Ký tự được đánh dấu: Linh Sơn Phật Giáo

 • Ngày 94 – Công Đức Tụng Niệm Phật Mẫu Chuẩn Ðề 2

  Năm 1968, quý Sư tập chúng về tu hành tại Quan Âm Tu Viện, trong giáo đòan có Sư Thiện Giác (Nguyễn Ngọc Rạng) là tu sĩ ở Linh Sơn Tiên Thạch Tự (núi Bà, Tây ninh), sau về trú tại Phổ Minh Bửu tự, quận Tám, rồi đến Linh Quang tịnh xá, Bà chiểu. Tánh Sư rất tự nhiên, khí khái, cũng có đôi khi lộ diện tánh phàm phu sân[...]

   
 • Ngày 93 – Cách Thức Trì Tụng Thần Chú Vãng Sanh (Tiếp Theo)

  Người phát nguyện trì tụng thần chú vãng sanh, vì là thần chú ngắn ít chỉ có 59 chữ, nên ngòai việc tụng niệm công cứ ở trong thời điểm tập tu, các liên hữu tại gia nên tính đến thời gian, hoặc tính theo cây nhang đang đốt trên lư hương, có thể tụng thần chú tàn cả cây nhang thì không phải bị chăm chú theo dõi coi[...]

   
 • Ngày 92 – Tín Ngưỡng Phật Mẫu Chuẩn Đề

  Vấn: chúng con được quý Sư dạy tụng thần chú Chuẩn Ðề, thần chú có làm trở ngại đến pháp tu Tịnh độ không, lợi ích của thần chú Chuẩn đề? Ðáp: Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Ðề có hai phần: một là bài kệ tán thán Chuẩn đề Phật Mẫu của tổ sư Long thọ, hai là thần chú Phật Mẫu Chuẩn đề.

   
 • Ngày 91 – Cách Thức Tụng Niệm Thần Chú Vãng Sanh

  Khi trì Chú Vãng Sanh nầy, thì người tu phải ăn chay, giữ giới, nhẫn đến ăn chay trường, không sát sanh hại vật mà còn phải làm việc phóng sanh; thường xuyên tắm rữa và súc miệng cho sạch sẽ trước khi đăng lâm chính điện, hoặc đến với đạo tràng tại cư gia dâng hương, dâng lễ, gieo năm vóc chắp tay thành tâm chậm rãi lễ[...]

   
 • Ngày 90 – Thần Chú Vãng Sanh (Tiếp Theo)

  Vấn! Xin Sư giảng giải về nguồn gốc thần chú vãng sanh? Ðáp! Thần chú vãng sanh xuất phát từ trào lưu hành pháp Mật tông bên Thiên trước; đến cuối đời Lưu Tống niên hiệu Nguyên Gia, ngài Pháp sư Cầu Na Bạt Ðà La từ nước Thiên trước hành đạo đến Ðông độ và dịch Thần chú ra tiếng Trung hoa.

   
 • Ngày 89 – Thần Chú Vãng Sanh

  Vấn! Chúng con Liên hữu Liên tông Tịnh độ Non bồng, cư trú vùng đồng bằng sông Cửu long, thường xuyên thọ Bát Quan Trai, nghe pháp, học giáo lý, tu tập thiền tụng…Tuy nhiên từ trước đến nay khi tụng kinh ngang qua bài “thần chú vãng sanh”, chúng con nhận thấy nhiều người phát tâm tụng công cứ, tụng rất nhiều, cả nước[...]

   
 • Ngày 88 – Chí Hướng Thượng

  Người Phật tử tu chánh kiến rồi thì cần phải phát tâm nuôi chí hướng thượng. Nghĩa là phải un đúc tâm chí kiên cố, dõng mãnh tiến lên để tu, để học, để làm lợi ích chúng sanh, không bao giờ có một niệm thối chuyển. Muốn được như vậy, trước hết chúng ta phải phát tâm kính quý các bậc tôn đức để học hỏi rèn luyện theo[...]

   
 • Ngày 87 - Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác

  Chúng tôi suy ngẩm: các vị là đệ tử Ðức Sư Ông, tu hành theo đạo vô vi là như vậy đó quý vị ạ! Làm gì cũng phải hỏi “vô vi”, “trên trước” rồi mới làm…chúng tôi chấp nhận điều nầy, niềm tin của họ là thế đấy, làm việc gì cũng phải hỏi Tổ Thầy rồi mới làm, nếu không còn Tổ Thầy thì hỏi “vô vi”, “ơn trên”, “trên trước”[...]

   
 • Ngày 86 - Chùa Ông Bác Hay Tổ Đình Bửu Quang

  Ngày mùng 01, mùng 02 tháng 11 năm Canh dần, quý vị cư sĩ Thiện Phước, cư sĩ Tiền Ðịnh, cư sĩ Thiện Cơ (miền Tây) tu sĩ Ngọc Huệ (miền Ðông) có về Quan âm Tu viện trình báo về ngôi Tổ đình Bửu Quang đã được tái trùng tu. Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác cúng dường một lục bình bằng đá non nước, xá lợi Ðức Phật Thích ca,[...]

   
 • Ngày 85 - Nơi Đức Sư Ông Tu Hành Và Khai Sơn Tạo Tự

  Năm 1944 trở về Việt nam du phương hành đạo đến an trú tại An Sơn Tự (Bồng lai cổ tự), vùng núi Tượng, Ba chúc, huyện Tri tôn, Châu đốc, An giang cầu tu theo pháp Tứ Ân Hiếu Nghĩa, tu hành với Ông Ba Khỏe là vị Trưởng Gánh thuộc môn phái của Ðức Bổn Sư Núi Tượng; thời điểm bấy giờ thì Ðức Bổn sư đã không còn nữa, Ngài[...]

