Hai trường đại học lớn hàng đầu của Mỹ là Standford và Harvard vừa nhận được tài trợ $5.2 triệu do quỹ sáng lập của gia đình Robert H.N ở Hồng Kông nhằm giúp “cũng cố việc hiểu biết về giáo lý nhà Phật cho thê giới phương tây.”

$2.5 triệu sẽ được trao tặng cho trường đại học Standford cùng với số tiền tài trợ của quỹ William và Flora Hewlett sẽ được dùng để chi trả cho một giáo sư đứng đầu về ngành Phật Học. Đây sẽ là vị giáo sư về Phật Học tại trường đại học Stanford, những giáo sư giúp đỡ trong các công việc nghiên cứu Phật Học và giảng dạy tại khoa nghiên cứu tôn giáo.

Giáo sư đứng đầu về Phật Học tại trường đại học Standford là một phần trong công trình hình thành trung tâm nghiên cứu về Phật Học được hình thành từ năm 2008 với sự tài trợ $5 triệu từ gia đình ông Robert H.N. Ho.Đây là vị trí giáo sư mới nghiên cứu về Phật Giáo của Trung Hoa là chính yếu.

Carl Bielefeldt sẽ là đồng giám đốc cho trung tâm nghiên cứu Phật Học tại trường đại học Standford.

Trường đại học Harvard sẽ chi khoảng $2.7 triệu số tiền tài trợ cho bộ môn sáng kiến về Phật Giáo tại khoa niềm tin tôn giáo. Số tiền này sẽ giúp cho các sinh viên có thể học thạc sĩ để nghiên cứu về Phật học.

Quỹ sáng lập về Phật học được hình thành từ năm 2005 ở Hồng Kông nhằm áp dụng các hoạt động từ thiện để ủng hộ cho việc giảng dạy về nghệ thuật và văn hóa Trung Hoa cũng như là Phật Giáo trên khắp thế giới.

Được biết đại học Harvard có một trung tâm nghiên cứu Phật Giáo về thân và tâm áo dụng vào cuộc sống do đức Dalai Latma sáng lập lớn nhất trên toàn thế giới.

Ngọc Hằng dịch
Theo San Francisco Business TimesCó phản hồi đến “Đại Học Stanford Và Harvard Nhận $5.2 Triệu Để Nghiên Cứu Về Phật Học”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com