Ký tự được đánh dấu: lắng nghe

 • Hạnh Lắng Nghe

  lắng nghe 12/02/2018 11:08 0 bình luận

  Muốn duy trì hạnh Đại Trí và Đại Bi của Bồ tát Quán Thế Âm, chúng ta phải duy trì hạnh ấy bằng chính thực hành hạnh lắng nghe. Đạt được hạnh lắng nghe là chúng ta có thể thành tựu được các hạnh tinh tấn, bố thí, nhẫn nhục, thiền định, và trí tuệ ngay trong cuộc sống nầy.

   
 • Hãy Lắng Nghe

  lắng nghe 04/02/2018 07:30 0 bình luận

  Lắng nghe là hạnh tu của Đức Bồ Tát Quan Âm, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Bồ Tát trình bày về sở chứng của mình "nhĩ căn viên thông". Nhờ có "Nhĩ Căn Viên Thông" mà Đức Bồ Tát nghe được các thứ tiếng của chúng sanh vạn loại, biết đâu là khổ, đâu là vui, đâu là mê lầm, đâu là an lạc. Nên Ngài có Đức hiệu là "Quán Thế[...]

   
 • Hát Mãi Câu Hát Bình An

  lắng nghe 17/11/2015 09:22 0 bình luận

  Sống được gì và để lại cho đời những gì? Đây là câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra. Vâng! Sống để lại nhiều lắm, nhưng cái đáng quý, đáng trân trọng để lưu lại ngàn sau đó là tình thương để lại đời.

   
 • Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Phần 7

  lắng nghe 17/05/2014 08:45 0 bình luận

  ‘Không nỡ để chúng sanh khổ, không nỡ để thánh giáo suy’. Nguyện cho chúng ta phát ra tâm từ bi, thường làm theo đại nguyện của đức Phật A Di Ðà mà cứu giúp tất cả chúng sanh, nguyện chúng sanh đều sanh đến Liên Trì Hải Hội trang nghiêm, cùng nhau thưởng thức mưa Mạn Ðà La hoa

   
 • Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Phần 6

  lắng nghe 04/05/2014 01:01 0 bình luận

  Hai ngày trước lúc vãng sanh, lão hòa thượng đích thân gõ mõ và kêu đệ tử niệm Phật, trong đó có nhiều chuyện rất thú vị. Ngài đem câu ‘Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới’ niệm ráp vào danh hiệu của các vị Phật và Bồ Tát. Thí dụ như Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Tây phương Cực Lạc thế[...]

   
 • Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Phần 5

  lắng nghe 23/04/2014 08:39 0 bình luận

  “Bây giờ ông nên niệm Phật gấp rút để vãng sanh đến tây phương Cực Lạc thế giới và sau đó theo nguyện vọng trở lại độ chúng sanh; chỉ cần lúc này ông nỗ lực niệm Phật để đến phút cuối có thể bước chân lên đài sen, ông sẽ làm gương tốt cho rất nhiều người, và làm cho họ hiểu được sự thù thắng của cõi Cực Lạc”.

   
 • Lắng Nghe Tiếng Nói Tâm Mình

  lắng nghe 26/05/2015 01:55 0 bình luận

  Em không cho những gì mình đang làm là tốt đẹp, là con đường duy nhất mọi người nên theo hay chống bán ai mà chỉ xin chia sẽ suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân để không biết liệu chị có hợp và có duyên với con đường em đi không. Dù có thế nào, em cũng xin chúc chị cũng như tất cả các độc giả, cả ủng hộ hay chống bán[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com