Mục Lục

I . ĐẶC ĐIỂM :

Trong năm 2008 là năm có nhiều sự kiện của đất nước vươn lên tầm cao, sánh vai cùng với các cường quốc tiên tiến trên thế giới. Việt Nam là Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tháng 7/2008.

Tại tỉnh Đồng Nai, Ban Trị Sự Tỉnh Hội lần đầu tiên tổ chức thành công Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2552 – 2008 thật quy mô hoành tráng tại Trung Tâm Văn Hóa Quảng Trường tỉnh. Tổ chức thành công khóa bồi dưỡng hành chánh giáo hội cho các thành viên Ban Trị Sự, 11 Ban Đại Diện Huyện,. Thị, Thành, các Ban ngành Tỉnh Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2007-2012 .

Tại Quan Âm Tu Viện, chư Tăng Ni, Phật tử vừa tu học, vừa ý thức nhiệm mệnh của người Tu sĩ đã tích cực góp phần công tác Phật sự đạt hiệu quả cùng với Giáo Hội PGVN.

1 . TỔ CHỨC :

Thành lập Hội đồng tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng tại cuộc họp chư Tăng Ni năm 1989. Quy định mỗi năm họp mặt tông phong một lần vào ngày mùng 09 tháng giêng, năm nay họp mặt tại Tổ đình Linh Sơn .

Hệ thống Quan Âm Tu Viện có 04 vị tham gia Phật sự TW Giáo Hội như : Ban Tăng Sự TW, Ban Giáo Dục Tăng Ni TW, Ban Hoằng Pháp TW, Ban Từ Thiện Xã Hội TW, Phân Ban Ni Giới TW, Ban Phật giáo Quốc Tế TW, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, Tiểu ban Thông Tin Phật sự TW và Giảng sư đoàn TW.

Ngoài ra, tại Ban Trị Sự khóa VI, nhiệm kỳ 2007-2012, có 8 vị tham gia Phật sự Văn phòng Tỉnh Hội, các Ban Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục Tăng Ni, Văn Hóa, Nghi lễ, Kinh tế Tài chánh, Phật giáo Quốc tế, Thông tin Báo chí.

2 . TĂNG SỰ :

Hệ thống tông phong Quan Âm Tu Viện có 53 vị Tăng Ni được tấn phong lên hàng giáo phẩm, trong đó : có 06 Hòa Thượng, 17 Thượng Tọa, 01 Ni Trưởng, 29 Ni Sư.

Vào tháng 03/2008, chư Tăng Ni tham dự lễ trao giáo chỉ và kỷ niệm chương tấn phong giáo phẩm. Đây là vinh dự chung cho qúy vị tân giáo phẩm, cũng như chư Tăng Ni giáo phẩm Quan Âm Tu Viện.

Ngoài ra vào tháng 4/2008, Ni trưởng Viện chủ, Trưởng Tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng tổ chức trao kỷ niệm chương cho 07 vị Hòa Thượng, 16 vị Thượng Tọa, 01 vị Ni Trưởng, 28 vị Ni Sư trong tông phong đã được Giáo Hội tấn phong từ năm 1997 đến nay.

Tháng 6/2008 có 05 vị tham dự khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo Hội tại Tổ Đình Long Thiền, do THPG Đồng Nai tổ chức - 01 vị tham dự bồi dưỡng tại TW Giáo Hội .

Tổ chức an cư tại chổ truyền thống cho 171 vị Tăng Ni có giới phẩm tu học suốt thời gian ba tháng từ ngày 15/04 âl đến 15/07 âl giải chế. Trong đó có 25 Tỳ Kheo – 08 Sa di – 28 Tịnh nhơn nam – 77 Tỳ Kheo Ni – 11 Thức xoa – 05 Sa di ni – 17 Tịnh nhơn nữ .

Họp tác với Cơ quan chức năng Ban Tôn Giáo tỉnh Đồng Nai, kê khai những thành quả Phật sự, sinh hoạt nội viện, thống kê số lượng Tăng Ni, Phật Tử hiệu quả chuẩn xác.

