Nữ Diễn Viên Luật Sư Hồng Kông Lật Tẩy Cởi Y Sư Giả Trên Phố Luân Đôn Thế Nào?

Mary Jean Reimer, một diễn viên luật sư đã phát hiện sư giả trên phố Luân Đôn đã lật mặt một kẻ giả sư và yêu cầu hắn phải cởi bỏ y áo, hứa sẽ không tái phạm và theo Phật giáo.