Ký tự được đánh dấu: Linh Sơn Phật Giáo

 • Người Muốn Tu Bắt Đầu Từ Đâu?

  Người muốn tu cũng tức là người muốn cầu học Đạo; người muốn trở thành một Ong Sư ở chốn cửa Thiền, trường chay niệm Phật, chí quyết học đạo giải thoát, đến chứng Tứ quả (Tu đà huờn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán), nhẫn đến quả vị Bồ tát Đẳng giác theo xưa. Mặc khác người muốn tu cũng có thể tu cầu học pháp nhân minh,[...]

   
 • Phúc Đáp Nghi Vấn Về Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

  Tại Quan Âm Tu Viện thì đủ thành phần của một xã hội Phật Giáo, như : có những người làm công tác từ thiện xã hội, làm công tác giáo dục, thuyết giảng, công tác văn hóa. Ngoài ra còn có quý vị Chi hội chữ thập đỏ cũng lo tổng kết. Rồi đến đạo tràng Bát quan Trai chuẩn bị thu hoạch kết quả “khóa tinh chuyên tu học”,[...]

   
 • Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng Vấn Đáp

  Bạch Sư Quang ! chúng con là đệ tử của Ni Trưởng thượng Huệ hạ Giác, được nhân duyên lành quy y từ năm 2006, do Sư thay mặt Ni Trưởng trao truyền giới pháp cho chúng con.

   
 • Đức Phật Thị Hiện Như Thế Nào Để Cứu Độ Chúng Sanh?

  Vấn: Nếu nói Phật vì chúng sanh hiện ra nhiều sắc tướng khác nhau, vậy thì chỉ cần nói Phật có 1 thân ứng thân là đủ, bởi vì ứng thân có nhiều biến hóa, có thể biến ra báo thân và hóa thân. Vậy báo thân và hoá thân cũng là do ứng thân hiện thị thành, cớ chi trong sách còn nói Phật có 3 thân, chi bằng nói 1 thân có phải[...]

   
 • Phúc Đáp Về Tâm Trong Kinh Lăng Già Tâm Ấn

  Vấn: Trong kinh Lăng Già, Đức Phật có dạy rằng tứ đại bắt nguồn từ tâm, giống như vàng và các đồ trang sức bằng vàng cũng đều có tính chất giống nhau. Tâm vốn là tịch tịnh nhưng dính mắc sáu trần nên hỗn loạn, từ đó tứ đại cũng hỗn loạn theo.

   
 • Nhân Hạnh Người Con Phật

  Tôi quy y Phật đến nay đã 10 năm rồi, lúc bấy giờ Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác truyền Tam quy ngũ giới cho. Từ đó đến nay dự vào Đạo tràng Bát Quan Trai tại Quan Am Tu Viện. Tính ra thì được trên 200 lần thọ giới của Phật do Ni trưởng và Hòa Thượng Giác Quang truyền trao, khuyến tấn tu học 1 ngày 1 đêm.

   
 • Sự Thành Tựu Của Đức Phật

  Lễ tổng kết công tác Phật sự hằng năm tại chùa Trúc Lâm, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bao giờ cũng có ý nghĩa thật rộng rãi trong quảng đại quần chúng. Nhất là đối với đồng bào dân tộc Stiêng, luôn được vinh hạnh tham dự lễ hội nầy.

   
 • Câu Chuyện Niệm Phật

  Tôi được biết gia đình Thanh An là Phật Tử truyền thống kính tin Tam Bảo, gia đình bạn có hai cháu : cháu trai là Minh, cháu gái là Tuệ rất ngoan, biết vâng lời Bố Mẹ, học giỏi, siêng năng. Cháu Minh học lớp Ba, cháu Tuệ học lớp Một. Nhà tôi ở gần nhà Thanh An; được biết Thanh An làm việc tại Phòng Văn Hóa của một Thị[...]

   
 • Khóa Tu “Bá Nhựt Trì Danh Niệm Phật”

  Nhứt Nguyên Bửu Tự là đơn vị cơ sở của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bình Dương, cũng là ngôi Chùa Niệm Phật của môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, nơi đã từng tổ chức thành công các khóa tu học, trong đó có khóa niệm phật “bá nhựt trì danh” được Đức Tông Chủ Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, huý Nhựt Ý,[...]

   
 • Ngày 100 – Tuổi Trẻ Với Pháp Môn Niệm Phật 2

  Năm 1960, tuy là đệ tử của Ðại lão Hòa Thượng thượng Quảng hạ Ðức nhưng Sư phát tâm xuất gia theo Ðức tôn sư Hòa Thượng thượng thiện hạ Phước, về non núi tu hành, đến ngày 30 tháng 7 năm Ất tỵ (1965) chiến tranh Việt Mỹ tàn phá chùa chiền núi non, nên phải tản cư về Saigon và nhiều nơi tiếp tục đi học.

   
 • Ngày 99 – Tuổi Trẻ Với Pháp Môn Niệm Phật

  Vấn: Chúng con Phật tử thanh, thiếu niên, quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới cấm; dĩ nhiên hiện nay chúng con có người vẫn còn đi học ở các bậc học từ tú tài đến bảo vệ luận văn tiến sĩ; đại đa số đi vào đời tiếp cận với xã hội, với kinh tế, với việc làm ở các cơ quan, xí nghiệp…nhất là có người đã lập gia đình.Quá trình[...]

