Kính …

Quyển sách “TRỌN MỘT NIỀM TIN” do nhiều tác giả cùng một ý hướng biên soạn dành cho chư Tăng Ni, Phật Tử tu Tịnh Độ .

Những bài văn nói lên sự thành tựu của những người tu Tịnh độ trong quá trình xiển dương chánh pháp, hoằng truyền pháp môn niệm Phật, vượt qua nhiều sóng bão giữ trọn niềm tin Phật Pháp. Vượt chướng nạn để đến với mọi người bằng hạnh nguyện lợi tha, hoằng truyền giới luật để lập công đức cho môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng góp phần sùng hưng Đạo Phật. Bước đi vững chảy trên đôi chân của chính mình mang lại hiệu quả trong công cuộc diễn dương vi diệu pháp hoằng truyền tông Tịnh Độ từ 75 năm qua.

Sách cũng góp phần vào văn đàn Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới, tạo thành “liên hoa hải hội” thêm nhiều hương sắc của pháp môn tu.

Pháp môn niệm Phật phù họp với ba căn thượng, trung, hạ nên có nhiều người phát nguyện tin theo, vóc lòng tu hành bất thối chuyển và hiệu quả trong việc tự lợi và lợi tha, ngay trong lúc hiện tiền cũng như lúc lâm chung .

Người tu tịnh độ, không chỉ lo về phần tâm linh, mà còn chú trọng đến pháp môn tứ nhiếp :”bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự….”, nên rất phù hợp với Tăng, tục “mười người tu đặng mười người”. Chỉ cần giữ trọn một niềm tin.

Nên nói pháp môn tu niệm Phật, niệm danh hiệu A Di Đà là pháp dễ tu dễ chứng.

Xin đem đến chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật Tử gần xa, cũng như chư Tăng Ni trong môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng một niềm tin.

Kính chúc an lạc và thành tựu .

Quan Âm Tu Viện, Mùa xuân năm Kỷ Sửu, 2009

Hòa Thượng Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Trọn Một Niềm Tin – Lời Đầu Sách”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com