Bạch Sư Quang ! chúng con là đệ tử của Ni Trưởng thượng Huệ hạ Giác, được nhân duyên lành quy y từ năm 2006, do Sư thay mặt Ni Trưởng trao truyền giới pháp cho chúng con.

Từ đó đến nay, tuy gia duyên bận buộc, nhưng theo lời dạy của Sư thì mỗi tối vợ chồng chúng con và các cháu đến trước bàn Phật lạy Phật, rồi niệm Phật khoãng 20 phút và thực hiện đúng theo cách thức của Sư hướng dẫn. Đồng thời 5 giờ sáng trong mỗi ngày, thay vì tập thể dục, vợ chồng chúng con đứng lạy 12 câu nguyện của Quán Am Bồ Tát, hoặc 12 câu nguyện danh hiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Mỗi sáng đi làm, chúng con đều đến trước bàn Phật niệm 10 câu hiệu Phật A Di Đà. Xong rồi mới lên xe đến Cơ quan…Gia đình hiện nay rất an lạc, hạnh phúc. Các cháu mạnh khỏe, chăm học. Chúng con đã tìm được sự an lạc, như là cõi Tịnh Độ ở nhân gian, như Sư Quang từng dạy .

Ngày mùng 06/09 âl có người Bạn thân làm việc chung Cơ quan phát tâm quy y Tam Bảo, nhận thấy Chùa thì nhiều, nhưng chưa nơi nào phù hợp để quy y. Nay gần đến rằm tháng 10 âl, Bạn muốn quy y Tam Bảo, muốn có pháp danh và một người Thầy để nương tựa tinh thần.

Bạn ấy hỏi : Tớ thường thấy Bạn hay đến Quan Am Tu Viện, có phải Bạn quy y tại đó ?

- Đúng rồi ! Vợ chồng mình quy y với Ni Trưởng thượng Huệ hạ Giác đấy !

- Tớ nghe Quan Am Tu Viện thuộc hệ phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Theo tớ hiểu xưa nay Đạo Phật từ An Độ, đến Trung Hoa sang Việt Nam có nhiều phái, như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Mật Tông…chưa nghe Tịnh Độ Non Bồng ? Tớ không nghi ngờ gì, nhưng muốn hiểu ý nghĩa pháp phái Tịnh Độ Non Bồng trước khi quy y ?

- Bạch Sư Quang ! Bạn chúng con đang phát tâm vào Quan Am Tu Viện quy y, muốn tìm hiểu về hệ phái mà mình sắp nương về, xin Sư Quang giảng giải giúp chúng con ?

- Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng là một môn phái do Đức Tôn Sư Đại Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, húy Nhựt Ý, thuộc dòng Lâm Tế gia phổ thứ 41 khai sơn vào năm 1957 tại Tổ Đình Linh Sơn, núi Dinh, xã Phước hòa, quận Long Lễ, tỉnh Phước Tuy; nay thuộc ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .

Năm 1955, Đức Tôn Sư cầu học Phật pháp với Đức Sư Ong thượng Bửu hạ Đức, tại chùa Bửu Quang, núi Dài Văn Liên, Châu Đốc. Được Sư Ong truyền trao giáo pháp “Pháp môn niệm Phật. Thời gian học Đạo với Sư Ong không lâu. Một ngày nọ, Tôn Sư đến gần Sư Ong và nói :

- Con muốn giống Đức Ong Ba ?

- Muốn thì được ! nhưng phải về miền Đông hành Đạo thì nên.

Tôn Sư đảnh lễ Sư Ong, đăng trình về Long Sơn Cổ tự, xã Tân Ba, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa; nay là xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hành đạo. Tại đây Tôn sư cầu pháp với HT thượng Trí hạ Châu, hiệu Hồng An, dòng Lâm Tế gia phổ thứ 40, được ban pháp hiệu là Nhựt Ý.

Đầu năm 1957, Đức Tôn Sư về núi Dinh, vào ở tại điện Phổ Đà ẩn cư tu tịnh. Lúc bấy giờ quý Phật tử thường xuyên về núi non quy y thật đông đảo, Tôn Sư đành phải xuất thân hành đạo, tế Tăng độ Chúng. Được Ngài Trụ trì, gọi tắt là Yết Ma MỐI tín ngưỡng, ký giấy giao Tổ Đình cho Tôn Sư làm phương tiện hành đạo .

