Phần 1. Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Vaccine Covid 19 Từ Trung Tâm Kiểm Soát Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Của Hoa Kỳ

vaccine 31/01/2021 01:20 0 bình luận

Việc bảo vệ khi ai đó có được sau khi nhiễm bệnh (gọi là miễn dịch tự nhiên) thay đổi tùy vào loại bệnh và thay đổi tùy theo người. Vì loại virus này là mới, chúng ta không biết miễn dịch tự nhiên kéo dài bao lâu. Các bằng chứng hiện tại cho thấy việc bị nhiễm bệnh trở lại trong 90 ngày sau khi bị nhiễm covid lần đầu[...]