Tôi quy y Phật đến nay đã 10 năm rồi, lúc bấy giờ Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác truyền Tam quy ngũ giới cho. Từ đó đến nay dự vào Đạo tràng Bát Quan Trai tại Quan Am Tu Viện. Tính ra thì được trên 200 lần thọ giới của Phật do Ni trưởng và Hòa Thượng Giác Quang truyền trao, khuyến tấn tu học 1 ngày 1 đêm.

Gia đình chúng tôi học Phật tu hành, thực tập niệm Phật hằng đêm với danh hiệu Phật A Di Đà làm cho vợ chồng chúng tôi cảm thấy an lạc vô cùng. Với nghề nhà giáo cấp III tại Long An, cuộc sống của chúng tôi thật sinh động với 2 cháu trai là Đinh Nguyễn Hạnh Mãn, cháu gái là Đinh Nguyễn Tường Vi rất ngoan và biết vâng lời Bố Mẹ, chăm học và giỏi nữa .

Sắp đến ngày lễ vía Phật A Di Đà (17/11 âl) hằng năm. Cũng là ngày bế giảng khóa niệm Phật “BÁ NHỰT TRÌ DANH”. Tôi có dịp đi Chùa, rủ bạn trai cùng đi về thăm Tổ Thầy tại Quan Am Tu Viện (Biên Hòa, Đồng Nai), lễ Phật, nghe Pháp, trước khi đi dự lễ bế mạc khóa niệm Phật tại Nhứt Nguyên Bửu Tự sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, ngày 16/11 Mậu Tý .

Chủ nhật nầy không nhằm vào khóa lễ Bát Quan Trai, nên có thời gian ghé chợ Phú Lâm mua hoa cúng Phật. Vừa mua hoa xong, vừa đi vừa rất trân trọng bó hoa cầm trong tay…Hỏi bạn :

- Hùng có biết tại sao mình mua hoa cúng Phật ?

- Bạn hãy giảng !

- Đi Chùa mua hoa cúng Phật, hoặc cúng tịnh tài tịnh vật cho Tam Bảo, dâng cho quý Sư rất có phước và được nhiều quả phước thánh thiện hiện tiền cho chính mình và cho con cháu mai sau !

- Nhưng nếu không có phẩm vật để cúng, cũng không sao !

- Có lần được duyên lành đi với Hòa Thượng Giác Quang đến thuyết giảng tại Chùa Phước An, Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cùng một tông phong, nhân lễ khánh thành tượng đài Quán Thế Am, cạnh bờ biển, Hòa Thượng khẳng khái nói :

”…các Anh Chị là đệ tử của Quan Am Tu Viện, không nhất thiết khi đến Tu Viện là Anh Chị phải chuẩn bị tiền bạc, vật chất, hoa quả để cúng dường…! Anh Chị có cúng thì có phước, Anh Chị không cúng vẫn có phước, vì Anh Chị đã đến Tu Viện học Phật, có thể Anh Chị còn được thêm phần huệ lực !

Vã lại, Quan Am Tu Viện được tạo dựng lên là để đào tạo Tăng Ni, Phật Tử tu theo pháp môn niệm Phật và làm từ thiện xã hội. Cho nên khi đến Quan Am Tu Viện, các vị không phải e ngại về việc có cúng dường hay không cúng dường phẩm vật tiền bạc…Chủ yếu là Ni Trưởng hay Hòa Thượng sẽ hướng dẫn các vị tu hành. Các Tự Viện khác cũng chỉ có thế thôi !

…………

Tại buổi thuyết pháp ngày 22/08 âl, Hòa Thượng Giác Quang có giảng bài pháp nói về nhân hạnh của Phật A Di Đà, về trang nghiêm kiếp của Đức Bảo Tạng Như Lai, cũng như hiền kiếp Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện (trong kinh Vô Lượng Thọ)…Khi đem công hạnh của Phật áp dụng vào đời sống của hàng Phật Tử tại gia, Hòa Thượng có trích dẫn một phẩm trong Kinh Hiền Ngu và dẫn giãi, nghe hữu tình quá. Khi về nhà mở đĩa VCD bài pháp để nghe, gia đình tôi rất trọng thị, kính tin và đảnh lễ giáo pháp Phật.

