Trước nhất xin đổi từ “muốn tu” trở thành “người phát tâm tu, hay phát tâm học đạo, theo Phật, quy y Tam Bảo”

Theo quan niệm nhà Phật, thì người đi cầu Đạo, tức là đi tu, phát tâm học Đạo, tu hành – người đi tìm cầu, nghiên cứu Giáo lý Đạo Phật có 2 phương diện : một là nghiên cứu, hai là nghiên cứu để tu, bước từ nấc thang, từ thấp lên cao.

Người muốn tu cũng tức là người muốn cầu học Đạo; người muốn trở thành một Ong Sư ở chốn cửa Thiền, trường chay niệm Phật, chí quyết học đạo giải thoát, đến chứng Tứ quả (Tu đà huờn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán), nhẫn đến quả vị Bồ tát Đẳng giác theo xưa. Mặc khác người muốn tu cũng có thể tu cầu học pháp nhân minh, thanh minh, từ nội điển (kinh luật luận) đến ngoại điển (thế học) để có học vị theo nếp sống mới.

Trong Đại Luật Tứ phần, Phật dạy :” người muốn tu (tu Phật) trước nhất gieo duyên lành, tìm môi trường chân lý phù hợp, tìm Thầy lành Bạn sáng học hỏi – gần gủi Thầy Bạn – học tập nghiên cứu Giáo lý Phật học – thực hành những điều đã được học”.

Đứng về phương diện giáo hóa của Đạo Phật hiện nay, thì người muốn tu Phật, có nhiều môi trường học Phật Pháp, để đáp ứng cho người tìm cầu :

I . TU CƯ GIA :

1/. Ngoài việcnhà, việc gia đình, việc xã hội nên gần bạn lành, gieo duyên Phật, lạy Phật – 2/. Tìm cầu nghiên cứu giáo lý Phật, hằng đêm đến Chùa tụng Kinh – 3/. Gần gủi người đệ tử Phật (Tăng Ni) cầu tu học, để được hướng dẫn học giáo lý, tụng kinh, niệm Phật (tức là quy y Tam Bảo).

II . TU XUẤT GIA :

- Các điều trên phải có.

- Tìm nơi (Tự, Viện) thích hợp môi trường tu, để bảo đãm sức khỏe, đời sống gần thế gian hay xa thế gian. Có người muốn ở gần thế gian; có người muốn tu ở xa thế gian; cả hai nơi nầy họ mới có thể tu được…

- Có người trước khi tu, cắt ái từ thân, cắt bỏ tình duyên luyến ái, cắt bỏ mọi vật dục thế gian, cắt bỏ những mãnh bằng, học vị từ thấp đến cao vào non núi để cầu tu giải thoát toàn diện.

- Có người chỉ cầu tu gia hạnh, lập hạnh, trở thành nhà đạo hạnh tiêu biểu, không cần địa vị thế gian, dù đó là địa vị, chức vị Giáo Hội .

- Có những người tu ngược lại với những điều kiện môi trường trên.

III . ĐỨNG VỀ PHƯƠNG DIỆN LÝ TÁNH CỦA NGƯỜI TU HỌC PHẬT :

a) – Xuất thế :

Tự tìm cầu học Phật, vào rừng sâu núi thẳm, gội nhuần pháp học xuất thế gian, một chữ kinh cũng không chấp nhận .

b) – Phi thế gian, phi xuất thế gian :

Không chấp nhận tu theo hình thức – người đã ngộ được lý tánh chơn thường – giải thoát bằng tâm linh – không còn vướng bận việc nhà cửa thế gian, kể cả hệ thống chùa chiền, Viện chủ, Trụ trì.

Các hình thức cầu tu hành theo Phật, cầu học đạo Phật đối với Phật Giáo đều được chấp nhận từ buổi bình minh của Đạo Phật cho đến hôm nay .

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Người Muốn Tu Bắt Đầu Từ Đâu?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com