Hương Từ Liên Tịnh

tịnh 17/07/2017 09:27 0 bình luận

NGỌC tâm thanh khiết cõi trần HẰNG xa hoa tạng muôn phần hoan ca KÍNH lòng con lạy từ xa CHÚC cầu thanh tịnh nhà nhà khỏe vui