…Ngày xưa, tại nước Xá Vệ có một gia đình Trưởng Giả, Bà vợ của Ong năm đó sinh được cháu trai, khôi ngô tuấn tú. Giữa lúc sinh, trên trời tự nhiên hoa rơi xuống đầy sân, nhân hảo tướng nầy Ong Bà đặt tên cho con là “Hoa Thiên”.

Dân làng ai cũng khen Trưởng Giả nhiều phước đức, sinh được con quý, Trưởng Giả rất vui, nuôi con một cách đường hoàng trân quý, hy vọng sau nầy làm nên danh giá cho vọng tộc. Ong Bà lúc nào cũng không rời lòng yêu thương triều mến con, luôn luôn làm những việc lành để hồi hướng cho con. Song tính nết của Hoa Thiên cũng rất ngoan, hiếu kính mẹ cha, lại có óc thông minh và hiền hậu. Đối với mọi người trong nhà cũng như hàng xóm, không làm mất lòng ai bao giờ, lại hay có tâm giúp đỡ người, nhất là những người cô bần, nghèo khó, nên được nhiều người kính mến, cảm phục.

Sau khi lớn tuổi học hành tiến đạt, một hôm theo người thân đi cúng dường Phật. Tới chốn Phật, nhìn thấy Ngài có oai đức phi thường đầy đủ tướng từ bi, quang minh xáng lạng, tự phát tâm ngưỡng mộ, vui mừng hớn hở rồi thầm nghĩ rằng :

“ …Người ta sinh trên đời, được gặp Phật là một sự khó, những người được hạnh ngộ là có túc duyên lắm vậy…”

Nghĩ xong Hoa Thiên tới trước Phật, sụp lạy thưa rằng :

“Kính lạy Đức Thế Tôn ! chúng con không biết có phước lành gì mà hôm nay được tới đây chiêm ngưỡng Ngài, cúi xin Ngài từ bi giáo hóa cho chúng con được biết đường hướng tu hành, thoát khổ, đời đời được an lạc…”

Phật dạy, hay lắm ! Ngươi có duyên lành, muốn được an vui, hãy ghi nhớ những lời ta nói :

” Con người phú quý hoặc bần tiện cũng do tự mình tạo tác, giữ gìn ngũ giới được sinh làm người, tạo mười điều lành được sinh thiên, tham lam bỏn xẻn đọa thành ngạ quỷ, sát nhân hại vật, sân si phải đoạ địa ngục, tà kiến vô nhân đạo làm loài súc sinh…”

Hoa Thiên nghe xong như người đói được ăn, khát được uống, quỳ lên bạch Phật rằng :

“Kính lạy Thế Tôn, ngày mai chúng con thành kính sắm sữa trai nghi, cúi xin Ngài và quý Sư dời gót ngọc tới tới nhà con chứng trai, thọ thực và sau đó ban bố bài pháp lành để cho cha mẹ con, lục thân quyến thuộc được ân triêm công đức…”

Phật dạy : “Hoa Thiên có lòng thành kính Ta và quý chư Tăng sẽ chứng minh công đức”

Hoa Thiên lễ tạ lui ra, về nhà trình bày cùng cha mẹ công việc thỉnh Phật và quý Sư ngày mai, thì Ong Bà rất vui lòng. Đêm ấy cả nhà đều tấp nập bày biện kim tòa, trải chiếu tới sáng mới xong. Tuy nhiên, trong nhà chưa sửa soạn các món ăn, Ong Bà liền hỏi con :

“ Hoa Thiên đáp :” Thưa Cha Mẹ, việc ấy để con lo liệu, Cha Mẹ không phải lo…”

Khi Phật và quý Sư quang lâm, do phước báo của Hoa Thiên, trên trời hóa hiện ra những tòa ngồi, bằng thất bảo, nơi nằm, nơi nghỉ, trang nghiêm, vô cùng rực rỡ. Phật và quý Sư thăng tòa ngổi yên lặng, lúc bấy giờ các món ăn tự nhiên hiện ra.

