Ký tự được đánh dấu: hành hương về nguồn

 • Chùa Ông Bác Hay Tổ Đình Bửu Quang

  Đăng sơn về nguồn lần thứ ba nầy nhiều việc thật xúc động hoan hỷ. Mỗi lần đối thoại với quý vị đệ tử của Đức Sư Ông, chúng tôi đề nghị làm một Phật sự mới nào có liên quan đến Tổ Đình , như việc di dời chuông gia trì sang bên tay phải thay vì bố trí bên tay trái, điều chỉnh lại cho đúng vị trí theo quy tắc tòng lâm[...]

   
 • Long Vị Của Hòa Thượng Minh Vật – Nhất Tri

  Nhằm để hộ trì cho Phật giáo Tịnh Độ tông hưng thạnh thêm lên, năm 1963, Đức Sư Ông về hành đạo tại Trường Sanh Phật tự, thị xã Mỹ Tho, Trụ sở của Phật giáo Tịnh Độ tông Việt Nam tỉnh Định Tường, chùa lúc bấy giờ do Trưởng lã Thích Từ Ân làm Trụ trì, đương kim Hội trưởng.

   
 • Tổ Đình Quốc Ân Kim Cang Hay Chùa Bút Tháp

  Tổ Đình Quốc An Kim Cang đã có từ trên 300 năm trên vùng đất Biên Hòa- Đồng Nai. Vào thế kỷ thứ 17, năm Chánh Hòa thứ 19 (1698) Nhà Chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu (là người Phật Tử thuần thành), sai Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh (Kính) khai hoang phục hóa, đặt dinh cơ hành chánh đất Đông Phố, tên cũ gọi chung đất Biên Hòa,[...]

   
 • Hành Hương Về Nguồn Lần Thứ Nhất: Tịnh Thất Đại Quang Minh

  Trong những năm 1961,1962 vâng lệnh Đức Tôn sư, Ni trưởng Huệ Giác (Ông Sáu Lục) thường xuyên hướng dẫn chư huynh đệ ở miền Đông và Saigon đến thăm viếng Đức Sư Ông cầu học đạo, trong đó có nhiều nhà học giả trí thức, như Ông Huỳnh Hoài Lạc, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Chuông Mai, anh em ký giả, các vị tuổi trẻ đầu[...]

   
 • Nơi Đức Sư Ông Tu Hành Và Khai Sơn Đạo Tự

  Năm 1851 Bồng Lai cổ tự là nơi Đức Phật Thầy Tây An chỉ giáo cho Quản cơ Trần Văn Thành và một số tùy tùng lên núi tìm gỗ “lào táo” là lọai gỗ chắc để làm trụ cột gọi là “cây thẻ” hay “ông thẻ” cắm vào lòng đất, vuốt hình búp sen, có khắc bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, cây thẻ số ba, thuộc hướng Tây (Tây Phương Bạch đế),[...]

   
 • Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

  Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa được người dân đồng bằng sông Cửu Long tiếp nhận, các bậc tiên sinh tiền bối, trưởng lão thường truyền đạt cho nhau nguồn đạo đức đó để tỏ lòng hiếu đạo trung trinh với ông bà cha mẹ, với nước non, nơi mà người An Nam và một ít sắc dân đến đây làm cách mạng, tu hành hay sinh cơ lập nghiệp, trong đó[...]

   
 • Hành Hương Về Nguồn - Lịch Sử Tổ Đình Bửu Quang - Khơi Nguồn Đạo Pháp

  Với nhãn quan của các nhà học Phật cao cấp, các bậc tu hành có đẳng cấp, không phải chỉ có ở Âu châu, Mỹ Châu, Trung Hoa, Triều tiên, Nhật Bản hay những Trung tâm học Phật lớn ở thành thị của Việt Nam mới có những bậc chân tu thật đức xuất hiện. Thế giới nầy còn có rất nhiều bậc chơn tu sống mai danh ẩn tích, dùng[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com