Mục Lục

(Tính từ năm 1925 đến 30/12/2003)

I. TỈNH AN GIANG:
1. Tu Vũ Tự, Xã Bá Chúc, Huyện Tịnh Biên, Châu Đốc
2. Am Bửu Đức, núi Trà Sư, Nhà bang, Châu Đốc.
3. Tổ Đình Bửu Quang Tự, núi Dài, văn Liên, Châu Đốc.
4. Tổ Đình Thành An Tự, Thị Trấn Núi Sập, Huỵên Thoại Sơn
5. Tịnh Xá Pháp Hoa, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn

II. TỈNH BÌNH DƯƠNG
6. Chùa Phổ Thiện Hòa, Bạch Đằng, Thị xã Thủ Dầu Một
7. Chùa Phổ Hòa An, Huỵên Phú Giáo
8. Tịnh Thất Phước Minh, Huyện Phú Giáo
9. Chùa Pháp An khu Phố Bình Minh, Thị Trấn Dĩ An
10. Chùa Trung Bửu, Xã Đông Hòa, Huyện Dĩ An
11. Tịnh Thất Thiên Quang, Ấp Tân Hòa, Xã Đông Hòa, H. Dĩ An
12. Nhứt Nguyên Bửu Tự, XảVỉnh Phú, Huyện Thuận An
13. Chùa Phước Lộc Thọ, Xã Bình Nhâm, Huyện Thuận An
14. Đạo Tràng Huệ Tâm, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An
15. Long Sơn CổTự, Ấp Chợ, Xã Thái Hòa, Huyện Tân Uyên
16. Quan Âm Tự,Xã Thái hòa, Huyện Tân uyên
17.Chùa Bình Sơn, Xã Bình An, Huyện Dĩ An
18. Chùa Phước Hưng, Xã Tân An, Thị Xã Thủ dầu Một
19. Chùa Ngọc Hòa, Xã Vỉnh Hòa, Huyện phú Giáo
20. Đạo Tràng An Hòa ( Phật Tử An Hòa Ngô Văn Chẵn) , Thị Xã Thủ Dầu Một
21.Tịnh Thất Bửu Liên, Ấp Chợ , Xã Thái Hòa, Huyện Tân Uyên

III.TỈNH BÌNH PHƯỚC:
22. Di Đà Tu Viện, Xã Nghĩa Trung, Huỵên Bù Đăng
23. Chùa Trúc Lâm, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng
24. Chùa Giác Quang, Ấp 5, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh.

IV . TỈNH BÌNH THUẬN
25. Chùa Bình Sơn, Thị Xã Phan Thiết
26. Chùa Tam Bảo, Thị Xã phan Thiết
27. Chùa Long Thọ, (ĐT 062 629336) khu Phố Phú Thành, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc.
28. Đạo Tràng Hạnh Minh, Thị Xã Phan Thiết
29. Chùa Liên Trìm, Thị Xã Phan Rang.

