Ký tự được đánh dấu: trần thái tông

 • Sức Sống Thiền Của Vua Trần Thái Tông

  "Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lại và trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần phải đi tìm cực khổ ở bên ngoài". Lời khai ngộ mà Thiền sư Đại Đăng trao cho đức vua đã giúp tâm hồn ngài cảm thấy thật sự thanh thản[...]

   
 • Khởi Công Tu Bổ Chùa Bút Tháp Ở Bắc Ninh

  Chùa Bút Tháp có tên chữ là Ninh Phúc Thiền Tự, được khởi dựng thời Trần Thánh Tông (1258 - 1278). Chùa Bút Tháp có kiến trúc tổng thể rất độc đáo, bố cục gọn gàng, cân xứng, chặt chẽ và sinh động, kiến trúc của chùa theo kiểu nội công ngoại quốc.

   
 • Giai Thoại Ít Biết Về Trạng Nguyên Nguyễn Hiền : Lên Chùa Đày Tôn Giả

  Một hôm, Hiền quét chùa và đề nghịch vào lưng một pho tượng mấy chữ "đày ba ngàn dặm”. Đêm ấy sư cụ nằm mộng thấy một vị tôn giả đến từ giã mình, bảo rằng có việc phải đi xa. Tỉnh dậy sư cụ trong bụng lấy làm phân vân, khi nhìn thấy lưng tượng Phật có mấy chữ Hán, đoán biết là chữ của Hiền, vội quát bắt phải lấy nước[...]

   
 • Quan Âm Tu Viện Đồng Nai – Nguồn Gốc Tu Học

  Pháp môn niệm Phật đã được vua Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ đề cập tới. Đối với cả hai người niệm Phật cũng như ngồi thiền, có mục đích gạn lọc tâm ý và thể hiện pháp thân. Tuy Trần Thái Tông có nói đến việc “Sinh về nước Phật” nhưng vua nhấn mạnh nhiều hơn tới tác dụng phát khởi Chính Niệm và diệt trừ Tam[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com