Đệ tử quy y Tam Bảo đông, đệ tử xuất gia cũng đông, trong đó có vị Ni tu hành trí tuệ tuyệt vời, nay là Ni Trưởng thượng Huệ hạ Giác, Viện Chủ Quan Am Tu Viện .

Đức tôn Sư khai sơn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng vào ngày 15 tháng 07 năm Đinh Dậu, 1957 .

- Thưa Sư Quang, thế nào là Liên Tông ?

- Theo từ ngữ Phật học, thì Liên Tông là tông phái Hoa Sen, tức Tịnh Độ Tông, một Tông phái dạy người tu, tưởng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Về lợi ích thì hiện tiền cũng như tương lai, khi được chánh niệm, sẽ tạo nên một môi trường thân tâm thanh tịnh trong sáng, hạnh phúc, an lạc thực tiển. Cõi an lạc thì không có những cấu uế phiền não thế gian. Không còn có những khổ đau, sống chết, họp tan, giàu nghèo phân ranh giai cấp.

Đức Tôn Sư là ngưới được thừa kế truyền thừa pháp môn niệm Phật, chủ yếu trợ duyên cho những người con Phật dễ chấp nhận, dễ tu dễ chứng. Nên gọi Liên Tông .

- Thưa còn từ ngữ Tịnh Độ ?

- Tịnh Độ cũng gọi là Liên Tông, một tông phái dạy về pháp môn quán tưởng niệm Phật, để vãng sanh về cõi Tịnh Độ. Người tu Phật tin có lực cứu độ của Đức A Di Đà và thường niệm danh hiệu của Ngài. Hiện tiền cũng như tương lai được sanh về thế giới của Phật A Di Đà .

Tông Tịnh Độ được Ngài Huệ Viễn Đại Sư sáng lập ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ Bảy, du nhập vào Việt Nam hồi thế kỷ thứ 11 tại miền Bắc Việt Nam (tại chùa Tiên Du, Bắc Ninh ngày nay).

Năm 1934, Đức Pháp Chủ thượng Khánh hạ Anh, mở trường Phật Học Lưỡng Xuyên ở Trà Vinh, nơi đây đã khai sơn hoằng truyền pháp môn niệm Phật, mở khóa “Niệm Phật Bá Nhựt Trì Danh”

Năm 1955, Đức Đại Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh, xương minh Tịnh Độ tại Vạn Đức Tự, Tam Hà, Thủ Đức, Ngài thành lập Cực Lạc Liên Trường, vừa dịch kinh, vừa dạy khuyên người người niệm Phật, khai mở nhiều khóa tu Phật thất, truyền thừa pháp môn đến ngày nay. HT thượng Trí hạ Tịnh là nhà dịch giả dịch các bộ Kinh Đại Thừa được Tăng Ni, Phật Tử tôn kính là Ngài La Thập tái sinh.

Ngoài ra còn có HT Hành Trụ, là nhà dịch giả, cũng hoằng truyền Tịnh Độ, khai khóa “Niệm Phật Bá Nhựt trì Danh” tại Chùa Chánh Giác, Gia Định.

Bên Cư sĩ có Cụ Đoàn Trung Còn, pháp danh Hồng Tại thành lập Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông VN 1955, tập họp giới xuất gia và tại gia gia nhập Hội tu niệm Phật.

Năm 1957, Đức Tôn Sư HT thượng Thiện hạ Phước khai sơn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, theo lời thỉnh cầu của quý Thầy cựu học Tăng Phật học Đường Lưỡng Xuyên khai khóa “Niệm Phật Bá Nhựt Trì Danh”, tạo phương tiện cho chư Tăng Ni Tịnh Độ Non Bồng kinh hành Niệm Phật .

Cùng thời điểm nầy nơi vùng cao nguyên Lâm Đồng sơn dã có HT Thích Thiền Tâm, nhà dịch giả tài ba, soạn dịch kinh sách Tịnh độ, truyền bá pháp môn tu.