IV. TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU:
30. Chùa Long Hương(Hang Tổ), núi Dinh, Xả Long Hương, huỵên Long thành
31. Chùa Hang Mai, Núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
32. Chùa Long Cốc (Chùa Giữa), Núi Dinh, Xã Long Hưong, Huyện Tân Thành
33. Tịnh Xá Ngọc Tiên (Núi Dinh), Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
34. Phật Học Đường Tây Bồng Đão, Núi Dinh, Ấp Phước Thành Xã Tân hòa, Huyện Tân Thành
35. Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
36. Am Điện Bồ Đề, núi Dinh, Ap Phước Thành, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
37. Tổ Đình Linh Sơn I (cơ sở Ni, là ngôi cổ tự có trên 200 năm, hầu hết Chư Sơn Thiền Đức cận đại, cho đến Đức Tăng Chủ Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước biệt hiệu Đúc Mẫu Trầu Bồng Lai đều có rất nhiều công lao với Đạo Pháp và Dân Tộc trong 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ), tọa lạc trên núi Dinh, cách chân núi 600 mét, thuộc Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành. Công trình trùng tu vĩ đại hiện nay đã tạm hoàn thành do Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác thực hiện. Xung quanh Tổ Đình còn có rất nhiều Chùa, Tịnh Xá, Am, Hang, Điện, Tịnh Thất, Đạo Tràng của Chư Tăng Ni, Phật Tử trong Tông Phong an trú tu hành Niệm Phật.
38. Tổ Đình Linh Sơn II (cơ sở Tăng), Ấp Hội Bài, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành
39. Tây Thiên Tự (thiền môn Tây Phương Bồng Đão), Cầu Rạch Ván, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành.
40. Tịnh Xá Bửu Châu, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
41. Am Điện Kim Cang, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
42. Quan Âm Phật Tự, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
43. Am Bửu Cung Phật Nữ, Núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
44. Am Bửu Cung Phật Nam, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
45. Am Điện Lôi Âm, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
46. Tịnh viện Huỳnh Mai, chân Núi Dinh, Ấp Phước Thành, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
47. Am Điện Phổ Đà, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
48. Am Điện Địa Tạng, núi Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
49. Chùa Tịnh Độ (TT Huệ Hải), Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành
50. Phước An Hòa Tự, Ấp hội Bài, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành
51. Am Điện Ngũ Đài (Tấn Quang), núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành.
52. Tịnh xá Niết Bàn, đường Bacu, thành phố Vũng Tàu.
53. Tịnh xá Quan Âm, Bãi sau, thành phố Vũng Tàu.
54. Thiên Quốc Đạo Tràng, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành.
55. Chùa Bửu Thọ I, ấp Thạch Sơn 3, xã Phước Tân, H.Xuyên Mộc.
56. Chùa Bửu Thọ II, ấp Thạch Sơn 3, xã Phước Tân, H.Xuyên Mộc.
57. Tịnh xá Phổ Đà, ấp Hội Bài, xã Hội Bài, huyện Tân Thành.
58. Tịnh thất Bửu Trì, núi Dinh, ấp Phước Thành.
59. Tịnh thất Thiện Tài (suối Ba La) núi Dinh, ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành.
60. Tịnh xá Bửu Châu Anh Lạc, núi Dinh, ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành.
61. Tịnh xá Bạch Y, ấp Hội Bài, xã Hội Bài, huyện Tân Thành.
62. Am Điện Bảo Quang Quang, đỉnh Bao Quan, núi Dinh, xã Long Hương, huyện Tân Thành.

VI. TỈNH ĐĂKLĂL :

63. Tịnh thất Tấn Khai,

VII. TỈNH ĐỒNG NAI.
64. Bửu Hoa Ni Viện, ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành.
65. Chùa Long Phước Thọ, ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành.
66. Tịnh thất Diệu Hưng, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành.
67. Tịnh thất Bửu Minh, xã Phước Thái, huyện, Long Thành.
68. Chùa Tam Thiện, ấp 3, xã Phước Thái, huyện Long Thành.
69. Chùa Phổ Hiền, ấp Tân Thành, phường Bửu Long, thành Phố Biên Hòa.
70. Am Phổ Ân, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa.
71. Thiên Quốc Tự, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.
72. Tịnh thất Phổ Hạnh, khu du lịch phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
73. Chùa Phổ Minh, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.
74. Tịnh thất Quan Âm, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.
75. Chùa Vân Sơn, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
76. Chùa Phổ Tịnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu.
77. Tịnh xá Bửu Sơn, xã Ngọc Định, huyện Định Quán.
78. Chùa Thiền Tịnh, thị trấn Định Quán.
79. Quan Âm Tu Viện, K2/77, khu phố 3, ấp Tân Bản, P. Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa và các cơ sở nội viện : Chánh Điện, Đông viện, Tây viện, Hậu viện, khu Pháp Tháp chư Phật, Bồ Tát, khu bảo Tháp Đức Tôn Sư và Trụ Trì (đã viên tịch), Liên viện Tịnh Độ Nam, Điện Tháp thờ Xá Lợi Phật, Điện thờ Đức Tăng Chủ Tôn Sư, Chi hội Chữ Thập Đỏ, Điện thờ di ảnh Đức Tăng Chủ Tôn Sư và Chánh Điện Ni, Điện Tháp Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật học đường, Tây Phương Bồng Đão, trường trung tiểu học Lâm Tỳ Ni, Cô nhi viện Phước Lộc Thọ, Liên viện Tịnh Độ Nữ, Viện Phật học Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, đạo tràng Đại Ái Đạo, Tịnh thất Bảo Tạng, Tịnh thất Bảo Tịnh, Bạch Tịnh Am, Bất Huyền Am, Ni viện Tịnh Tâm, Ni viện Tịnh Đức, Ni viện Tịnh Huệ, Hội sở Tông Phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.
80. Tịnh xá Thắng Liên Hòa, ấp Bình Tự, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.
81. Chùa Tịnh Châu Như Ý, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.
82. Phật Đà Bửu tự, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom.
83. Đạo tràng An Lạc, khu Xuân Hòa, thị xã Long Khánh.
84. Đạo tràng Minh Thế, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc.

