo,


Nước lụt khó ngập tràn."


26. "Chúng ngu si thiếu trí,


Chuyên sống đời phóng dật.


Người trí, không phóng dật,


Như giữ tài sản quý."


27. "Chớ sống đời phóng dật,


Chớ mê say dục lạc.


Không phóng dật, thiền định,


Đạt được an lạc lớn."


28. "Người trí dẹp phóng dật,


Với hạnh không phóng dật,


Leo lầu cao trí tuệ,


Không sầu, nhìn khổ sầu,


Bậc trí đứng núi cao,


Nhìn kẻ ngu, đất bằng."


29. "Tinh cần giữa phóng dật,


Tỉnh thức giữa quần mê.


Người trí như ngựa phi,


Bỏ sau con ngựa hèn."


30. "Đế Thích không phóng dật,


Đạt ngôi vị Thiên chủ.


Không phóng dật, được khen;


Phóng dật, thường bị trách."


31. "Vui thích không phóng dật,


Tỷ kheo sợ phóng dật,


Bước tới như lửa hừng,


Thiêu kiết sử lớn nhỏ."


32. "Vui thích không phóng dật,


Tỷ kheo sợ phóng dật,


Không thể bị thối đọa,

Nhất định gần Niết Bàn."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Tâm”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com