Năm Nhâm Thìn 2012 Nói Về Con Rồng

Thời gian thấm thoát, trái dất xoay vần, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Năm nay là năm con rồng (Nhâm Thìn) cũng là năm tuổi của mình (Bính Thìn: 1976). Cho nên nhân dịp năm mới Nhâm Thìn xin nói chuyện con rồng chia sẻ đến quý Pháp hữu.