Mở tiệm buôn:

Mùa xuân năm 1954, Ba tôi cất nhà kê, làng Hòa Định, ấp Mỹ Thạnh nhà ở ngoại ô cách Chợ Gạo 300 mét. Thời ấy cất nhà kê là bậc nhất, trừ các ông Huyện hàm ở Chợ Gạo, Ông Hội đồng Thường ở An Thạnh Thủy không ai có đủ phương tiện để cất nhà lớn như Ba tôi; khi cất nhà xong, Ba càng mở tiệm buôn lớn hơn, mua bán có đóng thuế môn bài nhiều hơn nữa, có cửa hiệu tiệm, có mộc dấu, có địa chỉ hẳn hòi. Tuy nhiên chiến tranh gần đến ngày kết thúc, nên súng đạn đôi bên cũng đua nhau nổ dữ dội, tôi sợ lắm, Ba tôi cũng sợ, đang đi học ở trường quận, có khi Thầy giáo bảo các học sinh phải nằm rạp xuống gầm bàn để tránh đạn của đôi bên đánh nhau, đêm đến hai bên đánh nhau, Ba tôi dạy các con: chị Thanh Thủy, Bảy, Tám và người làm công đến trải chiếu nằm dưới bàn Phật, niệm Nam mô A Di Đà Phật, niệm Nam mô Đại từ Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Quảng đại Linh cảm Quan Thế Âm Bồ tát, được Phật Mẹ độ trì tai qua nạn khỏi là xong chuyện, là vượt qua mọi khổ đau…

 Chúng tôi tin rằng có Phật hộ, bom đạn không bắn trúng, vậy mà ngôi nhà tôi cũng bị đạn bắn ghim nhiều nơi kêu “xẹt, xẹt”, nghĩ ra thì sợ sợ mà cũng mắc cười, chuyện Phật hộ và chuyện đánh nhau là hai việc mà mình thì nghĩ Phật hộ thì không bị trúng đạn? Nhưng thật vậy, niềm tin chúng tôi là thật, gia đình chúng tôi được tai qua nạn khỏi trong các lần hai bên đánh nhau tại quận Chợ Gạo. Có lần tôi không còn tự tin và sợ lắm, vì sau khi hai bên đánh nhau lúc 20 giờ, bên nhà Ông Cả trại hòm cách nhà tôi một con rạch khoảng 80 mét, nghe có nhiều người khóc hu hu, Ba tôi chạy sang nhà hỏi ra thì mới biết Ông Cả qua đời vì bị trúng đạn, nhà Ông Cả có làm trảng-sê đến chừng hai bên đánh nhau, mọi người chạy ra trảng-sê tránh đạn, tin vào trảng-sê sẽ không bị nạn, không ngờ Ông Cả bị trúng đạn ghim vào ngực chết tại chổ, tôi nghe mà cũng run sợ và rơm rớm nước mắt tiếc thương cho Ông Cả rất hiền từ.

Quê hương là gì nhỉ?
Là sông dài đất rộng
Là kỷ niệm tuổi thơ
Là ruộng lúa phì nhiêu.
Vườn hoa, đơm kết lá
Trái chín để cho con
Kỷ niệm quả tim non
Độ ấy nay vẫn còn.

Tu cư gia:
Ở nhà tôi, đặc biệt làm gì thì làm, mọi người phải biết ăn chay kỳ mỗi tháng 6 ngày (ngày 30,mùng 1,8, ngày14,15 và 18) , về đêm Ba bắt buộc ai cũng phải đến bàn Phật tụng kinh, tu như thế gọi là tu cư gia, cũng gọi là cư sĩ hay Phật tử tại gia, vị đó đã quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới cấm, tu cư gia thì tụng kinh có ít thôi, không như tu sĩ tại chùa, ở chùa tụng kinh nhiều lắm, khổ hạnh lắm, còn chúng tôi gồm Ba, các Chị, tôi, em Bé tám, nghi thức tụng ở nhà chúng tôi như sau: trước nhất dâng hương, cúng nước Phật, điểm 6 tiếng chuông, tất cả đồng lạy ba lạy, đọc bài Tịnh pháp giới chơn ngôn, Tán dương Đức Phật, lạy Tam Bảo mười phương, kế tụng bài Dương chi tịnh thủy, tiếp đến tụng kinh Quan Âm cứu khổ:

