NGỌC tâm thanh khiết cõi trần

HẰNG sa hoa tạng muôn phần hoan ca

KÍNH lòng con lạy từ xa

CHÚC cầu thanh tịnh nhà nhà khỏe vui

THẦY hiền hoan hỷ tươi cười

THÍCH làm việc thiện giúp người khổ đau

PHÁP thân hóa hiện gieo cầu

CHƠN như Phật huệ rực mầu từ bi

TU thân tích thiện hoằng tri

VIỆN đường tỉnh giác sân si mê lầm

LIỄU chân thích tử thậm thâm

QUÁN Âm linh cảm gieo mầm thanh lương

TÂM gương kiến tánh không vương

TỪ bi ban rải tình thương muôn miền

AN hòa cảm thọ vô phiền

LẠC bình cứu khổ cửa thiền mở toang

VẠN lời chúc nguyện lên non

SỰ đời mộng ảo mất còn như mây

CÁT vàng cõi tịnh sen bay

TƯỜNG đông khép lại về Tây Phật chờ.

Ngọc Hằng
Có phản hồi đến “Hương Từ Liên Tịnh”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com