VIII. TỈNH KHÁNH HÒA :
85. Chùa Tây Phương, Ba Ngòi, Cam Ranh, Nha Trang.

IX. TỈNH LÂM ĐỒNG :
86. Đạo tràng Diệu Đức, thành phố Đà Lạt.
87. Chiên Đàn Hương Tu Viện, xã Lan Anh, huyện Đức Trọng.
88. Chùa Phi Lai, Liên Khương,

X. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
89. Chùa Phổ Quang, thị trấn Thủ Đức.
90. Bửu Hương Phật Tự, ấp Trường Thọ, thị trấn Thủ Đức.
91. Bửu Ngọc Phật Tự, Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp.
92. Trường Linh Phật Tự, Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp.
93. Phổ Huệ Phật tự, Mai Xuân Thưởng, quận 6.
94. Liên Hoa tự, khu phố 6, phường 5, quận 8.
95. Linh Bửu tự, khu phố 5, phường 5, quận 8.
96. Chùa Bửu Quang, chợ Phạm Thế Hiển, quận 8.
97. Chùa Thiền Tịnh, phường Đakao, quận Bình Thạnh.
98. Chùa Phước Thiện An, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.
99. Tịnh xá Thiện Chơn, xã Bà Điểm, huyện Hốc Môn.
100. Chùa Phước Hòa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
101. Chùa Phước Huệ, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
102. Chùa Tứ Hải Ân, Minh Phụng, quận 11.
103. Đạo tràng Tịnh Độ Pháp Đoan, quận 1.
104. Chùa Phước Lâm, quận Phú Nhuận.
105. Tịnh xá Ngọc Hồng, huyện Nhà Bè.
106. Chùa Ngọc Hòa Thanh, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.
107. Chùa Bửu Minh, Bình Mỹ, Củ Chi.
108. Chùa An Hòa, B8/20, ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

XI. TỈNH QUẢNG NGÃI :
109. Chùa An Phước, Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi (ĐĐ Thích Thiện Duyên, thế danh Võ Hồng Phúc, sinh ngày 12/04/1957, Bình Sơn, Quảng Ngãi, CMND số 211996764, cấp ngày10/08/1993, tại Quảng Ngãi, thọ Tỳ Kheo năm 1972, tại chùa Huỳnh Kim)

XII. TỈNH LONG AN :
110. Chùa Phước Ân, thị trấn Tân Trụ.
111. Chùa Long Thành, huyên Tân Trụ.
112. Chùa Nhật Quang, huyện Tân Trụ.
113. Chùa Nhật Minh, huyện Tân Trụ.
114. Chùa An Hòa, xã Bình An, huyện Thủ Thừa.
115. Tịnh thất Từ Ý, huyện Đức Hòa.

XIII. TỈNH TIỀN GIANG :
116. Trường Bình Tự, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo.
117. Chùa Thiên Phước, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo.
118. Chùa Phước An, Vàm Láng, Gò Công.
119. Chùa Liên Hoa, ấp Hòa Thân, xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông.
120. Am Phước Thiện Sanh, ấp Hòa Thân, xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông.
121. Đạo Tràng Thiện Thành, huyện Cái Bè.
122. Đạo Tràng Đạo Tâm ( Cậu Tư), Cổ Cò, Cái Bè.

XIV. TỈNH TÂY NINH :
123. Đạo Tràng Thái Thiện Minh, huyện Trảng Bàng.

XV. TỈNH VĨNH LONG :

124. Long Thành Tự, Long Hồ, thị xã Vĩnh Long.
125. Chùa Vân Sơn, ấp 1, xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
126. Chùa Thiền An, ấp 4, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
127. Chùa Linh Sơn, số 127/586 đường Lê Tư, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, ĐT : 089781396, Sư Cô Chúc Thông (đệ tử Ông Hai Thầy thuốc Thích Huệ Minh, xuất gia tại núi)
128. Chùa Sùng Hưng, số 8/19, đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh, ĐT : 089602469, ĐĐ Thích Thiện Từ (đệ tử Má Tám Ma Gia)
129. Phổ Tịnh Thiên Tự, Gò Đen.
130. Chùa Thiên Linh, Tân Ba, Tân Uyên, Bình Dương.

Sư Giác Quang
Ngày 25 tháng chạp năm Quý Mùi (2003)Có phản hồi đến “Những Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Am, Điện, Đạo Tràng Thuộc Tông Phong Tịnh Độ Non Bồng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com