11. Hoa Kỳ: CDC Và FDA Cảnh Báo Không Được Sử Dụng Ivermectin Để Điều Trị Bệnh Covid 19

fda 06/09/2021 10:27 0 bình luận

- Lưu ý rằng ivermectin hiện không được FDA chấp thuận để chữa trị covid 19. NIH đã quyết định rằng hiện không đủ dữ liệu đẻ khuyên dùng ivermectin trong chữa trị covid 19.