Làm bằng đá cẩm thạch, xanh lợt, chạm trổ hoa văn và chữ khắc đẹp, sắc xảo – Long vị hình chữ nhựt, cao 26 cm, ngang 15 cm, dầy 3 cm, ở giữa khắc dòng chữ :”Kim Cang Đường Thượng, Tam Thập Tứ Thế, Húy Minh Vật Nhất Tri Hòa Thượng Giác Linh Chi Vị”

Xung quanh là hoa văn hình lá cây phía trên đầu hoa là hai đầu rồng chầu trái châu rực lửa.

- Đế long vị là khối đá hình chữ nhựt, bốn mặt có chạm hoa văn hình chữ S hoặc chữ T ngược nhau và chân đế khắc kiểu chân quỳ .

- Phía mặt sau long vị có khắc các hàng chữ : - Thập ngoạt, sơ thập nhựt viên tịch – Tuế thứ Đinh Mùi niên, trọng xuân ngoạt, cát nhựt, cẩn tạo.

Qua hai hàng chữ trên, chúng ta được biết Đại lão Hòa Thượng Minh Vật – Nhất Tri, Trụ Trì Tổ Đình Quốc An Kim Cang, viên tịch ngày10 tháng 10 năm Bính Ngọ (1786) còn long vị thì được lập vào ngày tốt tháng Giêng, năm Đinh Mùi (1787) .

Việc sinh trưởng, việc đi tu, việc hoằng hóa, đến viên tịch của Tổ Sư Nguyên Thiều thì thời gian mỗi nơi, mỗi sách minh định đều khác ? Thật là thiên nan vạn nan !

Nay nói đến Tổ Sư Minh Vật - Nhất Tri cũng thế, chúng ta được biết Tổ Sư Minh Vật-Nhất Tri được tôn thờ ở chùa Quốc Ân (bên núi Ngự Bình, Huế), long vị của Ngài đề là :”Lâm tế chánh tông đường thượng tam thập tứ thế húy Minh Vật thượng Nhất hạ Tri lão Hòa Thượng chi giác linh”…”. Nhưng Tổ Sư lại cũng có dừng chân Trụ trì Tổ Đình Quốc An Kim Cang, p Bình Lục, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai ? (sách dẫn La Pagode Quốc An, in BAVH, 1914,1915 của Giáo sĩ dòng Thừa sai Paris Léopold Cadìere, Kỷ Yếu Tổ Sư của TT Nhật Khánh, Trụ Trì chùa Phổ Minh).

Nói về Tổ Sư Minh Vật – Nhất Tri, thì chúng ta phải thận trọng về dòng pháp có chữ “Minh”.

Chữ “Minh” của ngài Minh Vật – Nhất Tri là thuộc bài kệ biệt xuất của Tổ Sư Vạn Phong - Thời Uy, chùa Thiên Đồng (Trung Hoa), nên Tổ Sư thuộc chữ “Minh” đời thứ 34, đứng sau chữ “Siêu” của Ngài Nguyên Thiều Siêu Bạch đời thứ 33.

Dòng chữ “Minh” của Ngài Minh Vật – Nhất Tri, Minh Hoằng – Tử Dung, Minh Hải – Pháp Bảo không phải chữ “Minh” trong bài kệ pháp của Ngài Đạo Mân, chùa Thiên Khai cũng bên Trung Hoa.

(sách Lược khảo Phật Giáo sử Việt Nam của Vân Thanh)

Hộ trì cho Phật giáo Tịnh Độ tông Việt Nam:

Năm 1959, chùa Bửu Quang được di dời xuống khỏi núi Ngọa Long Sơn, đến năm 1963, chùa được xây dựng khang trang phía sau chợ Ba Chúc; là ngôi chùa duy nhất được Đức Sư Ông cho phép đặt văn phòng Hội Phật giáo Tịnh Độ tông Việt Nam Quận hội Ba Chúc.

Nhằm để hộ trì cho Phật giáo Tịnh Độ tông hưng thạnh thêm lên, năm 1963, Đức Sư Ông về hành đạo tại Trường Sanh Phật tự, thị xã Mỹ Tho, Trụ sở của Phật giáo Tịnh Độ tông Việt Nam tỉnh Định Tường, chùa lúc bấy giờ do Trưởng lã Thích Từ Ân làm Trụ trì, đương kim Hội trưởng.

Trong năm đó, Trung Ương Hội có cấp bằng và cấp thẻ Nhà sư Tịnh Độ Tông cho Đức Sư Ông. Hiện nay cấp bằng Nhà sư vẫn còn tôn thờ tại Tổ Đình Thành An.

Chùa Bửu Quang hiện nay là ngôi chùa duy nhất thuộc pháp phái niệm Phật Tịnh Độ tông nằm giữa lòng thánh địa Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Đức Sư Ông viên tịch

Trong đời hành đạo của Đức Sư Ông, đệ tử của Ngài tuy đông, nhưng chỉ có Hoà Thượng Thiện Phước là người đệ tử tâm đắc .

Khi còn hành đạo tại tịnh thất Đại Quang Minh núi Trà Sư, Đức Sư Ông thường lui tới về Miền Đông thăm Tổ Đình Linh Sơn để sách tấn Tăng, Ni, Phật tử tu học và chứng minh cho người đệ tử tâm đắc của Ngài đang hành đạo giáo chúng. Những năm tuổi cao sức yếu, Đức Sư Ông luôn có đủ trí tuệ tuyệt vời để giáo hóa môn đệ cháu con...khi có ai vấn nạn Phật Pháp, Đức sư Ông dạy: "tôi là ông già thất nghiệp, các vị về miền Đông hỏi Mẹ Trầu..." – có ai hỏi về Phật Pháp xin xuất gia tu hành, Đức Sư Ông dạy về miền Đông hỏi "ông Lục", tức Ni trưởng Huệ Giác, hoặc mấy Ông Sư con của Mẹ Trầu...

Đức Sư Ông xả báo an tường đi về với Tổ Phật vào lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng Chạp năm Giáp Dần, tiết Đại Hàn, nhằm ngày 29/01/1975 trong khi đôi bàn tay của Ngài đang kiết ấn tam muội, từ giả huyễn thân ra đi với một tư thế điềm đạm và an tịnh, hưởng thọ 95 tuổi đời, 55 năm tuổi hành đạo.

Hằng năm Ni Trưởng Huệ Giác, trưởng tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, chư Tăng Ni, Phật tử trong cả nước về tại Tổ Đình Thành An tổ chức cúng lễ húy kỵ Đức Sư Ông.

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “ Long Vị Của Hòa Thượng Minh Vật – Nhất Tri ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com