Nhìn chung ở thập niên 30 đến thập niên 60, cho đến hôm nay, Tịnh Độ Tông đến thời cực thịnh, đại đa số người tu đều quy y tu pháp môn niệm Phật, 90 % các Chùa đều hành trì theo pháp môn Tịnh Độ .

- Chúng con muốn biết ý nghĩa Non Bồng ?

- Non Bồng là thuật ngữ, nói chung là non Bồng nước nhược : dịch từ chữ Bồng Sơn, là núi Bồng Lai, nơi cõi thiêng liêng huyền bí, Bồng Sơn ở trên một hòn đảo gọi là đảo Bồng Lai.

Nước nhược : dịch từ chữ Nhược Thủy là nước yếu. Nước nầy không đỡ nổi 1 hạt cải. Nghĩa là bỏ hạt cãi trên Nhược Thủy thì hạt cải chìm xuống. Tương truyền, chúng quanh đảo Bồng Lai là Nhược Thủy.

Non Bồng nước nhược là chỉ cõi Tiên, cảnh Tiên (trích trong Từ Điễn Cao Đài của soạn giả Đức Nguyên).

Trong thơ văn VN :”Non Bồng là tên núi, là chổ Tiên ở, cũng gọi Bồng Lai”.

Ví dụ : “Biết đâu nước nhược, Non Bồng là đâu” (Nguyễn Du)

Những người theo đạo Tiên, những ý tưởng trong thơ văn Việt Nam thì dùng thuật ngữ Non Bồng ám chỉ cho vùng núi non dành cho người tu Tiên Đạo. Cũng đúng thôi, vì việc lánh xa thế tục, xa rời sự tranh đấu, lánh chốn phồn hoa, thích tiêu dao nơi am thanh cảnh vắng là bản chất của người tu Tiên. Cho nên trong Hán nôm, chữ Tiên, gồm có chữ : Nhơn và chữ Sơn cùng đứng chung…

Trên đây là nói về thơ văn và những ngươi tu Tiên đối với từ ngữ Non Bồng. Người Phật Giáo không phải không dùng, vì đó là thuật ngữ của Tiên Đạo !

Người Phật giáo không phải là không dùng từ ngữ Non Bồng; đối với Phật Giáo, Non Bồng là môi trường núi non, nơi vắng lặng thanh tịnh, nơi An Lan Nhã, Tòng Lâm của Phật Giáo. Nơi đây mới thật sự là nơi đào tạo người tu theo hạnh Phật, hạnh Sa môn, bản chất của người đệ tử Đức Phật xưa nay. Tuy nhiên, dù thanh vắng cũng chỉ là phương tiện tạm thời làm trú xứ cho người tu Phật. Cho nên người học Phật sử dụng cảnh trí Non Bồng tạo thành môi trường lành mạnh cho chư Tăng Ni an trú tu hành.

Non Bồng do Đức Tôn Sư sáng lập cũng là một thắng cảnh ứng với núi Thiên Thai, Tổ Đình Thiên Thai của Tổ Sư Huệ Đăng, người sáng lập giáo phái Thiên Thai Giáo Quán Tông tại Long Điền. Bà Rịa Vũng Tàu .

Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng là một môn phái được khai sơn tại núi Bồng Lai, thuộc vùng núi Dinh, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu .

Ngày nay Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng có 140 chùa trên toàn quốc. Trong những ngày kỷ niệm húy kỵ Đức Tôn Sư vào các ngày 28,29, 30/07 và mùng 01/08 âl, chư Tăng Ni, Phật Tử các chùa tề tựu đông đủ lên đến hằng trăn ngàn người.

Mô Phật, chúng con đã thông suốt về chốn Tổ Thầy của mình !

Chúng con sẽ truyền đạt lại cho các Ban, ngày Rằm tháng 10 âm lịch, Mậu Tý tới đây, chúng con sẽ hướng dẫn các Bạn về Quan Am Tu Viện quy y như lời Sư Quang chỉ dạy :”…làm con Phật phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm, mới gọi tu đúng chánh pháp…”

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng Vấn Đáp”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com