Chấp thuận và giới thiệu cho 60 Tăng ni xin đăng ký thọ các giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni tại giới đàn Nguyên Thiều – 2009 tại Tổ đình Long thiền, do THPG Đồng Nai tổ chức .

3 . GIÁO DỤC TĂNG NI :

01 vị được mời làm Hiệu Phó Giám Luật Trường TCPH tỉnh Đồng Nai và 02 vị TT tham gia Ban Điều Hành Trường.

Ngoài ra, còn có 03 vị đứng lớp giảng dạy tại Trường Trung Cấp Phật học tỉnh Đồng Nai

01 vị đứng lớp giảng dạy tại Học Viện Phật GiáoViệt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Tu Viện có 01 Tăng sinh du học Ấn Độ, 02 Tăng Ni sinh theo học Trường Cao Đẳng và Trung Cấp Phật học, 20 Tăng Ni sinh học bổ túc văn hóa cấp 1, cấp 2 và cấp 3 tại Biên Hòa

4 . HOẰNG PHÁP :

Quan Âm Tu Viện có 05 vị Giảng Sư thuyết giảng 220 thời Phật pháp giáo lý giúp chư Tăng Ni tu học đạt hiệu quả tại Quan Âm Tu Viện, tại 05 tỉnh miền Bắc và tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu.

                   Ban Quản Trị Quan Âm Tu Viện tiếp nối truyền thống tu học, kết họp với Trụ trì và Chư Tăng, Phật Tử  Nhứt Nguyên Bửu Tự tổ chức khóa tu “Bá Nhựt trì Danh” lần thứ  43, giúp cho hàng trăm ngàn chư Tăng Ni, Phật tử khắp ba miền Nam Trung Bắc đăng ký dự  niệm Phật từ ngày mùng 08 tháng 08 âl đến ngày 17 thàng 11 vía Phật A Di Đà mãn khóa .

 5 . VĂN HÓA :

                  Đại trùng tu Tổ đình Thành An, Thị trấn núi Sập, Thoại Sơn, An Giang, trùng tu chùa Vân Sơn, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, trùng tu Bửu Hoa Ni Viện, xã Phước Thái, Long Thành, trùng tu Tổ Đình Linh Sơn, núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng chùa An Hòa, Thủ Thừa, trùng tu Chiên Đàn Hương Tu Viện, xã Ninh Gia, huyện Di Linh, Lâm Đồng .

                     Quan Âm Tu Viện phát hành sách : Phật Học Đại Cương, Bá Nhựt trì Danh Hiệu Phật, Câu Chuyện Niệm Phật, Lễ Dâng Y Ca Sa, Vài nét về Ni trưởng Huệ Giác của tác giả Thích Giác Quang (do nhà xuất bản Văn Hóa và Cty Hương Thiền ấn hành 2008), sách Giáo Lý Phật Học, sách Chơn Phật Tử  tác giả Ni Trưởng Huệ Giác, Kinh Pháp Cú của Sư Cô Diệu Thắng (bản dịch do nhà xuất bản Văn Hóa ấn hành, năm 2008) bài Tại Sao Phải Niệm Phật của NS Kim Sơn, bài Ni giới Ngày Nay của SC Hương Nhũ biên soạn , bài 10 Nhục Thân Cao Tăng Đắc Đạo, Sự Linh Ứng của Đức Quán thế Âm Bồ Tát, do SC An Quý biên dịch – phát hành sách Hương Thiền 06 tập (năm 2008) từ tập 1 đến tập 6, tập 7 (phát hành tháng 1/2009) gồm nhiều tác giả (do nhà xuất bản Văn Hóa ấn hành 2008) – Phật tử  Đức Chơn (Biên Hòa), Thiện An, Thiện Đại (Nhà Bè) ấn hành 2500 đĩa CD, VCD phổ biến kinh, pháp dạy niệm Phật, xương minh Tịnh Độ  trong chư Phật tử gần xa .

