Phần 5: Vaccine Covid Được Bảo Đảm An Toàn Như Thế Nào Ở Hoa Kỳ?

Vaccine covid 19 là an toàn và hiệu quả. Hàng triệu người ở Mỹ đã tiêm vaccine covid 19 và những vaccine này đã trải qua quá trình giám sát nghiêm ngặt chặt chẽ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Sự theo dõi này bao gồm cả hệ thống thiết lập và giám sát an toàn mới để bảo đảm vaccine covid an toàn