   
 • Ngày 98 – Ý Nghĩa Thiện Nữ Thiên Chú

  Trong chốn thiền lâm, khóa lễ Công phu khuya Lăng Nghiêm rất quan trong với Tăng Ni, giúp cho chư Tăng Ni phát huy tri thức, thêm nhiều đại lực cho người tu Phật, mở đường cho kiến thức mới sanh khởi và phát triển. Ở phần Hồi hướng có tụng bài Thiện Nữ Thiên Chú trước khi kết thúc thời khóa tụng niệm. Cũng thế ở phần[...]

   
 • Ngày 97 – Bửu Thủ Tháp Ðức Tôn Sư

  Vấn: Xin Sư thuyết giảng về Pháp tháp của Ðức Tôn Sư sau ngày viên tịch 30/7/Bình dần tại Quan Âm Tu Viện?

   
 • Ngày 96 – Pháp Kệ Xưng Tán Phật Mẩu Chuẩn Ðề 2

  Những bài kệ được biên sọan để khi lâm đàn của chư vị Pháp sư Mật giáo Trung Hoa đọc lên xưng tán đức Phật Mẫu Chuẩn Ðề. Trì niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Ðề không làm trở ngại cho người tu Tịnh độ, tụng chú sẽ gia cố cho quá trình tu niệm Phật, tu Phật thất, tu Bát quan Trai giới, tu gia hạnh Thập thiện, tâm chí dũng[...]

   
 • Ngày 95 – Bài Xưng Tán Phật Mẫu Chuẩn Đề

  Chuẩn Ðề Phật Mẫu là pháp thân đại sĩ ở cõi nước trang nghiêm thế giới, không có giáng sanh ở cõi ta bà. Sở dĩ giáo pháp của ngài phổ biến trong nhân gian, mọi người đều rõ biết là do Ðức Phật Thích Ca giải rõ chổ nhân địa và hình tướng Phật Mẫu, nên người sau khi tham học và hiểu biết lực dụng của ngài, các họa sĩ[...]

   
 • Ngày 94 – Công Đức Tụng Niệm Phật Mẫu Chuẩn Ðề 2

  Năm 1968, quý Sư tập chúng về tu hành tại Quan Âm Tu Viện, trong giáo đòan có Sư Thiện Giác (Nguyễn Ngọc Rạng) là tu sĩ ở Linh Sơn Tiên Thạch Tự (núi Bà, Tây ninh), sau về trú tại Phổ Minh Bửu tự, quận Tám, rồi đến Linh Quang tịnh xá, Bà chiểu. Tánh Sư rất tự nhiên, khí khái, cũng có đôi khi lộ diện tánh phàm phu sân[...]

   
 • Ngày 93 – Cách Thức Trì Tụng Thần Chú Vãng Sanh (Tiếp Theo)

  Người phát nguyện trì tụng thần chú vãng sanh, vì là thần chú ngắn ít chỉ có 59 chữ, nên ngòai việc tụng niệm công cứ ở trong thời điểm tập tu, các liên hữu tại gia nên tính đến thời gian, hoặc tính theo cây nhang đang đốt trên lư hương, có thể tụng thần chú tàn cả cây nhang thì không phải bị chăm chú theo dõi coi[...]

   
 • Ngày 92 – Tín Ngưỡng Phật Mẫu Chuẩn Đề

  Vấn: chúng con được quý Sư dạy tụng thần chú Chuẩn Ðề, thần chú có làm trở ngại đến pháp tu Tịnh độ không, lợi ích của thần chú Chuẩn đề? Ðáp: Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Ðề có hai phần: một là bài kệ tán thán Chuẩn đề Phật Mẫu của tổ sư Long thọ, hai là thần chú Phật Mẫu Chuẩn đề.

   
 • Ngày 91 – Cách Thức Tụng Niệm Thần Chú Vãng Sanh

  Khi trì Chú Vãng Sanh nầy, thì người tu phải ăn chay, giữ giới, nhẫn đến ăn chay trường, không sát sanh hại vật mà còn phải làm việc phóng sanh; thường xuyên tắm rữa và súc miệng cho sạch sẽ trước khi đăng lâm chính điện, hoặc đến với đạo tràng tại cư gia dâng hương, dâng lễ, gieo năm vóc chắp tay thành tâm chậm rãi lễ[...]

   
 • Ngày 90 – Thần Chú Vãng Sanh (Tiếp Theo)

  Vấn! Xin Sư giảng giải về nguồn gốc thần chú vãng sanh? Ðáp! Thần chú vãng sanh xuất phát từ trào lưu hành pháp Mật tông bên Thiên trước; đến cuối đời Lưu Tống niên hiệu Nguyên Gia, ngài Pháp sư Cầu Na Bạt Ðà La từ nước Thiên trước hành đạo đến Ðông độ và dịch Thần chú ra tiếng Trung hoa.

   
 
<<  1194 195 196 197 198 199 200204  >>
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com