Ký tự được đánh dấu: đạo giáo

 • 7. Lương Vũ Đế Bỏ Đạo Theo Phật

  Tổ chức những lễ hội Phật giáo linh đình cũng là niềm đam mê của Lương Vũ Đế. Theo sử sách, Lương Vũ Đế rất hay tổ chức lễ hội như lễ làm cỗ chay các món sơn hào hải vị, lễ làm cỗ chay tết Vu Lan, lễ hội Vô Ngại, lễ hội Bình Đẳng, lễ hội Vô Giá cho tứ bộ ( gồm tăng, ni, thiện nam, thiện nữ).

   
 • 6. Văn Đế Lưu Tống Giảng Phật Pháp

  Vào năm 420 sau Công nguyên, tức là vào năm thứ 2 của Nguyên Hi Đông Tấn Hậu Đế, Vương triều nhà Đông Tấn ( lúc bấy giờ đã chuyển về sống yên ổn ở vùng Giang Nam), cuối cùng đã bị một vị đại tướng của nhà Họ Lưu Dụ cướp ngôi.

   
 • Các Nhà Sư Ở Trung Hoa Kiếm Được Bao Nhiêu Tiền Mỗi Tháng?

  Theo một nghiên cứu rất lớn từ trường đại học Renmin, một nhà sư trung bình kiếm khoảng 397 yuan ($63.95) mỗi tháng ở Trung Hoa. Nghiên cứu được dựa trên 4,383 cơ sở tôn giáo, bao gồm chùa và nhà thờ trên khắp 234 quận ở Trung Hoa.

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com