Dùng cơm xong, Phật thuyết pháp nói về “Tứ Diệu Đế”; Hoa Thiên và đại chúng nghe xong, được chứng quả Nhập Lưu (được bước vào dòng nuớc Thánh)

Sau khi Phật và quý Sư về Tịnh xá, Hoa Thiên xin cha mẹ theo Phật xuất gia cầu học đạo giải thoát, vì Ong Bà đã hiểu đạo, nên hoan hỷ cho Hoa Thiên xuất gia theo Phật tu hành. Hoa Thiên lạy Cha Mẹ rồi đến tịnh xá cúi đầu lễ Phật xong thưa rằng :

“ Kính lạy Đức Thế Tôn ! Xin Ngài từ bi hoan hỷ cho con được xuất gia nhập đạo tu hành, vì đã được sự đồng ý của Cha Mẹ con”

Phật dạy :”Thiện lai Tỳ kheo !

Ngài nói dứt lời, tóc trên đầu Hoa thiên tự nhiên rụng hết, áo mặc trong thân biến thành áo Ca sa, thành hình tướng Sa môn, tu hành thật tinh tiến, chẳng bao lâu chứng quả Vô sanh A La Hán.

Thấy việc Hoa Thiên tu hành và chứng quả một cách mau lẹ như vậy, ngài A Nan lấy làm lạ, nên tới trước Phật làm lễ bạch rằng :

“Kính lạy Thế Tôn, Hoa Thiên Tỳ Kheo, thuở trước làm phước đức gì mà lúc sơ sinh có hoa sen trên trời bay xuống, khi cúng dường Phật tự nhiên lại có giường tòa và các món ăn thịnh soạn, kính xin Ngài chỉ dạy cho chúng con được am tường”

Phật dạy :”Ở trang nghiêm kiếp của Ta, thuở đó có Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi. Phật ứng thế độ sanh, thường thường cùng chư Tăng đi vào các làng ấp để giáo hóa, những nhà tôn quý và nhân dân không phân biệt giàu nghèo sang hèn đem các món ăn và vật dụng cúng dường.

Lúc ấy có một người Phật Tử nhà nghèo thấy mọi người sùng kính cúng dường Phật và quý Sư, trong lòng rất hoan hỷ, nhưng hận vì mình nghèo, không có tiền bạc, tài sản dâng cúng để lập phước duyên cho tương lai. Vị Phật Tử kia đi tới đi lui suy nghĩ mãi, không biết làm gì để có phẩm vật dâng cúng Phật. Ngồi lại bên đường, cạnh chổ ngồi có một mớ hoa cỏ, Ong liền hái số hoa cỏ bên lề đường, một lòng thành kính lễ lạy, tung hoa cúng Phật và quý Sư. Lúc bấy giờ được Đức Phật chứng minh, Ong rất hoan hỷ và xin được phép ngồi xuống nghe Phật thuyết pháp.

Nầy A Nan, người nghèo khó cúng hoa cỏ thuở đó, nay là Hoa Thiên Tỳ Kheo, đấy cũng do đời quá khứ có lòng tin kính cúng hoa dâng lên Phật, chí tâm cầu nguyện, từ đó đến nay đã trải qua chín mươi mốt kiếp, Hoa Thiên được phước báo sanh vào thế giới nào thân thể cũng tốt đẹp, ý muốn dùng gì cũng được đầy đủ, thức ăn uống giường tòa các dụng cụ, trang trí nội thất, vừa nghĩ đến tự nhiên có, và lúc sơ sinh có hoa trên trời bay xuống do phước duyên đó mà nay gia đình thật hạnh phúc và Hoa Thiên tu hành được đắc đạo.

Thật mầu nhiện thay ! quý hóa thay, làm con Phật bạn ạ !

Cảm ơn Tích Thiện, vì anh là bạn lành của mình, mình sẽ nhập vào thế giới Phật để được chánh niệm, sống đúng chơn lý vừa hướng dẫn gia đình tinh tiến đạo hạnh như bạn !

Xe chúng tôi đã đến Quan Am Tu Viện tự bao giờ.

Tích ThiệnCó phản hồi đến “Nhân Hạnh Người Con Phật”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com