Tôi muốn ghi lại những hình ảnh tu hành của các bậc Đạo sư, những tu sĩ, cư sĩ gọi chung là bạn sen. Sự tu hành của người thế hệ trước thật là kỹ lưỡng từ thân đến tâm, từ thể chất đến tinh thần, đơn giản, mộc mạc, chân quê. Ngoài ra các vị còn có sự khởi tâm thanh tịnh hướng về Phật Thánh, cầu nguyện được gấn Phật, giống Phật, và thành Phật.

Chân dung người bạn sen tức là hình ảnh liên hữu tu tịnh độ niệm Phật, hình ảnh của những người có phong độ, khẳng định vị trí tu hành hiện tại cũng như tương lai tiến đến đắc quả Phật.

Chúng tôi xin ghi lại và tôn vinh những công quả, công đức, công trình, những hạnh lành tu hành thực tiển của các nhân vật xuất gia cũng như tại gia được nêu theo từng câu chuyện gói gọn trong quyển sách nhỏ nầy để làm hành trang dành cho hậu thế những người con của Non Bồng soi chung.

Từ những công đức tu hành của đại lão Hòa Thượng ân sư, Đức tôn sư, những bậc tu hành có đẳng cấp, sự tu hành mẫn tiệp của Bà Ba, Bà Nội, của mọi người và những công hạnh được giới thiệu một cách chân quê trong tập sách nhỏ nầy không bằng chương cú theo thể lệ sách, mà được tác giả kể theo những mẫu chuyện đời thường của người tu, giúp cho người xem liền hiểu thế nào là tu, thế nào là học hạnh lành của người đi trước.

Xin mời các bạn bước vào những thế giới tu hành để cùng sống chung với các vị trong một vài phút giây trầm lắng nhất trong ngày, cùng một tâm niệm sống trong thế giới tu hành.

Đấy cũng chính là sự giải thoát của tu sĩ Phật Giáo ở giữa thế nhân.

Thân ái!

Quan Âm Tu Viện, mùa Hạ, năm Nhâm Thìn

HT Thích Giác Quang,

Cẩn bút.
Có phản hồi đến “Chân Dung Người Bạn Sen - Lời Nói Đầu”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com