Ký tự được đánh dấu: đức sư ông

 • Chùa Ông Bác Hay Tổ Đình Bửu Quang

  Đăng sơn về nguồn lần thứ ba nầy nhiều việc thật xúc động hoan hỷ. Mỗi lần đối thoại với quý vị đệ tử của Đức Sư Ông, chúng tôi đề nghị làm một Phật sự mới nào có liên quan đến Tổ Đình , như việc di dời chuông gia trì sang bên tay phải thay vì bố trí bên tay trái, điều chỉnh lại cho đúng vị trí theo quy tắc tòng lâm[...]

   
 • Nơi Đức Sư Ông Tu Hành Và Khai Sơn Đạo Tự

  Năm 1851 Bồng Lai cổ tự là nơi Đức Phật Thầy Tây An chỉ giáo cho Quản cơ Trần Văn Thành và một số tùy tùng lên núi tìm gỗ “lào táo” là lọai gỗ chắc để làm trụ cột gọi là “cây thẻ” hay “ông thẻ” cắm vào lòng đất, vuốt hình búp sen, có khắc bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, cây thẻ số ba, thuộc hướng Tây (Tây Phương Bạch đế),[...]

   
 • Đức Sư Ông Thượng Bửu Hạ Đức - Đức Ông Ba

  Đức Sư Ông Thượng Bửu Hạ Đức, thế thường gọi Đức Ông Ba, là bậc vãng bối, đạo cao đức cả chứng minh của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Đức Sư Ông được kính tôn bậc đạo sư đã khai sanh một viềng mối Tịnh Độ giáo môn, hội nhập cùng với các môn hệ. Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng được khai sơn vừa kế thừa chánh pháp Thích Ca Mâu[...]

   
 • Ngày 85 - Nơi Đức Sư Ông Tu Hành Và Khai Sơn Tạo Tự

  Năm 1944 trở về Việt nam du phương hành đạo đến an trú tại An Sơn Tự (Bồng lai cổ tự), vùng núi Tượng, Ba chúc, huyện Tri tôn, Châu đốc, An giang cầu tu theo pháp Tứ Ân Hiếu Nghĩa, tu hành với Ông Ba Khỏe là vị Trưởng Gánh thuộc môn phái của Ðức Bổn Sư Núi Tượng; thời điểm bấy giờ thì Ðức Bổn sư đã không còn nữa, Ngài[...]

   
 • Ngày 83 – Ðức Sư Ông Bửu Đức (Ðức Ông Ba)

  Ðức Sư Ông thượng Bửu hạ Ðức, thế thường gọi Ðức Ông Ba, là bậc vãng bối, đạo cao đức cả chứng minh của Liên Tông Tịnh Ðộ Non Bồng. Ðức Sư Ông được kính tôn bậc đạo sư đã khai sanh một viềng mối Tịnh độ Giáo môn, hội nhập cùng với các môn hệ. Liên tông tịnh độ Non bồng được khai sơn vừa kế thừa chánh pháp Thích Ca Mâu[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com