Ký tự được đánh dấu: pháp sư khoan tịnh

 • Video: Tây Phương Du Ký - Pháp Sư Khoan Tịnh

  Video: Tây Phương Du Ký - Pháp Sư Khoan Tịnh

   
 • A Di Đà Phật Chỉ Dạy

  Trên đường về tôi vẫn cứ bay bay không thấy Nam Thiên Môn, đi bằng trì chú và nương hoa sen đi thật nhanh, đến ngay Trung Thiên La Hán, tôi ngừng niệm chú, hoa sen biến mất, lại vị đồng tử hôm trước tiếp nước trong cho uống. Thầy tri khách bảo tôi vào phòng nghỉ tí đã, tôi vào phòng nghỉ, thoáng cái đã say say trong[...]

   
 • Viếng Tháp Tịnh Quán Và Ngữ Ngôn Đà La Ni

  Vãng sanh đến Hạ phẩm Trung Sanh, là những người ở Ta Bà hằng làm việc thiện, tích lũy phước đức, hoặc niệm Phật hồi hướng vãng sanh tịnh độ, với sự gia bị của Phật A Di Ðà liền được cảnh giới nầy. Vãng sanh đến Hạ phẩm Thượng sanh là những người ở Ta Bà tiến bộ hơn một bậc nữa, hằng gìn ngũ giới, Bát quan trai[...]

   
 • Cách Phản Ánh Vọng Nghiệp Của Chúng Sanh Trong Hạ Phẩm Hạ Sanh

  Bồ Tát ngưng một hồi rồi nói tiếp: "Nhưng cũng có người trên môi niệm Phật, lòng như rít rắn, âm thầm hại người, tác ác gian phi, ấy vẫn hành vi thập ác không vãng sanh được, chỉ có gieo được chút ít căn lành, thế nhưng nếu người ấy một mai thức tỉnh, sửa sai làm lành, niệm Phật sám hối, hoa sen ấy lại vươn lên sáng[...]

   
 • Được Bồ Tát Di Lặc Chỉ Dạy

  Sau đó chúng tôi cùng tiến vào nội điện của cung Ðâu Suất để đảnh lễ Bồ Tát DI LẶC. Cái đẹp, cái hùng tráng của điện DI LẶC thật là không bút mực nào hình dung ra được, nơi đâu cũng lấp lánh óng ánh vàng, cửa điện có gắn 3 chữ lớn tỏa ánh vàng kim viết bằng hán văn "ÐÂU SUẤT THIÊN" tại đây chính mắt tôi được thấy Bồ[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com