                 Trong năm, trợ duyên cho quý vị cán bộ hưu trí tỉnh Đồng Nai thành lập Ban Văn Nghệ Lạc Thanh Xuân (năm 1973 Đức Tôn Sư  đặt tên cho đoàn hát của của soạn giả Hoàng Ngọc An là Hồng Lạc Xuân, hiện nay anh An là Giám Đốc kiêm đạo diễn Đoàn Cải lương Thanh Minh Thanh Nga kiêm Giám đốc Đoàn hát Hồng Lạc Xuân. Năm 2002 Ni Trưởng đặt tên cho đoàn Cải lương Hồ quảng là Khánh Hỷ Xuân, hai đoàn nầy hiện nay hoạt động tốt)

 6 . HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ :

                Tổ chức 25 khóa lễ Bát Quan Trai cho  trên 2.500 lượt Phật Tử  Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tu học một ngày một đêm tại Quan Âm Tu Viện. Mỗi nữa tháng quý vị đến đây để thọ giới, tu tập thiền tụng, học Phật Pháp, học giáo lý Phật học. Tổ chức đạo tràng Bát quan trai đến nay đã được 18 năm. Truyền tam quy ngũ giới cho gần 1800 nam nữ Phật tử  gần xa quy y tu học.

 6 . NGHI LỄ :

                  Có 20 vị Tăng Ni, Phật Tử tham dự đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc  PL 2552 – 2008 tại Trung Tâm Văn hóa Quảng Trường tỉnh Đồng Nai – NT Thích Nữ Huệ Giác và 06 vị Giáo phẩm Ni và Phật Tử  Quan Âm Tu Viện tham dự đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại Thủ Đô Hà Nội – Tổ chức thành công đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc  PL 2552 – 2008  tại lễ đài Quan Âm Tu Viện có khoảng 920 Tăng Ni, Phật tử tham dự – Tổ chức cúng lễ huý kỵ lần thứ 20 Đức tôn sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước viên tịch vào năm 1986, có 12.000 lượt Tăng Ni, Phật Tử tham dự  – Tổ chức Lễ sinh nhựt Ni Trưởng thượng Huệ hạ Giác Viện chủ Quan Âm Tu Viện – Tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 33 Đức Sư Ông thượng Bửu hạ Đức viên tịch vào năm 1974, có khoãng 1200 Tăng Ni, Phật tử tham dự tại Tổ đình Thành An, Thị trấn núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang  - Chứng minh tham dự lễ tổng kết công tác Phật sự tại chùa Trúc Lâm, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước .

                  Năm 2007, chấp thuận cho đạo tràng Pháp Hoa, khai khóa lễ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa hằng tháng vào ngày 20 âl tại Chính điện Ni giới Quan Âm Tu Viện .

                  Ngày 20.12.2008 Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác được UBND tôn vinh  và trao tặng Kỷ niệm chương danh giá cao quý  “Sao Vàng Đồng Nai – 2008” .

                   Kỷ niệm chương “Sao Vàng Đồng Nai – 2008” là vinh dự chung cho tông môn và toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử. Ngày 27.12.2008 tham dự Lễ Hội ấn tượng 310 năm Biên Hòa Đồng Nai tại khu Văn miếu Trấn Biên, phường Bửu Long, Biên Hòa. Dịp nầy quý Sư, Sư cô hướng dẫn chư Tăng Ni, quý vị Tịnh nhơn 40 vị cùng tham dự lễ hội.

                  Ngày 07.01.2009, HT Thích Giác Quang được mời tham gia với tư cách Phó Ban tổ chức lễ húy kỵ Tổ sư Minh Đăng Quang lần thứ 55 do Trung Ương Giáo Hội PGVN kết họp với Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc uyển .

 7 . BÁO CHÍ :

                Đăng các tin cúng húy kỵ Đức  Tôn Sư  - khoá tu “Bá Nhựt trí Danh” tại Nhứt Nguyên Bửu Tự –  đăng trên Bản tin Phật sự GHPGVN, đăng tin công tác từ thiện xã hội, ủy lạo tặng quà cho người nghèo bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền Trung Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, phường Tân Phong, Biên Hòa, xã Tà Lài, huyện Định Quán, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng trên các Báo Giác Ngộ, Báo Thanh Niên, Báo Đồng Nai.