   
 • Ngày 84 – Các Bậc Siêu Nhân Kiệt Xuất Trong Thời Điểm Đức Sư Ông Ra Đời

  Năm 1896, sau những cuộc tham gia kháng Pháp từ miền Trung đến miền Nam thất bại, tại miền Tây có Ông Cử Ða (Nguyễn Thành Ða) nhà yêu nước có truyền thống đạo giáo, xuất thân hành đạo khuyến thiện dân lành vùng Tà lơn, Thiên Cấm sơn, phổ biến kệ kinh, sấm ký, trong đó có quyển “Lan Thiên” là những bài pháp ẩn ý đặc sắc[...]

   
 • Ngày 83 – Ðức Sư Ông Bửu Đức (Ðức Ông Ba)

  Ðức Sư Ông thượng Bửu hạ Ðức, thế thường gọi Ðức Ông Ba, là bậc vãng bối, đạo cao đức cả chứng minh của Liên Tông Tịnh Ðộ Non Bồng. Ðức Sư Ông được kính tôn bậc đạo sư đã khai sanh một viềng mối Tịnh độ Giáo môn, hội nhập cùng với các môn hệ. Liên tông tịnh độ Non bồng được khai sơn vừa kế thừa chánh pháp Thích Ca Mâu[...]

   
 • Ngày 82 – Tổ Đình Bửu Quang (Thị Trấn Ba Chúc)

  Bạch Sư chúng con đi học Phật pháp, nghe Sư thuyết giảng về lịch sử Tổ đình Bửu Quang và hành trạng Ðức sư Ông thượng Bửu hạ Ðức, vị đại sư chứng minh Liên tông Tịnh độ Non bồng có quá trình tu hành nhiều chứng nghiệm, trải lòng từ hộ trì các đạo giáo khác, tiếp xúc các bậc Ðại sư khai sáng Ðạo ở vùng lục tỉnh, đồng[...]

   
 • Ngày 81 – Tứ Ân Với Người Con Phật

  Vấn: Bạch Sư, tại Việt nam trong các giới Phật giáo chúng con thường nghe phổ biến giáo hóa về giáo pháp Tứ Ân của nhiều pháp phái. Nay xin Sư khai thị về Tứ ân của Phật giáo? Ðáp: Trong đời giáo hóa của Ðức thế tôn, Ngài là người con hiếu đạo tiêu biểu có nhiều hạnh lành trong giáo pháp của chư Phật và trong quảng[...]

   
 • Ngày 80 – Chùa Quốc Ân Khải Tường -Phần 2

  Tại khu vực trung tâm thành phố Saigon có những ngôi giáo đường đồ sộ được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; tồn tại đến nay hơn trăm năm tuổi. Chùa chiền lớn như Xá Lợi, Ấn Quang, Vĩnh Nghiêm…mới có trong khõang 40,50 năm nay. Thế những ngôi chùa cổ nổi tiếng một thời của đất Gia Ðịnh như Kim Chương, Từ Ân,[...]

   
 • Ngày 79 – Chùa Quốc Ân Khải Tường

  Chùa Quốc Ân Khải Tường là ngôi cổ tự có từ thời chúa Võ Vương Nguyễn Phước Khóat trị vì đất nước Việt Nam, (tại địa điểm Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh ngày nay) đã bị phát hủy và mai một có đến 150 năm. Nay Thượng Tọa Thích Lệ Trang được đạo hữu Hùynh Văn Mạnh và Lê Thị Ánh Tuyết phát tâm hiến cúng dường đất và tài chính[...]

   
 • Ngày 78 – Tổ Đình Quốc Ân Kim Cang

  Hôm nay là chủ nhật ngày niệm Phật thứ bảy mươi mốt, trước khi tham dự thánh chúng niệm Phật, chúng con đi nghe thuyết pháp giảng kinh, tại buổi giảng nầy Giảng sư có giảng về “Phật giáo Ðàng Trong, Phật giáo miền Ðông là chiếc nôi của Phật giáo miền Nam, tức là Phật giáo từ Ðàng Ngoài truyền bá vào Ðàng Trong đến Trấn[...]

   
 • Ngày 77 – Thời Kỳ Chấn Hưng Phật Giáo

  Vấn: Chúng con xin được học về thời kỳ chấn hưng Phật giáo Việt nam; những tông môn pháp phái như: Thiền tông, Tịnh độ tông, Thiên thai tông, Nam tông, các hiệp hội lớn nhỏ góp phần công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt nam; các đạo giáo dân tộc mang đậm ý tưởng Phật giáo?

   
 • Ngày 76 – Thời Điểm Cực Thịnh Của Phật giáo

  Vấn: Khi còn học ở nhà trường Phổ thông, chúng con được nghe Thầy giáo giảng về một thời Phật giáo cực thịnh của các triều đại nhà Ðinh, Tiền Lê, Lý, Trần trên cả 600 năm. Tuy nhiên lúc bấy giờ chỉ được học những nét đại cương trong sử học Việt nam. Nay trở thành những Phật tử thuần thành, chúng con muốn được nghe Sư[...]

   
 • Ngày 75 – Khơi Nguồn Phật Giáo Việt Nam

  Phật Giáo Việt Nam là một thực thể được du nhập từ đất nước Aán Ðộ vĩ đại và huyền bí linh thiêng. Chư Tăng sống trong các Tu Viện, cũng như trì bình khất thực, du tăng hành đạo từ ngàn xưa cho đến hôm nay đều có một ý thức độc lập, tiêu cực với đời sống tổ chức theo nguyên tắc, đi ngược lại với tổ chức tín điều xơ[...]

   
 
<<  1190 191 192 193 194 195 196199  >>
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com