Ký tự được đánh dấu: xuấ gia

 • Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng – Xưng Tán Công Đức Y Bát

  xuấ gia 26/05/2015 04:19 0 bình luận

  Hôm nay ngày 10 tháng 08 âm lịch Đinh Mùi niên 1967, Phật lịch 2511, thể theo yêu cầu của Hội Đồng Tăng Lữ Liên Tông, vì nhu cầu Phật sự của chư Tăng Ni, Phật Tử Non Bồng, Đức Tôn Sư thượng Thiện hạ Phước, đã chỉ giáo triệu tập Hội nghị chư Tăng lần thứ I để kỷ niệm 10 năm thành lập Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng và bốn[...]

   
 • Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng – Kỷ Nguyên Mới

  xuấ gia 26/05/2015 04:18 0 bình luận

  Học Chân lý để biết rõ, chúng sanh, vạn vật và các pháp đặng đem lại một cái sống, như thân hình vỏ trụ, nối thay cùng tạo hóa dạy khắp muôn loài, một địa vị toàn giác toàn năng, tối cao hơn trời đất, cứu độ cả chúng sanh, khắp thế giới chúng sanh thảy tự đem mình tôn kính. Chính Phật là vô thượng sĩ, là Ông Thầy giáo[...]

   
 • Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng

  xuấ gia 26/05/2015 04:18 0 bình luận

  Đây là một chuổi thời gian ngắn, một giai đoạn tuổi thơ của tôi, mang những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên. Cho đến khi xuất gia đầu Phật (gia đình truyền thống Đạo Phật ba đời), tuy không phải tu học hành đạo theo phái Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, nhưng với một vài nhân duyên thiện nguyện trên đến với tôi[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com