Quan Âm Tu Viện – Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng hoằng truyền giáo hóa môn đệ Tăng Ni, Phật tử tu hành Pháp môn niệm Phật từ 75 năm qua. Tuy nhiên người sáng lập môn phái Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước chủ trương cho phép đệ tử tu theo pháp hạnh Khất Sĩ. Ngày nay trên khắp các Tự Viện của môn phái đại đa số đều tu theo pháp hạnh Khất sĩ.

Năm 1963, tại Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đão, lúc bấy giờ Hòa Thượng Thích Giác Quang còn là Sa Di, được chư Sư thuyết giảng về Khất sĩ :”Khất sĩ là đạo hạnh của mười phương ba đời chư Phật, đạo hạnh Khất sĩ là pháp giải thoát chính chân. Ngày xưa hình bóng người Khất sĩ bước đi “đầu đội trời chân đạp đất, hóa duyên trì bình khất thực, không sợ nắng mưa sa, mang pháp lành đến thuyết giảng cho mọi người cùng nghe, phát tâm dõng mãnh mà thực hành tu tịnh hạnh, phạm hạnh…”

Hòa Thượng Thích Giác Quang là một trong những biểu tượng Nhà sư Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng, từng du tăng hành đạo trì bình hóa duyên khắp Trung Nam từ những năm 1968 đến năm 1975.

Do một vài nhân duyên thiện nguyện từ ngàn xưa nay hội tụ; đây là lần thứ 50 chư Tăng Ni trong môn phái Tịnh Độ Non Bồng tưởng niệm và sẽ cử hành lễ tưởng niệm Đức Giáo Tổ vào lúc 24 giờ ngày mùng 01 tháng 02 năm Kỷ Sửu – 2009 tại Đại Chính điện Quan Âm Tu Viện. Với tâm lòng tưởng niệm nầy là do Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng Lai truyền dạy cho đến nay vẫn còn hiệu lực với chư Tăng Ni, Phật tử.

Nay nhân đến ngày tưởng niệm lần thứ 55 Đức Giáo Tổ vắng bóng (1954-2009).

Nhằm tưởng niệm ân cao nghĩa cả của Đức Giáo Tổ sáng lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, Quan Âm Tu Viện xin được trích bài văn vần, nội dung minh lý về “Đường Lối Khất Sĩ” do một vị Sư Đạo Phật khất sĩ Việt Nam ở Quảng Trị sáng tác ngày 29.05.1961 (năm Tân Sửu) – từ trang 15 đến 18 trong quyển Pháp Kệ Phá Mê :

Người khất sĩ nghĩa là người xin học

Xin nuôi thân bằng vật chất hữu tình

Học nuôi tâm là các pháp vô hình

Lẽ xin học, sẽ viên minh toàn thiện…

Người khất sĩ gót lữ hành dũng tiến

Bước phiêu linh lấy bốn biển làm nhà

Lấy chín châu làm sự nghiệp độ tha

Quyết thực hiện chí tang bồng hồ thỉ.

Đường lối ấy sẽ lập đời thiện mỹ

Vì ngoài vòng, của ích kỷ cá nhân

Nhà du tăng nguyện ra sức độ trần

Bằng phương pháp đem thân hành đạo lý.

Cõi tịnh lạc nhà du tăng khất sĩ

Là chơn không là vô trị vô quyền

Không lợi danh không nhà cửa bạc tiền

Chay đạm bạc kết duyên cùng vạn loại.

Người khất sĩ đủ đầy tâm bác ái

Tính đại đồng cùng muôn loại tương thân

Quyết đắp xây một thế hệ ai lân

Dây thân ái dính liền người với vật.

Người khất sĩ là người yêu lẽ thật

Quyết xả thân vì vạn vật chúng sanh

Quyết xả thân với một chí nguyện lành

Quyết xả phú cầu bần vui đạo lý.

Người khất sĩ phải là người cao quý

Bước ta bà nguyện xả kỷ lợi tha

Quyết ra tay san phẳng hố mê tà

Biến ác thế đổi ra thành cõi Phật

Chơn đạp đất hòa vui cùng lòng đất

Đầu đội trời biểu hiện kính yêu trời

Gần gũi đời là để cứu độ đời

Nêu bác ái nguyện lấp bằng bể ái.

Ôm bát đất sống chung cùng vạn loại

Khoác y vàng hòa thân với hàm linh

Mượn tiếng xin để tế độ chúng sinh

Đem gương Phật cho người gieo giống Phật

Không một vật để được gần vạn vật

Dộng chuông từ cho tĩnh giấc hoàng lương

Đi đây đó, để dắt lối dẫn đường

Và chỉ rõ, lý vô thường vô ngã.

Người khất sĩ sống cung cùng tất cả

Vừa học người, vừa dạy cả mọi người

Vừa xin đời vừa bố thí lại đời

Con tất cả…cũng là vua tất cả.

Đời khất sĩ, đời tự do, thong thả

Bước du phương đi khắp cả non sông

Đấng tu mi chẳng thẹn mặt tang bồng

Một nếp sống đại đồng và giải thoát.

Khi rảo bước xem núi đồi bát ngát

Khi lê chân nhìn nước bạc chói trong

Lúc tọa thiền nơi thạch động non bồng

Lúc cất bước hóa duyên nơi thị dã

Người khất sĩ xin học cùng tất cả

Để trau dồi đạo quả ở ngày mai

Trên phương châm, học ngàn bạn muôn Thầy

Mới chứng đắc quả Như Lai toàn giác.

Tiếng khất sĩ nếu ai mà ngộ đạt

Thì mới mong được giải thoát nhẹ nhàng

Bát vai mang, thân choàng mãnh y vàng

Kết bạn với mây ngàn cùng hồ hãi…

Người khất sĩ đem pháp lành ban rải

Nhắc khuyên đời đừng tạo nghiệp gây nhân

Ơ trong trần mà tâm chẳng nhiêm trần

Thật xứng đáng là con của vũ trụ.

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Thành Kính Tưởng Niệm Đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang Vắng Bóng – Phần 2”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com