 8 . ĐỐI NGOẠI :

               Ni Trưởng Thích nữ Huệ Giác hướng dẫn chư Tăng Ni, Phật tử khoảng 20 vị xuất cảnh tham quan du lịch Hàn Quốc, Vùng lãnh thổ Đài Loan – Trong năm còn có SC Hương Nhũ tham dự Hội nghị quốc tế về Ni giới tổ chức tại Mông Cổ và tham quan du lịch nước Nhật Bản .

 9 . TỪ THIỆN XÃ HỘI :                                                        

                      Công tác từ thiện quý 1/2008 : 72.000.000 đ 00

                   Công tác từ thiện quý 2/2008 : 248.600.000 đ 00

                   Công tác từ thiện quý 3/2008 : 191.800.000 đ 00

                   Công tác từ thiện quý 4/2008 : 338.900.000 đ 00

                                                   Tổng cộng : 851.300.000 đ 00

 

        Công tác từ thiện cận tết Kỷ sửu từ ngày 15/Chạp đến 25/Chạp, tại Quan Âm Tu Viện như sau :

                   - Ủng hộ 40 phần quà bà con nghèo xã Đăng Hà, Bù Đăng ăn tết 10.000.000 đồng - Ung hộ 100 phần quà cho người dân tộc Stiêng xã NghĩaTrung, Bù Đăng ăn tết  22.000.000 đồng - Ủng hộ 50 phần quà cho bà con nghèo huyện Bình Long ăn  tết 6.250.000 đồng - Ung hộ 50 phần quà cho bà con huyện Trảng Bom ăn tết 5.000.000 đ 00 - Ủng hộ Cựu chiến binh Đồng Nai tiền mặt 200.000 đồng – Ủng hộ các gia đình nghèo tại Nhơn Trạch , 57 phần quà trị giá 7.980.000 đồng – Ủng hộ Hội người mù Thị xã Long Khánh, 170 phần quà tâng trị giá 23.800.000 đồng – Ủng hộ 102 phần quà cho Hội người mù và người già tại huyện Xuân Lộc, quà tặng trị giá 11.480.000 đồng – Phát 200 phần quà chẩn tế gạo tại Tổ đình Thành An, núi Sập, An Giang 34.000.000 đồng – Ủng hộ người nghèo vui tết thông qua CTĐ Bình Dương, bằng tiền mặt 3.000.000 đồng – Ủng hộ Hội người mù Tân Kỳ, Nghệ An, gạo, mì, quấn áo, trị giá 1.130.000 đồng – Ủng hộ người nghèo thông qua CTĐ Biên Hòa 200 ký gạo, 10 thùng mì, trị giá 1.700.000 đồng – Ủng hộ Hội người mù Tân Hạnh, Biên Hòa (Ban Đại Diện Biên Hòa, ủng hộ 73 phần quà trị giá  9.125.000 đồng) trong đó QÂTV ủng hộ 150 ký gạo, trị giá 900.000 đồng – Ủng hộ bà con nghèo tại khu phố 3, Bửu Hòa quà gồm  gạo, mì trị giá 1.300.000 đồng. Cộng 128.740.000 đồng.

                   Tổng cộng từ thiện năm Mậu Tý (2008) là : 980.040.000 đồng

                    Về cơ sở từ thiện : Ban Từ Thiện Quan Âm Tu Viện hoạt động tốt – Cơ sở Liên Viện Tịnh Độ nuôi người già và Chi Hội Chữ Thập Đỏ quý vị Lương Y sinh hoạt điều hòa. Ngoài ra, trong năm 2008 Tịnh xá Bửu Sơn, xã Ngọc Định do TT Thích Minh Dũng là đệ tử trong tông phong, được UBND huyện Định Quán ra quyết định cho phép thành lập cơ sở từ thiện Dân Lập Hoa Sen Trắng : hoạt động xem mạch bốc thuốc miễn phí, nuôi người già, cô nhi, giúp đỡ những người cô độc không nơi nương tựa qua đời. Đây cũng là thành tựu chung cho nội bộ tông phong.

 HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Một Năm Ở Quan Âm Tu Viện ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com