1 . Nam mô Đại từ, Đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

2 . Nam mô Phật - Nam mô Pháp - Nam mô Tăng - Nam mô Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (đọc 3 lần và lạy)

3 . Đát chỉ đa, án dà liệp phạt đa, dà liệp phạt đa, dà ha phạt đa, liệp dà phạt đa, liệp dà phạt đa, ta ha

4 . Thiên la thần, địa la thần, nhơn ly nạn, nạn ly thân, nhứt thiết tai ương hóa vi trần.
Tiếp tụng bài :
A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải
Quan trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ tát chúng diệt vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật (niệm Phật 108 lần)

Kế đến niệm tứ Thánh:
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát (3 lần)
Nam mô Đại thế chí Bồ tát (3 lần)
Nam mô Địa Tạng vương Bồ tát (3 lần)
Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ tát (3 lần)

Niệm 3 biến chú Vãng Sanh
Nam mô A Di Đa Bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa diệt dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa tất đam bà tỳ
A Di rị đa tỳ ca lan đế
A Di rị đa tỳ ca lan đa
Dà Di nị dà dà na
Chỉ Đa ca lệ ta bà ha.

Kế đến đọc bài hồi hướng:
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giáo cộng thành Phật đạo.

Đọc bài tam quy y:

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

Chỉ bao nhiêu đó, mỗi đêm ai cũng phải tụng đọc, nhà tôi rộng lắm, ai trốn không tụng sẽ bị phạt khoanh tay đứng quay vô vách nhà cho đến 23 giờ, Ba mới cho ngủ nghỉ. Ba thương các con lắm, nhưng lệnh đã ra rồi, tôi là người vi phạm đầu tiên phải bị phạt đứng quay vô vách cho tới khuya mới được nghỉ.

Lúc bấy giờ tôi có buồn giận, nhưng sợ, nể Ba không dám giận; tự nghỉ Ba không phải nhà tu mà sao Ba khó như mấy Ông sư ở chùa quá, vì là con nên tuyệt đối tôi không bao giờ dám giận hờn Ba chi cả, mà còn quý kính Ba nhiều hơn nữa, Ba tuyệt vời nhất thế gian. Mùa đông năm 1955, sau khi Ba cất nhà xong, dành một bên buôn bán, ở giữa thì để ở nghỉ ngơi, còn một bên thì làm thuốc. Lúc nầy Cô Hai chị của Ba đem em Bé Chín mới 2 tuổi xuống nhà chơi nữa tháng, Chị Thanh Thủy đan cho các em một lượt 3 cái áo len, lúc nầy Chi đan loại áo không tay, mặc rất đẹp và uy nghi sang trọng lắm, chi Tư cũng có áo mặc đẹp, Chị thì bao giờ cũng đẹp, người trong làng ai cũng dòm ngó gắm ghé, muốn cậy mai mối hỏi cưới nhưng Chị không chịu, Chị nói Chị còn nhỏ để phụ với Ba nuôi em. Năm 1956 Ba tảo hôn cùng với Bà Nguyễn Thị Sở, tự Hồng ở Bến Chùa, xã Thân Cữu Nghĩa, Tân An để phụ nuôi con và chúng tôi gọi vai vế “Mẹ kế” bằng “Mợ”, chứ không kêu Mẹ hay Má, Mợ về nhà phụ với Ba nuôi dưỡng chúng tôi được một năm thì sanh đứa em thứ mười tức là Đàm Thanh Long.

HT Thích Giác Quang
Có phản hồi đến “Chiếc Áo Mùa Đông - Tu Cư Gia”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com