Mục Lục

I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG

Để nối truyền thống trong các pháp tu của Đạo Phật gắn bó với dân tộc Việt Nam, trong khoảng nối thế kỷ hai mươi này, Hòa Thượng Tôn sư thượng Thiện hạ Phước đã khai sinh môn phong pháp phái kế thừa sự nghiệp Tổ sư, ghi đậm một nét son lịch sử đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại miền Đông, cũng như khắp nơi trong cả nước, mà nét son lịch sử đó là Đạo Phật Non Bồng.

Non Bồng là cảnh trí lành, phần đất tựa trên lưng chừng núi Dinh, vùng núi non mà Đức Tôn Sư gọi là “Cổ Sơn”, hay “Bàn Cổ Sơn”, còn gọi là “núi Bồng Lai”, nằm cách chân núi khoảng 600m. Về địa lý trong bản đồ núi non Việt Nam gọi là núi Bao Quan (có nơi gọi là Ba quan) nằm cch quốc lộ 15 cũ khoảng 5km, trông ra bờ biển Đông bao la xanh thẳm. Non Bồng là hai tiếng gọi của núi non thanh lảnh, thiêng liêng và hùng vĩ, có những dòng suối mát trong ngọt ngon, chứa đầy những công đức trang nghiêm đạo vị; nước công đức ấy từng tắm mát những tâm hồn sống đạo của Tăng Ni Phật Tử, những người bạn sen năm xưa khắp mười phương câu hội về đây tu học, phục vụ Đạo pháp Dân tộc, xương minh Tịnh Độ. Xứng đáng với 70 năm kế thừa sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Đức Sư Ông thượng Bửu hạ Đức, cùng với trên 200 năm tồn tại ngôi Tổ Đình Linh Sơn, rêu phong cổ kính.

Trải qua bao thế hệ Tổ sư, vũ hành phương tiện độ đời, cũng như các bậc Tiên đức, “ cửu nin diện bích ” trong thâm sơn yên lặng. Non Bồng cũng không thay đổi pháp môn tu, một Pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông, pháp tu tối thắng phương tiện hơn bao giờ hết. Nhất là đối với chư Tăng Ni Phật tử đ tín ngưỡng nương về, các vị đặt trọn niểm tin nhất quán, tìm chốn thm sơn cùng cốc một lịng giải thoát tử sanh qui hướng Đức Tôn Sư Hịa Thượng thượng Thiện hạ Phước biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng Lai để tu hành.

Non Bồng là thánh địa của Tổ Đình Linh Sơn, là thánh cảnh liên trì, tây phương Cực lạc của chư Tăng Ni Phật Tử Quan Âm Tu Viện, của 130 Tự, Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Đạo Tràng, Am Tịnh trong Tông Môn, mà Linh Sơn Tự là Tổ Đình khai sơn dòng tu pháp phái.

Non Bồng là trụ xứ của Liên Tông Tịnh Độ, còn gọi là đất Phật nước Nam, bởi một di chỉ bằng một phiến đá có điêu khắc dòng chữ “Phật Địa Nam Bang” mà Đức Tôn Sư đã xây dựng giữa nền Đạo Tràng Tây Phương Bồng Đảo (Chánh điện) hồi năm 1959. Non Bồng cũng là nguồn tâm đắc của hàng Giáo Phẩm chư Tăng, Ni, Phật Tử môn phái và Tăng Ni trẻ. Hiện nay chư Tăng, Ni phần đông đã trưởng thành đang phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc, người thì hnh đạo chốn thâm sơn, người thì hội nhập với xã hội, hoằng pháp lợi sanh tại Quan Âm Tu Viện, cũng như khắp nơi trên cả Nước.

Nói đến Non Bồng, những ai là Tăng Ni, Phật Tử không thể nào quên được các Giáo Đoàn Du Tăng Khất Sĩ, Hội Từ Thiện X Hội miền Đông, Cô nhi viện Phước Lộc Thọ, Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đo, trú xứ Tổ Đình Linh Sơn, Quan Âm Tu Viện. Cũng như làm người hiếu tử Non Bồng thì không thể quên, không thể không niệm ân công đức sâu dầy của Đức Tôn Sư Hịa Thượng thượng Thiện hạ Phước, của Ni Trưởng Huệ Giác trên con đường hoằng pháp lợi sanh, kế thừa sự nghiệp hoằng truyền Phật Giáo Tịnh Độ Tông, góp phần chấn hưng Phật Giáo Việt Nam.

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Đạo Phật Non Bồng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com