Phẩm Ngu

phẩm ngu 21/04/2014 02:19 0 bình luận

"Tìm không được bạn đường, Hơn mình hay bằng mình, Thà quyết sống một mình, Không bè bạn kẻ ngu."